Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn

Kracht 1

Morya Kracht 1:
Kiezen om jezelf te zijn
Geert Crevits

232 blz. - hardcover
ISBN 978-90-75702-34-7

22€

gratis verzending

Bestel

 

Kracht 1 achterkantMeester Morya zegt:
“Er is een kracht in het leven die je verder brengt, en de mogelijkheden in jezelf zijn oneindig. Jouw leven is in werkelijkheid oneindig, omdat de capaciteit in jouw hart oneindig is.
Dit boek is eigenlijk een pleidooi dat je de weg naar de vreugde zou gaan voor jezelf. Wacht niet op de anderen, maar zet een klein stapje vanuit jezelf."

'Kiezen om jezelf te zijn' is een prachtig boek over leren leven met je innerlijke kracht. Meester Morya spreekt o.a. over meditatie, verantwoordelijkheid, omgaan met mensen, gevoelens en gedachten, genezend werk, therapeut zijn en hoe je van het leven kan leren houden. Hij heeft het in dit boek ook uitgebreid over allerlei aspecten van groepswerk en meditatiegroepen (inhoud, evolutie, problemen, mogelijkheden, subtiele begeleiding enz.)

De “Morya Kracht” reeks is het vervolg op de "Morya Wijsheid" reeks. Dit boek is het eerste van een nieuwe reeks van 9 (nog niet volledig uitgegeven). Elk boek kan steeds zonder problemen op zich gelezen worden.

Fragmenten uit Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn

symboolWanneer je nadenkt over jouw leven kan het zijn dat je in kleine verwarringen komt, omdat je een aantal zaken wil doen vanuit de eerste gedachte die je hebt. Dit moet niet. Probeer rustig te worden in je denken. Kijk naar de mensen om je heen, luister naar de mensen die bij je zijn, maar doe je eigen dingen en probeer het op een rustige manier aan te pakken in je leven. Want het zou kunnen zijn dat je gehaast bent om resultaten te boeken en om dingen te zien en om dingen mee te maken, ook in je innerlijk, dat je je daarvoor inspant, en dat hoeft allemaal niet. Probeer rustig te worden, vooral in je gedachten. Dit is niet makkelijk, want als je je gedachten leert beheersen, komen er voortdurend gedachten in je op. Dan ontdek je pas hoeveel je denkt en waar je allemaal over nadenkt en wat er allemaal door je hoofd gaat. Dan begin je misschien te vermoeden wat voor een deel de bedoeling is van je leven, maar de grote bedoeling van je leven kan je dikwijls niet zien. Dan kan het zijn dat je ontgoocheld wordt, in jezelf, in de anderen, in de wereld en in zoveel zaken die je eigenlijk zou moeten kunnen doen of die je jezelf zou kunnen opleggen om te doen. Dat is telkens tamelijk willekeurig, want het ene moment denk je daaraan, het volgende moment denk je alweer aan andere dingen. En de tijd gaat zo vlug en er is zoveel te doen en mensen zijn her en der bezig en er is altijd wel iets waar je rekening mee moet houden. Kortom, het is één geheel van wikken, wegen, kijken, denken en bezig zijn. In dat drukke bezig zijn van de wereld en van jouw leven, vergeet je wel eens wie je bent, waar je staat en wat je kan.

Je zou dingen moeten kunnen doen, gewoon dingen doen. Niet gaan denken: ‘ik zou eventueel dat kunnen doen’, en dan eventueel ongelukkig zijn dat het je niet lukt. Neen, het moeten geen grote dingen zijn die je doet, alleen maar heel eenvoudige zaken. Dingen die goed zijn, die mooi zijn, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen die bij je zijn. Dat je weet: ‘het is goed om dit te doen voor jou, en het is goed dat ik dat doe.’ Dus laat de dingen die jij op een eenvoudige manier kan doen niet over aan anderen, maar doe, handel. En doe het op een heel rustige manier, naar je eigen aanvoelen, naar je eigen inzichten. Probeer van daaruit te vertrekken, probeer je gedachten op te pakken om te zeggen: “Kijk, dit is wat ik denk, dus ik handel, ik doe.”

Door de gedachte met de handeling samen te brengen, zie je waar je staat, wat je kan en wat je eventueel niet kan. Wees dan niet ontgoocheld als er dingen zijn die je niet kan, en wees blij met wat je wel kan. Probeer keuzes te maken, want je kan niet alle gedachten die je in je hoofd haalt tot uitwerking brengen. Toch is het belangrijk dat je dingen doet, maar op een heel eenvoudige manier, zodat je jezelf daarin leert kennen, in die handeling, in wat je doet. En als je goede dingen doet, dan komt er een stroom vrij van energie die vanuit de dingen naar jou komt. Er ontstaat een soort relatie tussen jou en wat je doet en wat je hebt gedaan, tussen jou en de zaken die naar voren gekomen zijn uit jouw leven.

Er is een diepe kracht in jouw leven. Door dingen te doen, kom je in jezelf, krijg je een begrip van: ‘zo ben ik; zo reageer ik; zo denk ik; zo handel ik.’ Dan krijg je al enigszins een beeld van waar je staat en wat je eventueel zou kunnen doen. Maar maak je daar geen zorgen over, denk niet voortdurend: ‘ik had dit moeten doen, en ik had daar naartoe kunnen gaan, en ik had daar aanwezig moeten zijn.’ Als het niet kan, dan kan het niet. Wees niet verdrietig maar weet dat je hoe dan ook kansen krijgt om dingen te doen die goed zijn en mooi, en van daaruit zal er een energie komen in jouw leven.

symboolWeet dat er een kracht is in het leven die je verder brengt en dat de mogelijkheden in jezelf oneindig zijn. Dit lijkt een stoute uitspraak, in werkelijkheid is dat niet zo. Jouw leven is in werkelijkheid oneindig, omdat de capaciteit in jouw hart oneindig is. Met andere woorden, je bent iemand die de hele ruimte kan doorreizen, je bent iemand die alles kan begrijpen - maar niet met je verstand. Het verstand is gesloten tot het opengebroken wordt door de ziel, tot je weet dat de grote goddelijke energie die in jou aanwezig is, opgevangen wordt, ontvangen wordt door een instrument, door iets wat in je is. Je zou het een lichaam van licht kunnen noemen, iets wat in je is, wat je bezielt, wat je een soort van straling geeft, wat je de aanwezigheid kan laten vermoeden, waarvan je het begrip kan hebben op bepaalde momenten en waarvan je weet: ‘zo zou mijn leven moeten kunnen zijn, één vreugde, één heerlijkheid.’ Een groot verschil met wat je om je heen ziet. Niet dat er geen mensen zouden zijn die in die vreugde leven, die het Goddelijke hebben aanvaard in hun bestaan, die één geworden zijn met God, maar ze blijven uitzonderlijk op deze aarde. Dat wil niet zeggen dat jij diezelfde weg niet kan gaan. Dit boek is eigenlijk een pleidooi dat je die weg zou gaan voor jezelf, dat je niet zou wachten op de anderen, maar dat je een kleine stap zou zetten vanuit jezelf. Niet zozeer omdat anderen dat willen, niet zozeer omdat Ik dat zou kunnen willen van jou, maar omdat je die getrokkenheid voelt vanuit je ziel naar de grote dingen in het leven.

In werkelijkheid is het zo dat je deze keuze al hebt gemaakt, want anders zou je dit boek niet lezen. In werkelijkheid is er een grootheid in je eigen hart en kan je daar bij, en misschien is er ook een verlegenheid, dat je zou kunnen denken: ‘ja, maar wie ben ik eigenlijk?’ Maar zo moet je niet denken. Gebruik je gedachten niet om kritiek te hebben op jezelf. Je moet niet voortdurend bezig zijn met af te wegen wat kan en wat niet kan. Weet dat jouw leven oneindig is, in realiteit oneindig, dat het dus zo groot is dat het in feite de ruimte kan begrijpen, kan omvatten, dat je met andere woorden het Goddelijke zelf kan begrijpen.

Er zijn mogelijkheden te over, dat wil niet zeggen dat dat nu reeds een realiteit is. God moet zich nog realiseren in jou of jij moet nog het idee krijgen in jezelf om God in jezelf te realiseren. Wees dan ook voorzichtig met jezelf, dat je jezelf niet overvraagt, dat je jezelf niet oplegt om dit en dat te doen terwijl je het nog niet kan. Want daar zit het gevaar, dat je op ideeën afgaat, dat je denkt: ‘ik ben God’, maar je bent God nog niet. Weet dat je heel voorzichtig moet zijn met je denken. Je denken moet zich aanpassen aan de werkelijkheid. God kan wel eens helemaal anders zijn dan jij denkt. En het zou kunnen zijn dat je aanvankelijk ontgoocheld bent in jezelf, dat je denkt van: ‘ik kan niet vooruit in mijn leven.’ Dan zit je met jezelf in de knoop, dan zit je in het gevecht en dan doe je wel dingen, maar je houdt niet van de dingen die je doet, want er zit geen liefde in. Het is niet dat wat Ik van je wil, dat je je best doet tegen sterren en wind en dat je voortdurend denkt en denkt en denkt, dit is niet het leven. Je moet je handen kunnen openen, aanvaarden wat jouw leven is, wat het leven is, en dat het zichzelf zal bewijzen. Het zal tonen wat het is, God zal zich tonen aan de mens.

Uiteraard is het moeilijk om dat in te kaderen in het dagelijkse leven. Je zou kunnen denken: ‘ja, ik moet denken aan God, ik moet bezig zijn met God, ik moet ruimte maken in mijn leven voor God, maar hoe doe ik dat?’ Want dit is makkelijk gezegd, maar straks leg je dit boek neer, je doet je dingen en dan denk je: ‘ik ben eerlijk met mezelf en waar is die vreugde nu?’ En je zou je kunnen afvragen: ‘ja, waar leer je dat dan?’ En je zou kunnen besluiten: ‘ik moet het zelf doen.’ In werkelijkheid is dat niet zo. Jij moet de vreugde niet gaan plukken uit Gods hand, uit de hemel, maar weet dat er een realiteit is die vreugde is in jouw leven. Als je dit weet, als je dit aanvaardt, als je dit geloof hebt in jezelf, als je weet dat de Goddelijke Moeder voor jou zorgt, als je weet dat er een kracht is die oneindig is in je bestaan, kan je daarmee vooruit. Als je dat alleen maar een klein stukje aanvaardt, krijg je de ervaring van deze kracht en besef je ook stilaan wat ze in werkelijkheid betekent. Je hoeft er niet je uiterste best voor te doen. Gewoon proberen om die openheid te hebben naar God toe, om God God te laten zijn, om het leven het leven te laten zijn, om jezelf jezelf te laten zijn.

Ik zegt dit hier omgekeerd, maar eigenlijk moet jij onderaan beginnen: ‘hoe word ik mijzelf?’ Niet: ‘hoe kan ik God bereiken?’ want God zal jou bereiken, maar: ‘hoe word ik mijzelf?’ Dat wil zeggen: als je diep in jezelf kijkt, als je jezelf ter verantwoording roept van: ‘kijk eens, dit en dat moet je doen’, zou het kunnen zijn dat je de rollen omkeert, dat je lesgeeft aan jezelf over hoe je eigenlijk zou moeten zijn omdat je dit gewoon bent, je geeft les aan je kinderen, aan de anderen, aan mensen die naar jou komen en je bent bezig en bezig en bezig. En dan denk je op een bepaald moment: ‘nu moet ik aan mezelf lesgeven’, maar dat is niet zo. Op een bepaald moment moet je alle lessen opgeven en weten: ‘het leven is het leven.’ En als je het wil uitdrukken in lessen, is dat dan de les.

© Geert Crevits

Hoofdstukken en titels in dit boek:

Voorwoord          

1 - De school van het leven             

Hoofdstuk 1 gaat over ‘leven vanuit de verbinding met het grotere geheel.’ Er staat ook in dat ‘een groot ideaal alleen maar realiteit kan worden door de dingen van iedere dag.’ En verder: ‘Als je denkt: ‘ik moet moeite doen’, dan is dit het leven niet.’

2 - Oefenterrein van meditatie        

* Concentratie maakt dat er een eenheid komt in je gevoel en je gedachten en in wat je doet.
* Alleen de mooie dingen hoef je niet van je weg te sturen, maar je hoeft er ook niet mee bezig te zijn, ze hebben jou gemaakt tot wie je bent.

3 - Inspiratie        

* Verbeelding blijft altijd verbeelding.
* Als je geconcentreerd bezig bent, is dat meditatie, maar met je ogen open.
* Als jij dat ware geluk niet vindt in jezelf, hoe kan je het dan laten doorstromen naar de ander?
* De liefde houdt je wakker wanneer het moeilijk is.
* Karma.

4 - De innerlijke kracht keert zich naar God

* Als het moeilijk is, dan geef ik het aan God.

5 - Wat is nu echt van mij?             

6 - De bron          

* Over gevoelens als zinderende werkelijkheid.
* Wanneer die diepe kracht vanuit zichzelf gaat spreken.
* Hoe kom je als therapeut dichter bij de ziel van de ander?

7 - Genezend werk             

8 - Kruispunten van samenkomen                

* Er zijn geen grenzen aan de contacten tussen mensen, aan het overstijgen van de tijd, aan het begrijpen van de tijd en van de zin van het leven.

9 - Samen mediteren         

* In een groep is de energie van allen nodig om iets te tonen door iemand.
* In een groep met de verkeerde mensen? Eigenlijk moet je weten dat het altijd goed is, maar wie kan dit zien, wie kan dit aanvaarden?

10 - Het moeilijkste en het mooiste: je leven maakt een sprong          

11 - Omgaan met mensen               

12 - De sleutel van je kracht     

13 - Hoe leer ik te houden van het leven?             

14 - De groep en haar mogelijkheden           

* Een groep evolueert langzamer dan een persoonlijk leven.
* Een genezende groep of een mediterende groep of een zingende groep.

15 - Antwoorden leiden tot verantwoordelijkheid               

16 - Zoeken naar harmonie in de groep 

Kracht 1

Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn
232 blz. - hardcover - 22 € - gratis verzending
Bestel