Morya Wijsheid 1: Bewust handelen

Morya Wijsheid 1 is een boek met zo ontelbaar veel interessante inzichten, dat je het telkens opnieuw en opnieuw ter hand kan nemen. Hoe vaker je dit boek leest, hoe meer je eruit haalt en hoe verraster je bent over de absolute schat aan informatie die erin verwoord ligt. Een echt basisboek, een must voor elke spirituele zoeker en tevens voor iedereen die spiritualiteit wil beleven binnen de relatie.

Wijsheid 1

Morya Wijsheid 1:
Bewust handelen
Geert Crevits

Tweede druk
192 blz. - hardcover 
ISBN 978-90-75702-28-6

22 € - gratis verzending

Bestel

 

Wijsheid 1 achterkantMeester Morya zegt:
“Het leven is eeuwig. Het was, het is en het zal zijn, en daarmee bedoel Ik: jouw leven is eeuwig. De innerlijkheid en de uiterlijkheid moeten samen komen in het leven. Dat is een moeilijk iets, want vaak is de mens zich niet bewust van de innerlijke kracht, de innerlijke draagkracht die hem bezielt...”

De boeken van Morya, dat is spiritualiteit van de hoogste plank, uitgelegd in eenvoudige taal. Of je het boek nu leest als spirituele studie, in stukjes als korte bezinning of puur uit nieuwsgierigheid, je haalt er keer op keer inzicht uit en wijsheid die je kan vatten en toepassen in je dagelijks leven.  Morya gaat geen enkel onderwerp uit de weg en schetst met zijn genuanceerde woorden een diepgaand beeld van de werkelijkheid van het leven en de wereld, dat telkens opnieuw antwoorden verschaft, zowel op kleine problemen als op grote levensvragen. Veel van de tekst is heel praktisch gericht, met inzichten en oefeningen die je in je leven kan toepassen.Luisterboek

De "Morya Wijsheid" boeken maken deel uit van een reeks, maar kunnen zonder problemen elk op zich gelezen worden.

Dit boek is ook uitgegeven als luisterboek op USB (voorgelezen door Geert). Voor meer informatie klik hier.

Fragment uit Morya Wijsheid 1: Bewust handelen

symboolElke keer dat je je afvraagt hoe je verder moet in het leven nadat je gestopt bent met evolueren - dit kan omdat je denkt dat je bent waar je moet zijn en een soort rust gevonden hebt in jezelf, je omgeving of je werk - elke keer dus dat je denkt dat je verder moet gaan, dan moet je even heel goed opletten. De richting die je op dat moment inslaat, is heel belangrijk. Want als je er geen erg in hebt, kan je iets opnemen zonder daar veel over na te denken en voor een hele tijd vastzitten in een bepaald iets wat je dan tegengaat of je zelfs achteruit brengt.

Je moet op het moment dat je gerust hebt en weer aan het werk gaat heel alert zijn, want dit is het belangrijkste moment, belangrijker zelfs dan het werk zelf. Bezin voor je begint. Zeg eerst: “Wat is nu belangrijk?” Kijk daar heel goed naar. Want op dit belangrijke moment geef je een kleine oriëntatie aan je leven. En deze kleine oriëntatie die je aan je leven geeft, kan een grote oriëntatie worden. Het maakt dat je bijvoorbeeld iets opneemt wat je al duizend keer gedaan hebt, en het nu voor de duizend en eerste keer gaat doen, en zo kan je doorgaan. Dus wanneer je uit een rust komt, heb je een moment dat je denkt: ‘en nu?’ Als je je hiervan bewust kan worden, kan je op dat moment een verandering aanbrengen. Heel gemakkelijk zelfs: door bijvoorbeeld niet dat ding te doen voor de duizend en eerste keer, maar in de plaats iets op te nemen voor de eerste keer. Dan heb je een stap gezet die belangrijk is. Op zo’n moment is er liefde in het spel.

Omdat het moet gebeuren

Liefde is altijd in staat iets te doen voor de eerste keer. En dit is zo ingrijpend. Liefde draagt zo’n openheid in zich dat ze voortdurend iets kan doen voor de eerste keer en voortdurend structuren omvergooit. Altijd durft ze en durft ze meer. Dat is het prachtige van de liefde, dat ze verder gaat, woorden spreekt die nooit eerder gesproken zijn, dingen doet die nooit eerder gedaan zijn en dit doet op een niet-sensationele, eenvoudige en prachtige manier, gewoon omdat het moet gebeuren.

Zo is het: als je liefdevol bent, sta je los van al wat je ooit gedaan en gedacht hebt. En dit kan je vanuit een stilte, vanuit een vrede en omdat het gedaan moet worden. Zo eenvoudig is het.

"Harken blijft altijd harken”

Als je ziet dat je iemand kan beminnen en daar uitdrukking aan kan geven, dan doe je dat op een manier zoals je het nooit eerder hebt gedaan. Dit is liefde. Als je jezelf bent binnen dit moment van de tijd waarin je iets op­neemt wat gedaan moet worden omdat het belangrijk is, en dit doet op een eenvoudige manier, zoals je denkt dat het kan gebeuren, met als doel het goddelijke van het samenzijn te durven beleven, dan heb je een stap gezet die werkelijk belangrijk is. Dit kan je overal, want in alles kan je het Goddelijke leren zien. De bloemen, de planten, de stilte, het huis, de tuin, alles, alles, alles draagt de uitnodiging in zich om dingen te doen die nooit eerder gedaan zijn. Nu kan je Mij zeggen: “Harken blijft altijd harken.” Nee, de manier waarop je het doet kan zoveel verschillen en immens anders worden. Dit is wat liefde doet. Ze pro­beert het voortdurend anders. Niet alleen materieel, niet alleen harken en nog eens harken, maar ook de manier van harken, de manier van kiezen wat je eerst doet en wat daarna. De manier van omgaan met de hark zelf; hoe je omgaat met de planten, met de aarde of hoe je omgaat met je gedachten terwijl je harkt en hoe je omgaat met je gevoelens terwijl je bezig bent. Omgaan met de hemel terwijl je met de aarde bezig bent, dit is de manier van leven en van liefhebben. Omgaan met je vrouw of met je man terwijl je in je hart leeft en contact hebt met het Goddelijke, dit is de manier van liefhebben.

© Geert Crevits

Hoofdstukken en titels in dit boek:

Voorwoord          

1 - Handeling en Bezinning

Denk na bij wat je doet    
Handelingen worden herhaald      
Een reactie is nog geen handeling
Wat je doet, maakt je leven             
Houd rekening met je omgeving    
Een handeling kan belangrijk worden        
Bezin je over je doel         
Blijf niet steken bij ideeën              
Stel je je soms vragen?     
Word je bewust van je innerlijke wereld     
Bezin je af en toe over wat je doet 
Er zijn automatische en doelbewuste handelingen   
Wat doe je voor de ander?              
Wat je doet kost altijd energie       
Elke handeling is karma  
Nieuwe dingen in je leven introduceren      
Rust is een handeling van een andere natuur            
Het ontdekken van de innerlijke kracht       
De mens is altijd verweven in uiterlijke handelingen     
Breng een lijn in je handelen         
Het gevaar van de breuk tussen innerlijk en uiterlijk         
Zoek naar een evenwicht 
Als er iets fout gaat           
Kijk naar de tegenstellingen          
Iets oplossen is soms pijnlijk          
Tussen de tegenstellingen komt men tot bewustzijn        
Vraag: Wat is het nut van één enkel doel in je leven?        
Een dennenboom met zijn vele takken          
Wat heb ik toch een tijd verspeeld
Vraag: Wat moet je doen als je een doel hebt maar je weet niet hoe je het moet aanpakken om het te bereiken?         
Een echt doel      

2 - Veranderingen op deze aarde 

Alles is in beweging          
Je kan het leven niet grijpen          
Dingen loslaten en er toch aandacht aan besteden     
Begrijpen wordt vooruitgang        
Kan ik rust vinden?          
De beweging in de rust    
De beweging in jezelf       
Met alles leren spelen      
Wees tevreden met wat je begrijpt 
Een heel grote opdonder 
Het grote denken van de wereld    
Jonge mensen komen in een versnelling terecht        
Probeer de samenhang te begrijpen             
Een groter doel in je leven              
Stel jezelf open voor groei              
Je kan gemakkelijker gaan leven   
Er komt een veel grotere schoonheid op deze aarde 

3 - De Goddelijke Hiërarchie in je leven

Iedere steun die je nodig hebt zal je krijgen               
Vooral het vertrouwen is een hele leerschool            
We roepen op     
Wanneer liefde ontdekt wordt in het leven 
Vraag: Als je aan jezelf werkt, mag je dan hulp vragen aan anderen?      
De juiste mensen tegenkomen         
De aarde is gebouwd op solidariteit            
De wet van deze wereld    

4 - Eenzaamheid en relaties in de Westerse maatschappij 

De mens op zich heeft een bijzondere waarde            
Mensen die eenzaam zijn 
Menselijke liefde               
Men durft veelal geen vriendschap aan      
Een relatie is altijd moeilijk           
Eerst moet men zichzelf worden     

5 - Kracht in jezelf 

Handelen vanuit een kracht brengt vreugde              
Je kan kracht in jezelf voelen         
Leer een onderscheid te maken in wat je drijft          
Kijk naar je innerlijk        
Een handeling die mooier en groter is, brengt een
grotere vreugde mee                         
Heb vertrouwen in jezelf  
Het kompas in je leven     
Een werk van enkele maanden       
We zitten in een ritme       
Je hoeft niet alle krachten te gebruiken die er zijn   
Je hebt in jezelf een mogelijkheid die oneindig is     
Het moment van de wil     
Crisissituaties    
Het leven biedt de uitdaging          
Wie ben ik?         
Het is de bedoeling dat je leert      
Van Godswege   

6 - Krachten in de maatschappij

Als je om je heen kijkt       
De juiste opvatting over geld         
Een kapitalistisch systeem              
Eerlijk durven spelen       
Het psychologische genezingsproces           
Echte geneeskunde           
Mensen met een ideaal zijn gezonder           
De mensen durven niet te leven      
Als je de kunst bekijkt       

7 - De Meester en de kracht 

Het menselijk materiaal   
Verantwoording afleggen               
Je komt tot veel meer vrede in jezelf             
Liefde heeft twee polen    
Waar kies je voor?            
Dáár zit je vrijheid            

8 - Over liefde en seksualiteit (1) 

Jezelf zijn binnen de liefde en toch de ander zien     
Veel mensen kijken niet naar de ander        
Het dragen van het zelf    
Om het zelf te vinden, moet je zo stil zijn dat het subtiele
begint te trillen  
Het zelf en de innerlijke spiegeling              
Hoe breng ik mijn aandacht bij mijzelf?     
Durf ik mijzelf te zijn?      
Uiteindelijk zal het zelf spreken     
Liefde wordt geboren in jezelf       
Het toneel van deze wereld             
Zolang de mens de liefde niet kent ...            
Van de buitensfeer naar de binnensfeer      
Deze afstand leg je af met zijn tweeën          
Seksualiteit is ritme          
Omwille van de vruchtbaarheid    
Als men God wil bereiken
Vanuit een verkeerd begrijpen       
Geïnspireerd door het dierlijke leven          
Seksualiteit op de juiste manier     
De kracht van de liefde    
Een begin maken met seksualiteit  

9 - Over liefde en seksualiteit (2) 

Liefde op het eerste gezicht                            
Het verschil tussen verliefdheid en liefde    
Liefde verlicht de mens    
Wat mensen zeggen dat liefde is    
De weg naar de echte liefde           
Een seksuele beleving vanuit liefde              
Seks is niet in één twee drie af       
Alle tegenstellingen liggen besloten in de liefde      
Een relatie met een toekomst          
De kloof tussen mensen    
Het zelf staat buiten de kring                         
Een totaal andere ervaring            
Vanuit je verstand leven                  
Het verstand op de achtergrond plaatsen   
Het leven is veel meer dan je kan denken    
De harmonie tussen de twee           
Het gevoeligste punt tussen de mensen        
Samen in het Goddelijke treden     
Vraag: De gevoelens, is dat iets anders dan de liefde?              
Liefde staat boven de gevoelens    
Gevoelens moet je eerst leren kennen           
Net zoiets als het droomleven         
Altijd hopen op een verdieping     
De dominante figuur        
Niet uit te spreken             
Hoe moet ik mijzelf zijn?  

9 bis - Nog enkele vragen

Vraag: Meester Morya kan tot ons praten,
maar hoe komt het dat wij Hem niet horen?              
De verwachtingen van de Hiërarchie           
Vraag: Hoe moet je staan tegenover verkiezingen?  
Jonge partijen zijn dikwijls edelmoedig      
Wat is echt belangrijk voor de mensen?      
Vraag: Ik heb gelezen over een man ...        
Reële kennis en boekenkennis        

10 - Nog meer over liefde 

Het verband tussen God en de mens is liefde              
Het Goddelijke in je leven               
Voertuigen van liefde       
Oorlog voeren uit liefde  
Komt dat uit God of komt dat niet uit God?
Liefde maakt de mens tot God        
Liefde kan zich met alles vermengen            
De synthetische kracht van alles   
Dat is dan het licht, zoals men zegt               
Het kwaad kan je heel gemakkelijk zien      
Het kwaad is altijd een gemis         
Polariteiten        
Zodra men op een hoger niveau komt          
Iets wat verder ligt dan het lichaam             
Een schaduw van de liefde             
Het kwaad zegt: “Ik wil het hierbij houden”              
De spiraal van geweld     
In de liefde zijn er altijd oplossingen           
Het aanvaarden van de ander        
Het mysterie van de liefde               
God ontmoeten   
Oneindigheid     

11 - Liefde en bewustzijn 

Het grofste wat een mens kan denken           
Een schakeling van bewustzijn      
Het bewustzijn is oneindig              
‘Maya’  
Dan gaat er iets open       
Het belang van concentratie          
Bewustzijn is veel meer dan ideeën               
Een aaneenschakeling van ervaringen        
Het doorbreken van de spiegel      
Een andere pool in je eigen leven 
Dit is tegengesteld aan wat de mens gewoonlijk doet       

12 - Kracht en vormelijkheid 

De beste momenten van je leven    
Er is in de liefde een groter belang mee gemoeid      
Rust is iets wat volgt op een spanning         
De polariteiten tot het uiterste drijven        
De diepte begint te spreken            
Op bepaalde plaatsen van de wereld           
De tijd van Aquarius        
Waar niets gebeurt, is sprake van een
versleten samenzijn           
Als twee mensen vanuit de ziel leven            
Nog grotere krachten ontdekken   
Een tijd van zelfmoord plegen       
Heel veel mensen in een heel grote nood                    
Leren leven met het Goddelijke      
Met de materie bezig zijn vanuit liefde        
Degenen die menen te moeten blijven denken            
Een totaal nieuw ervaren
Boeiend, spannend, interessant     
Je moet het zien over een paar duizend jaar              

13 - De manier van liefhebben   

Bezin voor je begint                                         
Omdat het moet gebeuren
“Harken blijft altijd harken”         
De landingsplaats             
Een eenheidsbeleving      
Een ander leven 
De kracht van je bestaan 
Strijdig met de natuur      
Heel alert worden voor alles          
Een eigen bijdrage aan deze aarde              
Een spilfiguur op deze aarde         
Het moment van de keuze 
Werken vanuit liefde        
Zoeken naar de kortste weg            
Hoe kan ik energie sparen?            
Gewoon leren leven op een eenvoudige manier        
Flexibel zijn        
Tijd is God          

14 - De bedoeling van de Meester 

Wijsheid 1

Morya Wijsheid 1: Bewust handelen
192 blz. - hardcover - 22 € - gratis verzending
Bestel