Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid

Kracht 4

Morya Kracht 4:
De stap naar oneindigheid
Geert Crevits

248 blz. - hardcover
ISBN 978-90-75702-64-4

22€

gratis verzending

Bestel

Een boek over (o.a.) het wapen van stilte, over strenge zachtheid, over jouw aandeel in het Goddelijke Plan, over de klank van vrede, over hoe je de eenvoud kan vinden op elk moment, over de symboliek van de roos, over het oneindige een plaats geven in je leven, over spreken met Moeder Aarde, over het wezen 'mensheid'.

Dit boek is de uitgave van de originele cursus "Levensverdieping 12" in Brugge (1995)

Covertekst achteraan:
"... Dat is heel belangrijk: dat je bent waar je bent. Dat je met je gedachten, met je gevoelens, met heel je zijn aanwezig bent op het moment dat je hier bent.

Als je dit kan, als je jezelf zover kan brengen dat je in die eenvoud staat, in je eigen kracht, dan kan je ook voor anderen heel veel doen, want dan ga je ineens meer zien. Je zal ineens een andere trilling door je voelen gaan, en je zal je ineens helemaal openen, helemaal aanwezig zijn bij de dingen.

Dat is de bedoeling, dat je zover gaat in die aanwezigheid dat je de Aanwezige daarin kan voelen, en dat je de trilling daarin kan voelen. Dat je dus het oneindige in jezelf kan toelaten omdat je zelf aanwezig bent in dat oneindige. En dit is het spel dat je zou moeten kunnen spelen"

Hoofdstukken in dit boek:         

1 – Een omwenteling op aarde

2 – De juiste contacten

3 – Een goddelijk plan van vernieuwing

4 – De klank van vrede

5 – De bloem van verwondering

6 – Een weg van geduld

7 – De stap zetten naar het pure leven

8 – Willen zijn waar je bent

9 – Tot een verstandhouding komen met anderen

10 – Het mysterie van de liefde

11 – De spanning van vrede

12 – Een roos worden

13 – Mediteren en het leven leren zien zoals het is

14 – Contact met de aarde, contact met de mensheid

15 – De belofte van de aarde

16 – In verbinding met de aarde

17 – Ik ben als een broeder

Fragmenten uit Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid

symbool(Begin van hoofdstuk 1:) De weg naar bevrijding, de weg naar vrijheid ligt in het hart van de mens. Wanneer de mens naar vrijheid streeft, zal hij ook vrijheid kunnen vinden, maar het is een moeilijke weg. Deze aarde kent haar beslommeringen, kent haar oorlogen en haar zorgen, kent haar rampen en kent haar tegenspoed; en toch is er een weg naar bevrijding, naar openheid en naar vernieuwing.

De eenvoud van het leven ligt erin dat de mens in al zijn kracht kan staan en gaat staan. Wanneer je in je eigen leven gaat staan, kijk dan naar de eenvoudige dingen. In je eigen ziel, in je eigen hart ken je deze eenvoud. Wanneer je naar je hart gaat, wanneer je in je hart verblijft, wanneer je vanuit je hart leert denken, dan kom je in die kracht, dan kom je in die eenvoud, en dan weet je raad. Want in deze tijd is er - en komt er - heel veel verwarring.

Heel veel mensen zullen zich vragen stellen, nieuwe vragen stellen, zullen kijken naar deze aarde en zullen proberen om het te begrijpen, maar zullen er dikwijls niet in slagen om tot begrip te komen.

Wanneer je naar je hart gaat, kan je tot begrip komen van je eigen leven. En langs het begrijpen van je eigen leven kan je komen tot het begrijpen van de levens van anderen. Sla niet in paniek wanneer het lastig wordt in het leven, want de tijd is zo dat er een versnelling komt, een intensivering en een ingewikkeldheid die nieuw is.

symbool(uit hoofdstuk 6:) Altijd zullen er dingen je weg kruisen waar je niet voor verantwoordelijk bent maar die toch op je weg komen, en die een beetje een soort nijdigheid op je kunnen uitwerken. Pas op, de dingen zijn niet altijd heel gemakkelijk, en het zou weleens kunnen zijn dat je een voornemen maakt om werkelijk werk te maken van je leven… maar dit is niet altijd de juiste manier. Zelfs als je in je eigen oorspronkelijkheid staat, ligt altijd de verleiding om de hoek om het te goed te doen, en daar moet je voor opletten. Als je iets te goed wil doen, ben je eigenlijk niet juist bezig. Het hoeft alleen maar goed te zijn, niet te goed. Dat is dikwijls de verleiding in de mens: de mens wil de dingen zien op zijn manier en hij doet dat eigenlijk goed, maar dan gaat hij precies dat wat hij goed doet, overdrijven. Hij wil dan ‘te’. Hij wil te vlug gaan, hij wil te veel bereiken, hij wil te goed zijn voor medemensen, voor zichzelf… Hij wil eigenlijk dat kleine beetje méér doen dan wat hij kan. En dat is niet het ritme.

Het ritme houdt de maat in zich, het ritme weet. In je hart weet je. Als je bepaalde dingen doet die je overdrijft, waar je overdreven in bent, dan kan je dat ontdekken. Je zal dus binnengeleid worden in ontwikkelingen, en het zou kunnen dat je daar een spoorslag krijgt om eigenlijk te veel te gaan doen, en daar moet je op bedacht zijn. Het wezenlijke komt naar voren in het leven, maar het heeft zijn tijd; het is wezenlijk en dus oneindig. De mens staat in de tijd. Wanneer de mens in aanraking komt met het oneindige, dan krijgt hij een spoorslag en dan denkt hij: ‘nu ben ik juist bezig, en ik moet en ik moet en ik moet.’ En dan gaat hij overdrijven. Dat is waar je voor moet uitkijken.

Wanneer je op weg bent naar het oneindige, wanneer je op je eigen pad van licht staat, wanneer je vooruit durft te gaan - die durf is zeer wezenlijk, dat je de moed hebt om de dingen te doen - weet dan dat het een lange weg is, een weg van geduld, een weg van eenvoud, een weg van kracht. Maar ook een weg waarin je jezelf niet moet overschatten. Waar je niet nijdig of vinnig wordt. Waar je niet zegt: “Dat moet, en absoluut.” Neen, je moet vooral de rust kunnen zien als een werkelijke rust, de vrede als een werkelijke vrede. Ga je je druk maken, dan maak je een fout. Daardoor kan je ook anderen zich leren druk maken, en dat moet je ook niet doen. Maar ja, het is zo verleidelijk, en het is zo vlug gebeurd en daar maakt de mens de meeste fouten. De meeste mensen willen te veel in hun leven op een te korte tijd, en dan zijn ze jachtig daarin. Dan zien ze het essentiële niet, dan zien ze de basis niet. Hoewel ze die basis hebben aangeraakt en hoewel ze in het juiste perspectief zouden kunnen staan, maken ze precies door dat ‘te veel doen’ en door het niet op de juiste manier te doen, in feite een fout. Ze slaan dan de bal mis en gaan eigenlijk in plaats van vooruit, achteruit.

Je mag de dingen niet forceren. Nooit. Je hoeft ook niet angstig te zijn dat je geen tijd genoeg zal hebben, want dat is niet waar. Je moet weten dat alle grote dingen geboren moeten kunnen worden vanuit een vrede. Daar zit een kracht in die wezenlijk is en dat is wat jou moet kunnen brengen tot waar je kan zijn.

symbool (uit hoofdstuk 14:) Het wezen aarde is een heel groot wezen, maar weet dat je met dit wezen in contact kan komen. Want jij bent ook een wezen, en op deze aarde aanwezig zijnde ben je nauw verbonden met het wezen aarde. Daarom is het belangrijk dat je je bewust tot dit wezen kan richten. Van daaruit kan je ook jezelf beter leren kennen.

De aarde kan heel veel duidelijk maken aan mensen. Ze heeft een enorm opvoedingsprogramma uit te werken, en de mens kan daaraan deelnemen op een bewuste manier.

De aarde is een moeder, is een kracht, is een deugd, en ze heeft heel veel over voor de mensen die ze voedt, die ze opvoedt en die ze verder duwt en stuwt, en die ze verder wil brengen in alle eerlijkheid en in alle oprechtheid, want de aarde is een oprecht wezen. Ze is een heel groot wezen dat haar bedoelingen uitwerkt.

De oneindigheid die aanwezig is op deze aarde vanuit de ruimte, vanuit het contact met de zon en met andere planeten en sterren, betekent in feite dat het contact op deze aarde wezenlijk is, dat wil zeggen: alles wat je nodig hebt kan je op deze aarde vinden. Daarom moet je ook dankbaar kunnen zijn. Je bent door deze aarde niet beperkt in je zoeken, integendeel, het is de aarde die jou kan openstellen om de dingen te leren kennen die noodzakelijk zijn voor de mens. Als ze een moeder is, dan zorgt ze voor haar kinderen. Probeer je bewust in contact te brengen met deze aarde en haar lief te hebben, als een plaats om te wonen en als een plaats om de nodige lessen te krijgen die belangrijk zijn. Leer geen futiliteiten, leer belangrijke zaken, en daarvoor moet je je bewust kunnen instellen op deze aarde en van daaruit je weg durven gaan.

symbool Je vindt ook fragmenten uit Morya Kracht 4 in de nieuwsbrieven van april, juni en eind juli 2015

© Geert Crevits 

Kracht 4

Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid
248 blz. - hardcover - 22 € - gratis verzending
Bestel