Morya Kracht 3: Mens en maatschappij

Morya Kracht 3

Morya Kracht 3:
Mens en maatschappij
Geert Crevits

208 blz. - hardcover
ISBN 978-90-75702-63-7

22€

gratis verzending

Bestel

Wanneer je de liefde in je werk plaatst, zal die liefde die erin zit reeds spreken van wat het uiteindelijk kan worden. Zelfs als het werk nog niet af is, draagt het reeds de schittering van die liefdevolle aandacht die je erin hebt gelegd. De kiem van de verdere ontplooiing en ontwikkeling ligt erin, en daardoor ben je nooit ontevreden over wat je hebt gedaan.

Streef dan ook niet naar een perfecte wereld, want dat is niet haalbaar, maar streef naar een liefdevolle wereld.

... Zoals steeds spreekt Meester Morya zowel over globale trends in de wereld tijdens deze beginnende Nieuwe Tijd als over hoe je eigen leven beter kan aanpakken door juiste inzichten in toepassing te brengen. Boeiend en verhelderend gebracht, eenvoudig verwoord.

Hoofdstukken in dit boek:         

1 - Over geld, problemen en zakelijk omgaan met energie

2 - Vreugde, werk en maatschappij

3 - De kiem van perfectie

4 - Vooruitgaan ondanks problemen, beperking of handicap

5 - De poort naar je eigen leven

6 - De vrijheid in je hart werkt aanstekelijk

7 - Open komen voor de goddelijke wereld

8 - Een draadje in het kleed van het leven

9 - De weg van abstract naar concreet

10 - Liefde openbaart je zielengroep

11 - Vrij van schuldgevoel

12 - Veranderingen in jezelf en in de maatschappij

Fragmenten uit Morya Kracht 3: Mens en maatschappij

symbool(uit hoofdstuk 2:) De vreugde in het leven ligt altijd daar waar men zichzelf kan vinden. Als je jezelf kan vinden, kan je in je vreugde komen, en het is wel belangrijk dat je dit even beschouwt. Als je dus naar jezelf kijkt en jezelf kan vinden in je handelen, dan kan je daar je vreugde vinden. En het moment dat je die vreugde beleeft, is een stimulans om juister en correcter te handelen. Op die manier functioneert de vreugde  in je leven.
 
Als je vreugde kent in wat je doet, dan word je daar nauwer bij betrokken, want iedere vreugde is van die aard dat ze concentreert. Vreugde is iets wat niet uitzaait, maar integendeel samenbrengt. Wanneer je dus iemand ontmoet en in die vreugde staat, dan ben je gelukkiger samen, dan is het samenzijn eigenlijk intenser. Zo is het ook voor je handelingen. Als je een handeling stelt en je staat in een vreugde in die handeling, dan is die handeling intenser, brengt ze meer dingen samen en is ze juister. Je kan daarin ontdekkingen doen. Als je in het handelen in die vreugde staat, word je ook gericht om de handeling efficiënt te doen. Op deze manier ben je juist bezig omdat je dan jezelf daarin kan vinden en jezelf daarin ook kan uitdrukken.

Zorg dat je tegenwoordig bent bij wat je doet en dit op een manier dat je daar de ontspanning in kent. Als de concentratie vervelend wordt, is het beter om je niet te concentreren en je te ontspannen. Maar als het je een vreugde schenkt en als het je ergens brengt in een situatie, waarvan je weet: ‘dit is nu bijzonder, ik kan daar iets uit leren, ik ben daarin betrokken, ik zit er dus in’, dan heb je de juiste manier gevonden om vooruit te gaan in je handelen. (...)

symbool(uit hoofdstuk 3:) Schoonheid draagt altijd de kiem in zich om te vermenigvuldigen. Je zal zien, als iets werkelijk van waarde is, werkelijk uit waarheid ontstaan is en werkelijk mooi is, spreekt dat mensen onvermijdelijk aan. Vroeg of laat zullen er mensen zijn die het wel begrijpen, die daarin meegaan en een stroom op gang brengen van een vereniging, van een kracht die zich bundelt en die andere mensen daarin meetrekt om in dezelfde schoonheid vooruit te kunnen gaan.

Op deze aarde zijn er altijd stromen van schoonheid geweest. In deze nieuwe tijd moeten er opnieuw mensen aantreden die met zichzelf naar voren komen in alle schoonheid en die daarin een bevrijdend werk doen voor anderen die ook met dezelfde schoonheid naar buiten durven komen.

Er zijn ook hele stromen van mensen die niet van schoonheid getuigen, maar naar buiten komen met iets wat onaf is, met iets wat oneerlijk is, met iets wat onecht is. Hou je daar niet mee bezig. Maak daar het onderscheid in voor jezelf. Streef zelf naar iets wat wel echt is en authentiek en mooi en heerlijk om te beleven. Als je dit kiest, kom je bij de juiste mensen, krijg je contact met de juiste mensen. Het is heerlijk om mensen samen te zien zijn, ongedwongen, vrij en natuurlijk, die weten wat ze doen en waarom ze samen zijn en die niet in een afbraak staan maar in een opbouw, die elkaar steunen in moeilijkheden, die weten en begrijpen waar het over gaat op deze aarde, die de aarde kennen in haar totaliteit en die weten: ‘daar is iets en ginder is iets wat we moeten kunnen bekijken en waar we rekening mee moeten houden in ons leven.’ Dat hoeft niet spectaculair te zijn, maar het moet wel een aandacht krijgen.

Dat betekent dat je de juiste verhoudingen plaatst in je eigen leven, dat je je openstelt, niet alleen voor een beperkte groep, maar voor heel veel mensen en voor heel veel groepen, voor heel veel verschillende richtingen die allemaal heel mooi kunnen zijn. Let erop dat je je niet beperkt in je vinden. Sta open voor verschillende culturen, voor verschillende mensen, voor verschillende wegen. Beperk jezelf niet, zeg niet: "Er is maar één weg", want dan ben je fout. Er zijn duizenden wegen om het schone te bereiken, wees dan ook breed van opvatting. Wees in staat om je eigen denken te verplaatsen in het denken van anderen, je eigen zoeken te verplaatsen in het zoeken van anderen. Zie dat je deelneemt aan het leven van anderen, erin betrokken bent op een manier dat je toch zelfstandig blijft, dat je toch in je eigen leven blijft staan, dat je toch waardeert wat je kan waarderen, en dat je niet afschrijft wat je niet kan begrijpen, maar dat je dan wacht voor jezelf, en zonder te oordelen probeert te zoeken naar wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. Daarin kan je tot onderscheid komen voor jezelf en op deze manier kan je weer een voorbeeld zijn voor anderen - niet om een voorbeeld te zijn, maar om waarheid tot uitdrukking te brengen, om te weten wat het is met dingen bezig te zijn die eerlijk zijn en oprecht, om bezig te zijn met dingen die werkelijk van waarde zijn en waardoor je in een werk komt dat eigenlijk zichzelf bewijst. (...)

symbool (uit hoofdstuk 11:) Veel mensen voelen zich schuldig aan een bepaald ding, stellen zich vragen rond schuld. Doe daar niet aan mee. Wanneer je in je eigen leven staat, moet je kijken naar fouten, niet als schuld, maar wel als een fout, en dat is een heel groot verschil. Denk niet hoe schuldig je bent aan dit of dat of dat, maar kijk: ‘op welke manier kan ik vooruit?’ En als je ziet dat je een bepaald iets verkeerd gedaan hebt, durf dan naar dat verkeerde te kijken en stel je de vraag: ‘hoe kan ik het anders doen? Als ik het verkeerd gedaan heb, op welke manier moet ik het dan omdraaien om het op een andere manier te doen?’

Als je je schuldig voelt ten opzichte van je man, je vader, je moeder, je kind, je wat dan ook, dan kan je niet vooruit, dan hanteer je de rem. Je wil dan ook dat die ander jou gaat zien en jou gaat troosten en jou gaat begrijpen tot in de diepte en meestal kan dat niet. Er zijn mensen die wel kunnen openstaan voor andere mensen, maar veelal kunnen sommige mensen andere mensen niet begrijpen. Dat komt doordat die mensen aan de ene kant niet ver genoeg kijken in het leven, hun eigen leven niet diep genoeg kunnen zien, en aan de andere kant daardoor ook de levens van anderen niet voldoende kunnen zien en niet beseffen dat ze op deze aarde een taak hebben om de dingen te proberen te doen op hun eigen manier.

Wanneer je leert wat het is jezelf te zijn, zal je meer van de ander leren begrijpen en dan zal je zien dat je je niet schuldig hoeft te voelen. Omdat er zoveel punten in ontplooiing zijn die je op sommige momenten niet kan inschatten, zal je geduld hebben voor jezelf en weten: ‘ik word beproefd in dit en dat, ik moet daaruit leren en misschien durf ik het niet voldoende.’ Maar toch is het op deze manier dat je vooruit kan gaan en steeds vooruit kan gaan.

Wanneer je met schuld leeft, dan ervaar je dat je een schuld moet terugbetalen, dan zie je daar tegenop en je vraagt je af: ‘hoe moet ik dat doen om dat te vereffenen met die mens, om de dingen te doen zoals hij of zij dat zou willen?’ Daardoor verleg je je centrum vanuit jezelf naar de ander toe, en daar heb je geen vat op. Want een ander kan dit of dat denken over jou, hij kan daar of daar op gefixeerd zijn, en jij denkt dat hij anders denkt. Hij is bezig is op zijn manier maar jij kan daar niet bij. Begrijp het goed: mensen hebben vaak een verkeerde voorstelling van hun medemensen en wanneer je met schuld rekent, kan het zijn dat het in de ervaring van iemand anders een compleet ander iets is.

Wanneer je denkt dat je schuldig bent, tegenover je kind bijvoorbeeld, dan ga je misschien de verkeerde energie gebruiken, want je verlegt je centrum naar het centrum van die ander en daar kan je niet in tegemoet komen, je kan ook die schuld niet voldoen en je kan nooit effen komen, want wat is een schuld op dit punt? Hoe moet je dat vereffenen en hoeveel keer moet je dat vereffenen en wanneer is het quitte? Je kan niet vooruit, want je zit voortdurend met die schuldvraag en dan weet je nooit op welke manier je vooruit kan in je eigen leven. (...)

© Geert Crevits 

Morya Kracht 3

Morya Kracht 3: Mens en maatschappij
208 blz. - hardcover - 22 € - gratis verzending
Bestel