Morya Kracht 5:
Trouw aan jezelf

Morya Kracht 5

Morya Kracht 5:
Trouw aan jezelf
Geert Crevits

200 blz. - hardcover
ISBN 978-90-75702-65-1

22€

gratis verzending

Bestel

In dit boek spreekt Meester Morya onder meer over jezelf vinden in de drukte van het leven, over zielenmomenten en momenten van Goddelijke genade, over je engelbewaarder, over de ziel en je innerlijke stem, over hoe je een nieuw verleden kan ontvangen, over dialoog en harmonie met anderen, over hoe waarheid steeds kan groeien en over hoe het soms een tijdje moeilijk kan zijn in je leven.

Dit boek is de uitgave van de originele cursus "Levensvreugde 2" in Eindhoven (1998)

Covertekst achteraan:
"Het verinnerlijken van jouw leven is een heel groot iets. Als je daaraan begint, dan weet je eigenlijk niet goed waar je staat op het moment dat je begint. Maar na korte tijd komt er meer vreugde in jouw leven.

Want het geluk, jouw geluk, jouw vreugde ligt binnenin je. Je mag nog de hele wereld gelukkig maken, je kan er zelf toch ongelukkig bij lopen... Je moet zelf tot geluk komen. En dat ligt soms aan heel kleine, subtiele dingen.

Als je naar binnen gaat in je leven, als je je bewust wordt van je leven, van de kracht in je eigen leven, verander je op een vrijwel radicale manier"

 

Hoofdstukken in dit boek:         

1 - Jezelf vinden in de drukte

2 - Innerlijk rustig worden

3 - Weten dat je kind van God bent

4 - De mensheid is een geheel

5 - Slechts één weg is jouw weg

6 - Wat God je wil tonen

7 - De grenzen van het ‘ik’ vervagen

8 - Een eerlijke weg

9 - Tot harmonie komen

10 - De eeuwige wetten herontdekt

11 - Een innerlijke zekerheid

 

Fragmenten uit Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf

symbool(uit hoofdstuk 1:) Er is heel veel wat je kan bereiken in jouw leven door op een heel eenvoudige manier te leven, door op een heel eenvoudige manier te denken. Het hoeft niet altijd moeilijk te zijn, je hoeft niet altijd grote vraagstukken op te lossen, je hoeft niet altijd de indruk te krijgen dat je opnieuw op de schoolbanken zit om in de school van het leven moeilijke lessen te leren. Uiteraard, het kan wel eens zijn dat er moeilijke dingen geleerd moeten worden, maar de rest van de tijd is het niet zo en je moet daar ook niet naar vragen, want de lessen in het leven zijn al moeilijk genoeg. Vandaar: als het eens goed is in jouw leven, als je het eens rustig hebt, als het eens aangenaam is, weet dan dat je blij kan zijn met zo’n moment. Dan laat je een stukje vreugde toe in jouw leven en zoiets moet je leren.

Het gaat er niet om dat je heel veel dingen doet. Het gaat erom dat je tot rust kan komen, tot vrede, en dat je die vrede kan toelaten in je eigen hart, zodat je jezelf kan terugvinden in het leven op een gelukkige manier: ‘ik ben blij dat je er bent, ik ben blij dat we samen zijn, ik ben blij dat we dit en dat samen kunnen doen, ik hou ervan om naar dit of dat te kijken, ik ben het eens met mezelf dat ik dit kan aanpakken en dat ik daarbij kan blijven en dat ik daar voor mezelf iets van kan maken.’ Het is goed om met kunst bezig te zijn op een goede manier, het is goed om eens een liedje te zingen of te fluiten, het is goed om eens werkelijk ontspannen te zijn bij een etentje of ergens naartoe te gaan. Het moeten geen grote dingen zijn, maar er moet in jouw leven plaats zijn voor een luxe aan vrede, een luxe aan inhoud, aan betekenis. Van daaruit leer je ook keuzes te maken in jouw leven. Als het een keer werkelijk tegengaat in jouw leven, kijk dan eens: ‘waarom is dat nu eigenlijk niet goed, waarom is dat tegengegaan?’ Je leert er op een rustige, objectieve manier mee om te gaan, van: ‘dit is niet aangenaam of dit is niet goed of dit vind ik niet goed of dat zou voor mij anders moeten kunnen.’ En dan studeer je daarop, dan leer je daaruit en dan leer je om het de volgende keer inderdaad ook anders te doen.  

symbool(uit hoofdstuk 5:) Het verinnerlijken van jouw leven is een heel groot iets. Als je daaraan begint, weet je eigenlijk niet goed waar je staat op het moment dat je begint. Maar na korte tijd komt er meer vreugde in jouw leven. Want het geluk, jouw geluk, jouw vreugde ligt binnenin je. Je mag nog de hele wereld gelukkig maken, je kan er zelf toch ongelukkig bij lopen - omdat je jezelf uitgeput hebt, omdat je hebt gedacht dat het dit en dat zou zijn en dat het anders uitwerkt, enzovoort. Je moet zelf tot geluk komen. En dat ligt soms aan heel kleine, subtiele dingen.

Als je naar binnen gaat in jouw leven, als je je bewust wordt van je eigen leven, van de kracht in je eigen leven, verander je op een bijna radicale manier, zijn er een aantal dingen die veranderen in jouw leven. Rustig worden daarin is heel belangrijk. Denk niet dat je op enkele maanden tijd, zelfs niet op een paar jaar tijd een spiritueel iemand kan worden. Van nul tot bij God, dat kan niet in een paar jaar tijd.

Weet dat het werk dat je doet, het innerlijke werk dat je doet, een groot werk is. En het is een ernstig iets in die zin dat, als je gaat kijken naar jouw leven, je eigenlijk voor iets staat wat eeuwig is. Je kan het niet zomaar in één twee drie een andere vorm geven. Je bent iemand die door tijden heen bent gegaan, die een grote evolutie hebt. En in die grote evolutie kom je stapje voor stapje dichter bij jezelf en daardoor ook dichter bij God. Het gaat er niet om hoe vlug je dit bereikt, het gaat erom dat je de dingen op de juiste manier doet zodat het een eeuwige waarde heeft. Luisterend naar het eeuwige in jezelf kan je grote stappen vooruit zetten.

Als je eerlijk bent met jezelf - niet zozeer op de eerste plaats met anderen hoor, maar met jezelf - kan je grote dingen doen. Ook al word je op een bepaald moment misschien verkeerd geïnspireerd door je gevoelens of je gedachten, je kan dit gaan doorzien, stilaan. Je probeert je eigen gevoelens tot rust te brengen, en dat lukt steeds beter. Je probeert je eigen gedachten te doorzien en te weten welke gedachten het zijn, waar ze vandaan komen en wat ze waard zijn, wat je ermee kan bereiken. En naast die gedachten zie je dat je iemand bent met een bewustzijn op verschillende niveaus, dat je heel veel dingen kan aanvoelen in jezelf als wezenlijk belangrijk, ook al heb je er geen woorden voor. Er kunnen diepe intuïties in jouw leven zijn die je klaar en helder tonen: ‘dit is jouw werkelijkheid, dit moet je nu doen.’ En als je dat dan niet doet, dan denk je voor jezelf: ‘ja kom, ik heb mijn redens want….’ En dan roep je een verzachtende omstandigheid in voor jezelf, maar eigenlijk weet je dat je niet goed bezig bent. Het is op dit niveau dat je een aantal zaken kan leren zien.

symbool(uit hoofdstuk 10:) De aandacht die je geeft aan mensen is belangrijk om verschillende redenen. Door aandacht te geven aan mensen kom je eigenlijk bij jezelf. Door gewoon te kijken naar mensen ervaar je dingen in je eigen leven, ook in je ziel. Weet dat er een kracht in je is en als je kijkt naar mensen met een belangstelling, met een liefde, komt die kracht in jou, komt er iets aanwezig in jouw leven wat er voorheen niet was. En dit kan je leren.

Je kan rustig worden bij mensen door te leren rustig te zijn in jouw leven. Je hoeft nooit bang te zijn van mensen. Als je dit leert, doe je in feite een groot werk, want door met liefde te leren leven, verandert er heel veel op deze aarde. De kracht die van God uitgaat, de liefde die van God uitgaat, is een transformerende kracht, waardoor de aarde naar haar doel gebracht wordt. De mensheid in haar totaliteit zou open moeten kunnen komen voor deze kracht, dan wordt er een aanzet gemaakt van nieuwe informatie die naar de mens komt.

Weet dat de mens geconfronteerd wordt met de oude wijsheden, met de eeuwige waarden van het leven van deze aarde. Er wordt niet zoveel nieuws aangereikt, maar toch is alles voortdurend nieuw, omdat het niet zozeer een kennis is die overgebracht wordt, maar eerder een levenservaring die geduid wordt - dat er dus dingen in jouw leven duidelijk worden door te leven vanuit God. Begrijp dit goed. Het gaat er niet om dat je van alles kan nazeggen of dat je heel veel dingen zegt. Het gaat erom dat je diep in jezelf weet wat de waarde is van wat je tot uitdrukking brengt. Waarde betekent dat je je aansluit bij een grotere waarde die er is, die gevonden kan worden.

© Geert Crevits 

Kracht 5

Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf
200 blz. - hardcover - 22 € - gratis verzending
Bestel