Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud

Wijsheid 2

Morya Wijsheid 2:
De weg van eenvoud
Geert Crevits

Tweede druk
224 blz. - hardcover
ISBN 978-90-75702-32-3

22 € - gratis verzending

Bestel

 

Wijsheid 2 achterkantMeester Morya zegt:
“De hele transformatie van het leven ligt erin dat je als een kind durft te zijn dat in zijn hart gaat leven, met de dingen die eeuwig zijn. Zo kan Ik het uitleggen, dat je iets in je hart draagt wat eeuwig is.
Leer de wereld te voelen in je hart. Probeer alles te doen vanuit het hart. Dit is het centrum. Er is één hart in de hele kosmos - wat je God zou kunnen noemen - en het is de Liefde zelf die alle harten heeft gemaakt en alle harten in verbinding brengt met elkaar. Want wat de een voelt, kan de ander voelen, omdat het Goddelijke bestaat."

Meester Morya is een figuur die reeds vele eeuwen en doorheen vele levens de ontwikkeling van de mensheid heeft begeleid. In deze tijd geeft hij bijzonder veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van zoekende mensen als jij en ik. In zijn boeken legt hij uit dat de belangrijkste taak van een mens is om zichzelf te ontdekken en zichzelf te durven zijn. Daarnaast geeft hij uitgebreid uitleg over allerlei onderwerpen die zowel te maken hebben het gewone uiterlijke leven als met innerlijke ervaringen en het contact dat je kan ontwikkelen met God. De boodschap van Meester Morya is steeds universeel en areligieus, zijn woorden eenvoudig en onomwonden, maar steeds gelaagd en met diepgang, zodat je elke keer iets nieuws kan ontdekken in de bladzijden die je leest.

De “Morya Wijsheid” boeken maken deel uit van een reeks, maar kunnen zonder problemen elk op zich gelezen worden.

Fragment uit Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud

symboolSprookje

Op een dag was er een klein kind en dat kind had de indruk van zichzelf dat het boos werd op elk moment van de dag. En dat het dan eigenlijk niet meer verder wilde, omdat het voor zichzelf dacht: 'ik wil iets doen in mijn leven en ik slaag er niet in'. Dat kleine kind werd groot en werd opgenomen in de hemel. En in de hemel leerde het dat het helemaal anders had moeten leven, en het werd nog bozer.

Het kwam terug op deze aarde en het dacht: 'nu moet ik mijn lesje leren, nu moet ik doen wat ik heb geleerd in de hemel.' En het begon en het keek aan alle kanten en het vond niet wat het moest doen. En wanneer het eigenlijk verderging met leven, dacht het: 'ik moet een omkeer maken in mijn leven, en ik moet de hemel op de aarde brengen en de aarde in de hemel.' Het begon met de hemel op de aarde te brengen en het slaagde daar niet in. En toen het later in de hemel kwam, dacht het: 'nu heb ik een laatste kans, ik moet de aarde naar de hemel brengen.' En die was er al.

De hemel is in je hart

Waar ben je mee bezig? Wat houdt je bezig? Waar sta je op dit moment van je leven? Ik stel vragen in jouw plaats. Als je ooit van jezelf de indruk hebt: 'ik moet verder gaan', stop dan. Jij hebt hoe dan ook, lezeres, lezer, reeds een hele weg afgelegd, en Ik zou graag hebben dat je een stop maakt in je leven, dat je eventjes kijkt naar je eigen leven wat het geweest is. Niet om er iets mee te gaan doen. Niet om je zelf verwijten te maken. Niet om te zeggen: "Het moet beter zijn." Neen, je moet als het ware de hemel naar de aarde brengen. Je moet gelukkig kunnen zijn in de toestand zoals je bent. En straks zal je zien dat je de aarde naar de hemel brengt. Het is een hele weg die je op deze aarde kan gaan, want de hemel, die is in je hart.

Hemel en aarde vermengen

Eerst moet je die hemel naar de aarde brengen. Eerst moet je dat geluk in je hart ervaren. Zodra je dat hebt ervaren, dat je het geluk in je hart hebt ontmoet, dan kan je in dat hart gaan leven. En dan kan je daarin de aarde brengen. Dan kan je weten: 'al de dingen die ik op deze aarde doe, hebben een betekenis en een eeuwige betekenis. Ik ben ze nooit kwijt.' Als je op deze manier kan leven op deze aarde, met een eeuwigheidperspectief op ieder moment, dat je weet: 'elk moment van de dag is eeuwig want ik zal er altijd terug naartoe kunnen gaan, waar ik ook ben, in welke hemel ik ooit verzeild geraak, ik zal terug kunnen naar dit moment op deze aarde', dan heb je waarlijk een vermenging van de twee. Dan is er iets in jou wat zegt: "Dit moment is eeuwig", en dan moet je beseffen dat dit een heel mooi moment is.

Elk moment van de dag weten wat je moet doen

Als je dit kan, zal je ondervinden dat je veel dingen laat vallen in je leven, dat je van vele beslommeringen af bent, dat je niets moet vasthouden, dat je alles kan laten gaan, dat je zuiver jezelf kan zijn, dat je kan weten wat je wil. Want als je echt de hemel op aarde hebt en de aarde in de hemel, kan je elk moment van de dag weten wat je moet doen. Het is in je hart dat het gebeurt, het is daar dat je als een kind wordt, het is daar dat je start met je leven en het is daar dat je echt diegene bent die je eigenlijk zou moeten zijn.

De hele transformatie van het leven ligt erin dat je als een kind durft te zijn dat in zijn hart gaat leven, met de dingen die eeuwig zijn. Zo kan Ik het uitleggen, dat je iets in je hart draagt wat eeuwig is. Je moet een eeuwigheidbewustzijn hebben en je moet weten dat je elk moment van de dag, de heel grote vreugde kan beleven.

© Geert Crevits

 

Hoofdstukken en titels in dit boek:

Woord vooraf bij de tweede druk

1 - Vragen stellen in een veranderende wereld

Antwoorden komen vanzelf     
De echte vraag komt bijna onverwachts             
Soorten vragen               
Wees niet tevreden met die ene vraag over datzelfde ding      
Het juiste antwoord vinden      
Hoe werkt ‘vragen stellen’?      
Antwoorden: een mechanisme langs de ziel heen        
Wees voorzichtig met de hemel             
Wat is evolutie?              
Antwoorden zijn als rotsblokken die in de stroom liggen      
Elk leven vraagt een steun        
Mensen zijn er voor elkaar

2 - Open komen voor de innerlijke wereld

De binnenwereld is van het grootste belang    
Wees alert op je eigen denken               
Wees een visser van ideeën     
De parel van Goddelijkheid       
Ademen en vrijheid      
Korte bezinning: één centraal idee        

3 - Vat krijgen op je leven

De termen ‘jij’ en ‘leven’ zijn verwisselbaar     
Kneed ik het leven of kneedt het leven mij?    
Het voorbeeld van een kind     
Wat betekent nu ‘durven leven’?          

4 - Een andere toekomst 

Zo mijn leven, zo de wereld      
Het leven komt in een versnelling         
Zin krijgen in veranderen           
In het werkelijke leven laat je heel je verleden achter je         
De oneindigheid van het moment         
Gedachten over verleden en toekomst zijn stoffig       
Ik spreek over een andere toekomst   

5 - Schouder aan schouder met de Meester 

Vraag: Meester Morya, wat is Uw bedoeling met de mensen die zich naar U richten?
Ik zal je volgen 
Het is dezelfde liefde   
Op weg naar het Goddelijke zal je Mij tegenkomen     
Onze eigen vreugde is de omvormer   
Vraag: Ik zou graag weten waar ik sta op mijn weg
Achteruitgaan is zinloos              
Over inwijding 
Ik zal de omstandigheden scheppen    
De Meester lijdt meer 
Ik moet rekening houden met wie je nu bent  
Vraag: Hoe kan ik open komen voor God? En wat wil dat zeggen?
Ik ontplooi mij in deze richting 
Hoe kan ik weten wat God wil?               
Waar kan ik het ware, diepe geluk vinden?       
De juiste persoon op het juiste moment            
Vraag: Waarom word ik geboren bij mijn ouders? Hoe kom ik ervan los? 
Kiezen om jezelf te zijn               
Kwade krachten bestaan           
Wees kieskeurig             
Vraag: Hoe kan ik vinden wat ik nodig heb om vooruit te komen?
Over geduld     
Over zwangerschap      
Een idee voeden is als een kind voeden             
Ideeën die gedragen worden door liefde          
Troosten en getroost worden  
Mensen opvissen, ja, maar niet om het even hoe         

6 - Hoe moet ik mijn leven in handen krijgen? 

‘Wees jezelf, word jezelf’, maar hoe doe je dat?           
De wil is een motor       
Wat wil die ander van jou?        
Dingen doen die je zelf niet wil               
Slaaf van de wil van de ander? 
De wil in jezelf is de staf in de hand van de heilige         
En als je je wil verliest?
De dood             
De wil maakt schoon schip         
Kan ik mijn wil aanpassen?        
De wil mag nooit tot rust komen            
De wil is een mysterie  
De wil van God
Is het wel goed wat ik zelf wil?
Niet mijn wil ...
Je krijgt aansluiting op het heel grote leven      
Oude mensen die niet meer willen leven          
De wil, het dynamische gebeuren in de mens  
God, wat wil je?             
De stilte willen 
De wil: bijna het moeilijkste om te begrijpen   
Een dynamische stilte of een lege stilte?            
De gerichte stilte zal haar uitstraling niet missen             
In de stilte kan je weten wat je wil        
Kiezen waar je één mee wil worden     
Als je voor het eerst in de stilte komt   

7 - De aarde: lichaam en derde oog

Kan je je goed voelen op deze aarde? 
De belofte van deze aarde        
De energie van deze aarde in ons          
De intelligentie om voor zichzelf te zorgen        
Het lichaam is een kneedbaar instrument          
Een groei van levens    
De heel grote stap die ieder mens moet proberen        
te zetten in zijn leven  
Op de juiste manier sterven     
Leren vertrouwen         
Een andere geboorte op deze aarde    
Tussen twee kasten in gewrongen zitten           
Door die ene stap gered             
Het leven gaat met sprongen   
Met iedere ziekte leven             
Het contact met je lichaam        
Tot één minuut vóór je dood blij zijn met je lichaam     
Het wonder van de lichamelijkheid       
Het punt tussen de wenkbrauwen        
Een bewustzijnsverruiming op lichamelijk gebied          
Lichamelijkheid vraagt samenzijn           
Hoe met het lichaam omgaan?
Het ritme van je lichaam             
Trainen op uitzonderlijke omstandigheden       
Verslaving         

8 - De wereld van het hart

Sprookje            
De hemel is in je hart   
Hemel en aarde vermengen     
Elk moment van de dag weten wat je moet doen          
Kan de ander het in mijn plaats doen? 
De grootste waarheid  
Het hart openbaart       
Er is geen ander centrum           
Een begin van de weg  
Het hart is veel meer dan een fysiek instrument            
Alle dingen komen uit het hart
Tijd en ruimte overwinnen        
Vibhuti
Leven is vuur    
De eerste vlammetjes 
De vurige wereld           
Ik richt Mij niet tot je denken   
Je gevoel zal veredelen              
De transformatie van het fysieke lichaam          
De transformatie van het denken          
Het hart weet  
Een leven zonder hart is geen leven     

9 - Een taak in het leven

De wereld herscheppen             
Je leven wordt anders 
Zoals het hart vroeger ooit heeft gesproken    
Vraag: Hoe kan men de energieën op hun plaats krijgen om op zijn weg te komen? 
Energie is een stukje van de weg           
Energie is altijd anders 
Energie voelen op je lichaam    
Je komt in de subtiele wereld  
De openheid    
Het leven kunnen aanvaarden
Het Goddelijke een plaats geven           
Waar grenzen vervagen en wegvallen 
Leven met de toekomst             
Tot zuiverheid komen  

10 - Wie ben ik?

Mijn hulp zal er zijn       
Heel veel mensen zijn met zichzelf bezig op de              
verkeerde manier         
Risico’s nemen
Het punt van zelfkennis              
Realisatie is vertrouwen             
Zelfuitdrukking is de volgende stap       
Door de stilte gaan        
Meditatie          
Ommezwaai     
Vanuit het gevoel leven is een bron van verdriet           
De echte mystiek is het vuur    
Door de kennis gaan     
Het niveau van de mensheid in haar geheel     

11 - De zonnekracht binnen de materie

Kracht komt uit God     
In de materie, los van het Goddelijke  
Het juiste perspectief  
Je kan leren wat het Goddelijke in je leven doet            
Verschillende werelden die nauw samenwerken          
De goddelijke kracht: een eenheidsprincipe aan het werk    
Een zon binnen de materie: dat is wat Avatars doen    
Naar de diepte gaan en terugkeren      
Het is de eenvoud die bouwt   
De gelukkigste koppels ...          
Het hart heeft de polariteit in zich         
De eenheid van deze aarde      
Waar wordt vrede gevonden? 

12 - Handleiding om van je hart  een schatkamer te maken 

Nooit meer alleen         
Omgaan met vuur         
Hoe omgaan met de wereld?   
De bedoeling is dat je kiest       
Je verzameling uitbreiden         
De ziel van de medemens         
De Meester kijkt met het hart 
De meeste mensen zijn niet wakker    
Kunnen kiezen en niet kunnen kiezen 
Wakker schrikken          
Je kan nooit oordelen  
Kan ik een andere mens wakker maken?           

13 - Over het einde van de weg

Over vreugde  
De gedachte is een voertuig     
Over deugd      
Over waarheid
De gedachte op zich: je er niets van aantrekken             
Over ‘healen’ en heiligheid. Het ‘OM’  

14 - Jij en de anderen 

Met God bezig zijn, de rest is niet van belang  
Het leven is één             
Samen onderweg          
Voorzichtig, breekbaar
Voorbij de gevoelens   

Wijsheid 2

Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud
224 blz - hardcover - 22 € - gratis verzending
Bestel