Morya Wijsheid / Morya Kracht

Meester Morya's "cursussen" (1994-2012) waren in het begin bekend onder de naam 'Levensverdieping' (als ze in België plaatsvonden), en 'Levensvreugde' (in Nederland). In elke cursus sprak MM (live telepathisch via Geert) gedurende drie namiddagen/avonden tot een groepje mensen over de meest uiteenlopende onderwerpen die steeds nauw aansloten bij het publiek. Elke cursus werd/wordt een boek. In totaal zijn er 42 cursussen geweest, hiervan zijn er tot nu toe 12 uitgegeven. Heel wat voorbeelden van wat Meester Morya in deze boeken vertelt, vind je bij "Wat zegt MM over...?"

De eerste 9 cursussen Levensverdieping vormen samen de reeks "Morya Wijsheid". Negen andere cursussen zullen uiteindelijk de reeks 'Morya Kracht' vormen. Hoewel alle boeken onderdeel uitmaken van een reeks, kan elk boek apart gelezen worden.

"Morya Wijsheid" reeks

Promotie

10% korting bij aankoop van de volledige Morya Wijsheid reeks

gratis verzending

Bestel

 

Morya Wijsheid reeks
9 boeken voor 178,20 euro i.p.v. 198 euro

Morya Wijsheid 1: Bewust handelen

Morya Wijsheid 1: Bewust handelen
Geert Crevits

192 blz. - hardcover - 2e druk - ISBN 978-90-75702-28-6
22 € - gratis verzending
Bestel

Meester Morya zegt:
“Het leven is eeuwig. Het was, het is en het zal zijn, en daarmee bedoel Ik: jouw leven is eeuwig. De innerlijkheid en de uiterlijkheid moeten samen komen in het leven. Dat is een moeilijk iets, want vaak is de mens zich niet bewust van de innerlijke kracht, de innerlijke draagkracht die hem bezielt...” Lees meer...

Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud

Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud
Geert Crevits

224 blz. - hardcover - 2e druk - ISBN 978-90-75702-32-3
22 € - gratis verzending
Bestel

Meester Morya zegt:
“De hele transformatie van het leven ligt erin dat je als een kind durft te zijn dat in zijn hart gaat leven, met de dingen die eeuwig zijn. Zo kan Ik het uitleggen, dat je iets in je hart draagt wat eeuwig is.

Leer de wereld te voelen in je hart. Probeer alles te doen vanuit het hart. Dit is het centrum. Er is één hart in de hele kosmos - wat je God zou kunnen noemen - en het is de Liefde zelf die alle harten heeft gemaakt en alle harten in verbinding brengt met elkaar. Want wat de een voelt, kan de ander voelen, omdat het Goddelijke bestaat." Lees meer...

Morya Wijsheid 3: God woont in je hart

Morya Wijsheid 3: God woont in je hart
Geert Crevits

208 blz. - hardcover - 2e druk - ISBN 978-90-75702-33-0
22 € - gratis verzending
Bestel

Meester Morya zegt:
"Het Goddelijke is zacht. Het Goddelijke is oneindig. Het is één en al liefde. Wanneer je met het Goddelijke bezig bent, dan kan je niet anders dan goede dingen ervaren. Gebed is heel belangrijk als je dat wil, maar je hoeft het niet per se te doen. Want het hele leven is een gebed, het is één zoeken naar God." Lees meer...

Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf

Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf
Geert Crevits

168 blz. - hardcover - 2e druk - ISBN 978-90-75702-27-9
22 € - gratis verzending
Bestel

Meester Morya zegt:
“Denk niet dat je fouten maakt wanneer je geen liefdevolle aandacht kan geven aan jezelf en aan anderen. Het is een leerproces en ook daarin is het nodig geduld te kunnen hebben.
Als je liefde vraagt, zal je liefde krijgen. De liefde is in je eigen hart aanwezig, maar je moet ze ontdekken. Dat wil zeggen dat je de energie toelaat te stromen en ontdekt dat je de liefde altijd in je hart hebt en tot uitdrukking moet brengen." Lees meer...

Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte

Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte
Geert Crevits

224 blz. - hardcover - 2e druk -ISBN 978-90-75702-00-2
22 € - gratis verzending
Bestel

Meester Morya zegt:
"Luister naar mooie dingen, schrijf mooie dingen, doe mooie dingen want het is de schoonheid die je zal leiden en het is de schoonheid die je bij je eigen ziel zal brengen. Je eigen ziel is goddelijk, ze is de schoonheid zelf."

“Dit boek gaat over het overweldigend belang om je eigen innerlijk aan het woord te laten, als een weg van vervolmaking en volmaaktheid.” Lees meer...

Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen

Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen
Geert Crevits

232 blz. - hardcover - 2e druk -ISBN 978-90-75702-30-9
22 € - gratis verzending
Bestel

Meester Morya zegt:
"Als je de trilling van de vreugde kan voelen in je hart, weet dan dat er een engel naast je staat die dit veroorzaakt. Vanuit de vreugde kan je contact hebben met engelen.
De engelen zullen altijd in de omgeving zijn waar vernieuwing komt, maar dikwijls op de achtergrond, als trilling, als klank, als een fenomeen dat nog niet te duiden valt.
Als het erg moeilijk gaat in bepaalde gebieden op deze aarde, moet je daar niet heensnellen, maar je kan daar je engel naartoe sturen door het hem te vragen." Lees meer...

Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis

Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis
Geert Crevits

224 blz. - hardcover - ISBN 978-90-75702-26-2
22 € - gratis verzending
Bestel

Meester Morya zegt:
"De grote ontdekkingen van de Nieuwe Tijd gebeuren in jezelf. Wanneer je gaat zoeken in je eigen hart, kan je ontdekking op ontdekking doen. Er is geen einde aan de mogelijkheden die je in jezelf hebt. Weet dat de kracht in jou aanwezig is wanneer je begint te zoeken." Lees meer...

Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan

Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan
Geert Crevits

228 blz. - hardcover - ISBN 978-90-75702-29-3
22 € - gratis verzending
Bestel

Meester Morya zegt:
“Dit hele boek is eigenlijk één punt van licht en als je elke bladzijde in verband met het licht kan brengen, dan kan je het helemaal begrijpen. Ieder woord uit dit boek heeft met licht te maken, en heeft ook met het licht in jou te maken. Plaats je niet buiten het licht, plaats jezelf in het licht.” Lees meer...

Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven

Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven
Geert Crevits

208 blz. - hardcover - ISBN 978-90-75702-31-6
22 € - gratis verzending
Bestel

Meester Morya zegt:
"Deze aarde is een leerschool.
Op de aarde ontwaak je uit de onwetendheid om wetend te worden en wijsheid te verkrijgen, doordat je met liefde durft te kijken en vanuit liefde durft te handelen. Van daaruit krijg je meer en meer begrip voor jezelf en voor de andere mensen." Lees meer...

"Morya Kracht" reeks

 

Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn

Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn
Geert Crevits

232 blz. - hardcover - ISBN 978-90-75702-34-7
22 € - gratis verzending
Bestel

'Kiezen om jezelf te zijn' is een prachtig boek over leren leven met je innerlijke kracht. Meester Morya spreekt o.a. over meditatie, verantwoordelijkheid, omgaan met mensen, gevoelens en gedachten, genezend werk, therapeut zijn en hoe je van het leven kan leren houden. Hij heeft het in dit boek ook uitgebreid over allerlei aspecten van de (meditatie)groep: inhoud, evolutie, problemen, mogelijkheden, subtiele begeleiding enz.

Een echte aanrader voor iedereen die van Morya houdt, mensen begeleidt of spiritueel zoekende is en tevens voor elke meditatiegroep. Lees meer...

Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd

Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd
Geert Crevits

208 blz. - hardcover - ISBN 978-90-75702-57-6
22 € - gratis verzending
of 27 € incl. cd (zie hieronder) - gratis verzending
Bestel

Een prachtig, meeslepend boek. Morya Kracht 2 spreekt over hoe de Nieuwe Tijd zich aandient over de hele wereld en hoe jij die evolutie kan waarnemen en kan meegaan in de nieuwe mogelijkheden die de energetische verschuivingen met zich meebrengen. Lees meer...

Morya Kracht 2 met CD

 

Morya Kracht 2:
Sleutel tot de Nieuwe Tijd + CD

Een deel van Morya Kracht 2 is verkrijgbaar op cd (live opname van Geert uit 1995, hoofdstukken 9 t/m 12).

Door het horen van de tekst werkt de energie van Meester Morya op een andere manier door dan wanneer je leest. Tijdens het luisteren is er geen tijd voor nadenken (wat bij lezen wel het geval is, dat is een totaal andere benadering). En als je niet nadenkt, sta je open voor een heel ander deel van de inhoud van de woorden.

Beluister een fragment...

Morya Kracht 2 + cd: 27 euro.
Het boek apart bedraagt 22 euro,
 cd apart is 12 euro.

Kracht 3

Morya Kracht 3: Mens en maatschappij
Geert Crevits

208 blz. - hardcover - ISBN 978-90-75702-63-7
22 € - gratis verzending
Bestel

"Mens en maatschappij" is een boek over in samenhang met mensen toch je eigen weg vinden en op de juiste manier omgaan met dagelijkse situaties met werk, problemen enzovoort. Lees meer...

Kracht 4

Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid
Geert Crevits

248 blz. - hardcover - ISBN 978-90-75702-64-4
22 € - gratis verzending
Bestel

Een boek over (o.a.) het wapen van stilte, over strenge zachtheid, over jouw aandeel in het Goddelijke Plan, over de klank van vrede, over hoe je de eenvoud kan vinden op elk moment, over de symboliek van de roos, over het oneindige een plaats geven in je leven, over spreken met Moeder Aarde, over het wezen 'mensheid'. Lees meer...

Kracht 5

Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf
Geert Crevits

200 blz. - hardcover - ISBN 978-90-75702-65-1
22 € - gratis verzending
Bestel

In dit boek spreekt Meester Morya onder meer over jezelf vinden in de drukte van het leven, over zielenmomenten en momenten van Goddelijke genade, over je engelbewaarder, over de ziel en je innerlijke stem, over hoe je een nieuw verleden kan ontvangen, over dialoog en harmonie met anderen, over hoe waarheid steeds kan groeien en over hoe het soms een tijdje moeilijk kan zijn in je leven. Lees meer...

Kracht 6

Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven
Geert Crevits

208 blz. - hardcover - ISBN 978-90-75702-66-8
22 € - gratis verzending

Bestel

Een ontroerend en bemoedigend boek over de kracht van goedheid, over je innerlijke stem/je intuïtie, over uniek durven zijn en geloven in jezelf. Lees meer...

Kracht 7

NIEUW!
Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid
Geert Crevits

256 blz. - hardcover - ISBN 978-90-75702-68-2
22 € - gratis verzending

Nu in voorverkoop, beschikbaar vanaf september 2020

Bestel nu in voorverkoop

Een diepgaand studieboek over verschillende stappen van inwijding op het innerlijke pad, die Meester Morya "punten van bereiken" noemt. Lees meer...