Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven

Morya Kracht 6

Morya Kracht 6:
Thuis in je eigen leven
Geert Crevits

208 blz. - hardcover
ISBN 978-90-75702-66-8

22€

gratis verzending

Bestel

Morya Kracht 6Een ontroerend boek dat je aanmoedigt tot goedheid, het volgen van je innerlijke stem, het vinden van je eigen ritme, het loslaten van je verleden, uniek durven zijn, geloven in jezelf.

Tekst achteraan op het boek:
"Het is niet voor niets dat je leven is zoals het is."

"Wat is de grote betekenis van het leven? Wat is die diepe kracht die in mij aanwezig is? Het zou kunnen zijn dat je daar aanvankelijk bang voor bent."

'Verlies ik niet mijn tijd door met onbenulligheden bezig te zijn en is het wel belangrijk wat ik doe?'

"Er zijn heel veel kleine kantjes aan het leven, heel veel remmingen in het leven, maar wanneer je ervan uitgaat dat er een goedheid is in je eigen hart, dan kan je met die goedheid leven en kom je stilaan, beetje bij beetje over die moeilijkheden heen, ebt het verdriet weg"

"Je moet niet vechten met je tekort, het gaat erom dat je open komt voor die volheid"

"De wegen van God zijn ondoorgrondelijk, maar het is wel steeds mooier dan je denkt"

In dit boek gaat Meester Morya diep in op wat je nodig hebt om je goed te voelen in je leven. Het gaat om een bepaalde innerlijke houding die je kan leren: het feit dat je weet en gelooft dat er goedheid in je hart is, dat je leven van belang is, dat wat je doet belangrijk is, en tenslotte, dat je jezelf toestaat kind van God te zijn, dat je toelaat dat het Goddelijke, als liefdevolle Vader of Moeder, een invloed heeft in je leven en honderd-en-een wonderlijke details voor je regelt en je leidt in de richting van wat waarlijk zinvol is in je leven.

Hoe vaak laten we ons niet afleiden van ons diepe doel door negatieve gedachten over onszelf: 'Ik ben niets waard, ik zal nooit iets worden, het heeft geen zin, ik ben te moe, ik verveel me, niemand gelooft in mij' enzovoort, of we geraken afgeleid door anderen, zodat we van alles doen om indruk op hen te maken, of gewoon om conflicten te vermijden.

Zijn we in staat om onszelf te zijn, ook als er anderen bij zijn? Dit is een belangrijke sleutel om tot innerlijke rust te kunnen komen. Daarom, zegt Meester Morya, kan het nuttig zijn nu en dan wat tijd alleen door te brengen, enkele dagen of zelfs een paar uur, en dan na te denken over je leven en over de vragen: "Wie ben ik, wat is mijn probleem, en wat kan ik daar zelf aan doen?"

Vol begrip voor de vele moeilijkheden van het leven, reikt Meester Morya heel wat inzichten aan waardoor je elke dag dichter bij jezelf kan komen te leven.

Dit boek is de weerslag van cursus "Levensvreugde 3" (jan-feb 2000 in Anna Paulowna, NL).

Hoofdstukken in dit boek:         

 

1 - Innerlijke vernieuwingen op de aarde

In dit hoofdstuk: De wereld verandert en dit brengt zowel nieuwe mogelijkheden als nieuwe problemen met zich mee. Vooral de nieuwe jeugd zet veel in gang. Meer en meer mensen beginnen zich diepe vragen te stellen over het leven en over zichzelf.

2 - De weg van verinnerlijking

In dit hoofdstuk: Durf jezelf onafhankelijk op te stellen door de oplossing van je problemen niet altijd van anderen te verwachten. Kijk of je jezelf kan zijn ook in tegenwoordigheid van anderen. Creëer ruimte voor jezelf, maar bewaar tegelijk een zekere openheid zodat je veel van anderen kan verdragen. Door zelf de vernieuwing en de uitdaging in het leven op te zoeken, kan je een deel problemen uit de weg gaan.

3 - Goedheid als uitgangspunt 

In dit hoofdstuk: Het is niet voor niets dat je leven is zoals het is. Er is een fantastische kracht in je leven werkzaam. Zelf vergeten we soms de werkelijke betekenis van ons leven, maar als we goedheid gaan uitdrukken, kan God ons leven een diepere bedoeling geven, zodat we echt gelukkig worden en de juiste weg weten.

4 - Ontvankelijk voor de echte waarden 

In dit hoofdstuk: Heel veel mensen komen open voor de realiteit van hun leven en de verzuchtingen van hun ziel, en dit brengt een verandering teweeg op de aarde. De wereld is geen tranendal. De bedoeling is dat je een heel gelukkig mens bent en dat je in dat geluk stilaan ook plaats maakt voor het geluk van de ander. Als je vandaag een stapje vol goedheid zet, is dat het scharnier waarmee de poort van het geluk in je leven zich opent.

5 - Jezelf boetseren  

In dit hoofdstuk: Ontdek je eigen ritme in wat je doet. Hoewel je bezig bent, kan je bij routinehandelingen toch tot ontspanning komen, en door deze houding komt inspiratie naar je toe. Door innerlijk rustig te zijn en steeds bij jezelf te blijven, kan je geweldig veel gaan doen. Zogezegd verloren momenten zijn een prima gelegenheid om jezelf in de hand te krijgen en een nieuwe vorm te geven. Als je je hart betrekt bij wat je belangrijk vindt, voeg je een nieuwe kwaliteit toe aan je leven.

6 - Luisteren naar je innerlijke leiding   

In dit hoofdstuk: Door dichter bij God te komen, kom je dicht bij jezelf. Wacht niet op de anderen om zelf liefdevol te zijn, want dan kom je altijd te laat. Vraag je af hoe je concreet liefdevol kan zijn, op de eerste plaats naar de mensen rond je. Als je werk maakt van goedheid, zonder je te bekommeren om wat anderen ervan vinden, vind je de weg. Luister naar de stem van de diepe kracht in je en test wat er gebeurt als je die innerlijke leiding volgt. Meditatie over vertrouwen.

7 - Thuiskomen bij jezelf   

In dit hoofdstuk: Ieder mens is een belangrijke schakel in het wezen ‘mensheid’. Wat is jouw unieke bijdrage aan de mensheid? Wat is de betekenis van jouw leven? Die kan je pas begrijpen als je in jezelf komt. Er zijn ritmen in het leven, ritmen in de ziel; soms ga je snel vooruit, soms lijk je ter plaatse te trappelen. Het is niet goed om je af te zonderen van de anderen. Het kwaad kan schade doen, maar God staat garant dat het uiteindelijk toch altijd goede dingen teweegbrengt. Hoe meer liefde er in je hart is, hoe meer vrijheid je hebt.

8 - De zoektocht naar oorspronkelijkheid     

In dit hoofdstuk: Als je ervan uitgaat dat je een goed iemand bent, kan je de goedheid in je leven ontdekken en geraak je over de moeilijkheden heen, want in de handen van God zijn er geen grote problemen. Je kan niet altijd het verschil zien tussen kwaad en goed, dus ga ervan uit dat je met goedheid kan leven. Als je in je oorspronkelijkheid komt, gebeuren de dingen in je leven op een bijzondere manier. Je tilt niet meer aan de problemen en je leert om alles aan te kunnen.

9 - Een evenwicht tussen jezelf en de ander    

In dit hoofdstuk: Als je in een respect ten opzichte van het leven komt, leer je met goedheid te kijken naar het leven, ook naar het leven van anderen - niet om er iets aan te doen, maar om in jezelf begrip op te bouwen over hoe het leven in elkaar zit. Zo word je in staat om je problemen rustig te bekijken in plaats van ervan weg te lopen. Je hoeft ook niet meer gekwetst te zijn door wat anderen doen of zeggen. Door je levensrijpheid word je dienstbaar op een haalbare en gepaste manier, waarbij je steeds door je intuïtie wordt geleid.

10 - ‘God brengt mij vervulling’ 

In dit hoofdstuk: Het leven vraagt dat je in een innerlijke dialoog gaat met het Goddelijke, het is een diep spel van vraag en antwoord waar het Leven je toe inwijdt. Als je leeft als een geliefd kind van God, kom je niets tekort in je bestaan, je ervaart volheid, vrijheid en je wordt innerlijk herboren. Als je steeds maar kritiek hebt op jezelf, doe je schade aan het leven. Zoek en versterk de goedheid en de schoonheid die er óók is.

Fragmenten uit Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven

symbool(uit hoofdstuk 2:) Het kan dus zijn dat je je geconfronteerd voelt met een aantal mensen, waar je aanvankelijk het gevoel van hebt: ‘ja, ze zijn goed voor mij’, maar na verloop van tijd zie je dan dat er ineens een belasting komt, zowel op jou als op de anderen, dat er een wrevel komt en dat er een aantal spanningspunten zijn in jouw leven die je dan denkt niet aan te kunnen. Het is niet dat je bang moet zijn daarvoor. Het is ook niet zo dat je dat moet opzoeken. Want als er moeilijkheden zijn in je eigen leven naar andere mensen toe, moet je op de eerste plaats proberen tot inzicht te komen voor jezelf.

Ga er niet van uit dat de ander voortdurend de oorzaak is van jouw problemen. Ook niet in een relatie. Denk dus na over je eigen leven: waar ligt de spanning in je eigen leven, waardoor komt ze? ‘En kan ik in mijn eigen leven iets doen om die spanning te verbeteren?’ Daarom nog niet bepaald naar de ander toe. Als je dit begint te bekijken, dan kan het zijn dat je een weg vindt om enigszins rustiger te worden en dit is heel belangrijk. Die weg

van verinnerlijking, van vragen stellen aan jezelf, eerder dan aan de ander. De problemen op jou te nemen om te zeggen: “Wat is mijn probleem?” Niet zozeer: “Wat kan ik doen aan het probleem van de ander?” Neen, “Wat is mijn probleem en wat kan ik doen aan mijn probleem?” Als je in je eigen leven gaat staan op de eerste plaats, kan je een stukje rustiger worden omdat je dan ook effectief iets kan uitwerken wat heel belangrijk is. Als je met je eigen leven leeft, als je in je eigen leven staat, is het zo dat je op een merkwaardige manier georiënteerd kan worden op de goede dingen van het bestaan. Verwacht dus niet zozeer van anderen dat ze dit invullen voor jou, want daar zit een grote moeilijkheid.

Als je angstig bent, wat doe je met die angst? Waardoor komt dat? Als er een vervelend gevoel is in je eigen leven, hoe kan je dit vervelend gevoel bestrijden? Als er een aantal zaken zijn in je eigen leven die je niet ziet zitten, waar je het gevoel van hebt: ‘als dit er is, dan weet ik niet wat ik moet kiezen of wat ik eraan moet doen.’ Het zou kunnen dat een aantal punten in jouw leven stuk voor stuk een probleem zijn, of een klein probleem, waardoor je uiteindelijk gaat denken: ‘mijn leven is één groot probleem.’ En dan word je weleens wanhopig van al die kleine problemen of van dat probleem dat daar is, en eigenlijk hoeft dat niet. In werkelijkheid is het zo dat heel veel dingen niet problematisch zijn, hoewel je er op het eerste gezicht van zou kunnen denken: ‘dat is een groot probleem.’ Want meestal is het zo dat mensen overdrijven in de problemen en dat ze ook denken geen uitweg te vinden omdat ze inderdaad de oplossing verwachten van een ander iemand.

Als je in je eigen leven staat, dan kan het zijn, als je op je eentje bent en bijvoorbeeld de partner er niet is, of als je het gevoel hebt van: ‘ja kom, nu ben ik even alleen’, bijvoorbeeld vandaag of deze week, dat je dan ineens het gevoel krijgt te herbronnen, dat je ineens denkt: ‘ja, waar zijn mijn moeilijkheden nu? En waarom til ik daar zo zwaar aan als we samen zijn?’ Als je op jezelf bent, kan je dus tot het idee komen van: ‘het hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn.’

De grote vraag is: ‘kan ik mijzelf zijn als de ander er ook is?’ En dit moet je eens nagaan: komt het niet doordat je je te gemakkelijk aanpast aan de ander en doordat je te weinig opkomt voor jezelf? Het zou kunnen. Het zou kunnen zijn dat op de eerste plaats een weg gevonden moet worden om jezelf te zijn. Niet zozeer te luisteren naar de kritiek van de ander of niet zozeer al bijna op voorhand rekening te houden met wat de ander eventueel zou kunnen zeggen. Maar doordat je weet van: ‘dit is mijn leven, zo functioneer ik, zo zijn de waarden in mijn leven’, kom je dichter bij jezelf te leven en dichter bij de mooie dingen die er zijn.

Het hoeft niet zo moeilijk te zijn, het leven. (...)

symbool(uit hoofdstuk 5:) Ontdek je eigen ritme in het werk dat je doet. Of het nu studeren is of dat het nu gewone dingen zijn, of het nu koken is of iets schrijven, je moet als het ware de gewone routine proberen te vinden, het rustige werken. En als je dan een werk hebt gedaan, je hebt een brief geschreven en je bent helemaal rustig geworden doordat je je niet druk gemaakt hebt in het schrijven van die brief, dan is het zo dat er in die rust momenten van inspiratie zijn. Ook tijdens het schrijven kan het zijn dat je even gaat zitten, even luisteren naar je eigen hart en dat die inspiratie daar is.

Het is heel belangrijk dat je die draad van inspiratie probeert te ontdekken in jouw leven. Dat je die vreugde ontdekt in de kleine dingen omdat je het rustig en goed hebt in jouw leven.

Dit is een heel belangrijke kwaliteit van het leven, dat je in die kracht staat, in die schoonheid van het leven, dat je die aandacht hebt voor de innerlijke dingen die gebeuren terwijl je uiterlijk misschien wel bezig bent.

De uiterlijke dingen in de wereld zijn er dikwijls de oorzaak van dat je je laat storen, dat je je ergert aan toestanden of aan dingen of aan lawaai of aan de mensen die om je heen zijn en dit moet je proberen te doorzien van jezelf. Je kan dus bijvoorbeeld in een café iets zitten te schrijven en je kan je daarbij ergeren aan mensen, dit moet je niet doen. Probeer rustig met je werk bezig te zijn. Probeer je op een voorzichtige manier te concentreren op het werk, maar eerder zodanig dat je rustig wordt.

Waar je ook bent, of je nu in een station bent of op een vliegveld of waar dan ook, probeer die innerlijke rust te vinden. Probeer dat contact te hebben met jezelf en niet zozeer met anderen. Als je thuiskomt bij jezelf, als je je verlegenheid opgeeft, je ergernis opgeeft, je kwaadheid opgeeft, je ongeduld opgeeft, als je bijgevolg in die voorzichtig trillende energie binnenkomt van je eigen wezen, van je eigen leven, dan komt op bepaalde momenten die inspiratie, krijg je mooie gedachten, word je geïnspireerd om goede dingen te doen.

© Geert Crevits 

Kracht 5

Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven
hardcover - 22 € - gratis verzending
Bestel