Morya Wijsheid 3: God woont in je hart

Wijsheid 3

Morya Wijsheid 3:
God woont in je hart
Geert Crevits

Tweede druk
208 blz. - hardcover
ISBN 978-90-75702-33-0

22 € - gratis verzending

Bestel

 

Wijsheid 3 achterkantMeester Morya zegt:
"Het Goddelijke is zacht. Het Goddelijke is oneindig. Het is één en al liefde. Wanneer je met het Goddelijke bezig bent, dan kan je niet anders dan goede dingen ervaren. Gebed is heel belangrijk als je dat wil, maar je hoeft het niet per se te doen. Want het hele leven is een gebed, het is één zoeken naar God."

Wanneer Morya spreekt over het Goddelijke, spreekt hij uit ervaring. Meester Morya is iemand die de weg naar God volledig bewandeld heeft en nu de wijsheid die hij op die weg ontvangen en ervaren heeft, wil delen met de mensheid. God is niet een man met een baard die ver weg in de hemel zit; het is een werkzame, intelligente en zuiver liefdevolle aanwezigheid in je diepste zelf. Als je je open stelt voor deze Aanwezigheid, kan je ze voelen en dit innerlijke contact kan de manier waarop je je leven ervaart totaal veranderen. De diepe woorden van Meester Morya zijn altijd teruggekoppeld naar de praktijk en je dagelijkse realiteit, waardoor je veel goede raad krijgt over hoe je je gewone leven op een goede manier kan aanpakken om er iets vreugdevollers van te maken.

De “Morya Wijsheid” boeken maken deel uit van een reeks, maar kunnen zonder problemen elk op zich gelezen worden. Fragmenten uit elk boek en meer informatie over Morya vind je op www.morya.org .

Fragmenten uit Morya Wijsheid 3: God woont in je hart

symboolHeb je verbeelding?

Je moet de diepte van het leven proberen te zien. Probeer het zo te zien dat je het vòòr je ziet in een beeld. Wanneer je de kracht hebt om je verbeelding te laten werken, doe dat dan alsjeblieft. Stel je zo concreet mogelijk je toekomst voor en weet dat je iets aan het scheppen bent. Dan kan het zijn dat je duidelijk ziet: 'Ja maar, dit beeld van mijn toekomst heb ik gemaakt, en dat zou ik heel graag beleven, maar is het wel echt wat ik wil?' Dan begin je klaar te zien. Als je een beeld voor je hebt van: zo wil ik het beleven, dan is er een kans dat je het ook onmiddellijk weer afbreekt en dat je zegt: "Neen, dit wil ik eigenlijk niet. Ik vervang het door een ander beeld." En op deze manier kan je heel creatief te werk gaan. Je kan dus beeld na beeld vervangen, voor je eraan toe bent om het echt te beleven. En dit moet je eens meer doen, want zo ga je veel vlugger door het leven heen. Als je een beeld hebt van wat je zou willen beleven, kan je het al zien en dan kan je het ook afbreken en vervangen door een beter beeld, want de creativiteit van de mens is oneindig. Hij kan heel veel beleven in zijn verbeelding. En hij kan met deze verbeelding een stukje weg afleggen dat hij dan op deze aarde niet hoeft af te leggen.

symboolTot wie kan je bidden?

Het gebed heeft een heel grote betekenis in het leven van mensen. Waar je zelf geen doen ziet aan het leven, daar kan je voor bidden. Het kan een ziekte zijn, het kan een verkeerd gedrag zijn, het kan iets zonder veel betekenis zijn, maar waar je toch iets voor wil doen. Voor alles kan je bidden en vragen, en je mag het doen. Je mag voortdurend vragen en je kan je richten tot het Goddelijke, tot wie van het Goddelijke dan ook, tot wat van het Goddelijke dan ook. Je kan je richten tot iedereen die in het Goddelijke leeft: tot heiligen, tot heel grote wezens die op deze aarde verschenen zijn en die tot het Goddelijke behoren, tot de goden en de godinnen. Kortom tot de ene God. Want iedere godheid die op deze aarde verschijnt, is in wezen die ene God onder een bepaald aspect: er is maar één God. Eén God die alles draagt en die ook in jou verblijft en in Mij en die dezelfde ene God is.

Er is dus op de hele aarde en de hele kosmos en het hele bestaan maar één grote, wezenlijke kracht, een kracht die alles aanbrengt op Zijn tijd, die voor alles zorgt, die alles in stand houdt en die alles regelt, beheerst en in zijn ontwikkeling stuwt.

symboolHet is niet om het even wat je denkt

Spreken is uiterst subtiel en wanneer je de subtiliteit in je leven niet aanvaardt, dan kan je niet het juiste zeggen op de juiste manier. Denken is ook uiterst subtiel, je moet de subtiele wereld kunnen aanvaarden om het denken te kunnen zien zoals het is. Het denken kan licht in zich dragen en kan licht in zich krijgen. Je kan de boze gedachten laten zijn, maar er een licht in brengen zodat ze veranderen, transformeren. Dan zal de boosheid zichzelf herkennen en zal ze toegeven dat ze boos is. Vanzelf komt er dan een andere gedachte die geen boosheid in zich draagt. En op deze manier kan je met andere energieën werken. Want een gedachte draagt een energie; het is niet om het even wat je denkt en het is niet om het even wat je zegt. Iedere gedachte is weer een energiedrager die de wereld schept, die jouw wereld schept. Zo doe je wel iets in de buitenwereld, maar op de eerste plaats doe je iets in je eigen wereld. Het zijn jouw eigen gedachten en ze maken jouw eigen wereld. Je kan deze wereld wel voor een deel aan de anderen opdringen en dat zal ook voor een deel lukken, maar ze wordt telkens weer in het leven van anderen afgebroken. Sommige gedachten kunnen een heel grote invloed hebben op het leven van anderen, kunnen daar bijvoorbeeld zeer destructief zijn, maar ze zullen toch altijd afgebroken worden.

symboolLiefde houdt nooit op te werken

Mensen die zichzelf kunnen uitdrukken en zichzelf in liefde kunnen verwerkelijken, hebben een oneindigheid in zich en trekken de hele wereld aan. Hoe groter de liefde is, hoe groter de aantrekkingskracht en de eenvoud, en hoe meer waarden er in dit leven geboren worden. Want liefde houdt nooit op te werken. Zodra ze zichzelf wordt en uitdrukking geeft aan haar eigen bewustzijn, wil ze alles veranderen volgens haar eigen maat, want de liefde houdt nooit op. Vandaar dat Jezus, die liefdevol is, nooit opgehouden heeft te werken op deze aarde en in de andere dimensies, om alles te transformeren met zijn vorm van liefde.

Iedere Avatar heeft weer zijn accent en zijn manier van liefdevol zijn. Elke Avatar zal doorgaan tot iedere mens naar hem getrokken is om door zijn liefde hervormd te worden. Op deze manier krijgt deze aarde schittering na schittering, liefde na liefde te verwerken vanuit de oorspronkelijke bron. En telkens is deze oorspronkelijke liefde weer anders en alles opnieuw vernieuwend. Het leven is nooit af binnen de liefde, de liefde is nooit dezelfde, en de liefde is altijd tevreden met wat er is. Ze houdt nooit op te werken en door te gaan. Deze kwaliteiten van de liefde zijn op zich oneindig en toch zeer concreet, zeer bewust en zeer begaan met alles en met iedereen. Vandaar, hoe meer je in de liefde komt, hoe meer je in staat bent je eigen accenten te leggen op een onnavolgbare manier; zodat jouw warmte, jouw straling, jouw vreugde overslaat op anderen, en dat je op jouw manier de anderen omvormt zodat de ander zichzelf leert te worden. Je laat de ander vrij en toch, uit hoofde van wat liefde zelf is, trekt ze de ander aan om zichzelf te zijn en ook liefdevol te zijn. Liefde werkt aanstekelijk, het kan niet anders. Op deze manier zal ieder mens op deze aarde omgevormd worden tot een liefdevol wezen.

© Geert Crevits

 

Hoofdstukken en titels in dit boek:

Woord vooraf     

1 Een klein en een groot leven 

Hemel en aarde kunnen niet zonder elkaar gezien worden, het is één geheel. Eigenlijk zitten de werelden door elkaar. De mens is van de aarde en van de hemel. Waarom is hij soms zo verdrietig?
Op deze aarde leeft de mens met geheimen. Het grootste geheim in ons leven is de liefde.

2 De weg van loslaten

De moeilijke weg is gemakkelijker…
Over samenleven en elkaar toch loslaten.
De betekenis van meditatie
Wat als de ander helemaal verkeerd bezig is?  
Over goedheid.
“Het zou allemaal anders moeten zijn ... in mijn leven”
Korte bezinning

3 Het koninkrijk van God 

Dit hoofdstuk gaat ... over de subtiele frisheid die je in je hart kan voelen; over de echte band met de ander, en dat je leven niet mag laten bepalen door die ander.
Over bidden voor je kinderen zonder dat ze het weten, en tot Wie je kan bidden.
Over het reinigen van de gedachten en het herscheppen van
de wereld.
Over gevoelens en hun onbestendige lading.
Over de energie in de menselijke stem, de energie in de woorden. Over zwijgen.
Over zich openstellen voor de Meester, het mystieke huwelijk
en de parel die uit God komt.

4 Het oneindige Zelf 

Dit hoofdstuk gaat over het volgende:
De vormen die het zelf omkleden.
In eenvoud wordt het zelf zichzelf.
Buigen voor de ander.
Je ware naam.
Maya.
Het trauma.
Omgaan met ervaringen.
Wat de mens denkt, dat wordt zijn werkelijkheid.
De geestelijke mens.
De transformatie.
De regeringen van deze aarde.
Leren omgaan met energie.

5 Liefde houdt nooit op te werken 

Antwoord op 11 vragen van mensen die aanwezig waren bij het inspreken van wat later dit boek zou worden.
Vraag: Hoe kom je tot een onzelfzuchtige liefde? Je denkt dat je iets goed doet, maar vaak zit er iets anders achter dat met je ‘ik’ te maken heeft.
Liefde is een bron          
Aan de vruchten kent men de boom    
Mensen die niet liefdevol zijn weten dat ze tekortschieten    
Leef een leven vol verlangen   
Het onderscheid leren tussen menselijk en goddelijk  
Tot je uiteindelijk één bent met God   
Zonder liefde ben je eenzaam 
Sentiment is nog geen liefde    
Liefde neemt alles in zich op en transformeert het       
Vraag: Wat is de betekenis van heiligen, vb. Sint Jozef? 
In het huis van St Jozef was er plaats voor het Goddelijke  
Verblijf in het gezelschap van heiligen 
Vraag: Waarom is de hele ontwikkelingsweg noodzakelijk? Waarom zijn we niet volmaakter op deze aarde?  
Vraag: Waar is het voor de eerste keer misgegaan? Bij Adam en Eva?
Vraag: Ik heb regelmatig Getuigen van Jehova aan de deur. Hoe moet ik hiermee omgaan? 
Vraag: Wat is de betekenis van charismatische groepen? 
Vraag: Ik heb de ontmoeting met Moeder Amma ervaren als   een heel diep contact, een innig iets dat nog even is gebleven nadien, maar dan is weggeëbd. Hoe kan ik maken dat dit ervaren er altijd is?  
Vraag: Er is een negatieve ervaring uit mijn verleden die mij niet loslaat en waar ik voortdurend last van heb. Wat kan ik daaraan doen? 
Vraag: Wanneer maak je de keuze vanuit het denken, en wanneer vanuit het hart?
Vraag: Hoe kan ik weten of ik een keuze maak vanuit mijn hart of vanuit mijn gevoelens?
Vraag: Ik wil mijn best doen om ‘spiritueel’ te worden, maar ik vind het allemaal zo moeilijk. Vooral het dagelijks leven in combinatie met spiritualiteit. Hoe krijg ik begrip van het leven?
De bedoeling is dat we alles leren begrijpen     
Waarom moet de mens zoveel?             
Je eigen leven wassen 
Het gevecht met God  
De oorzaak van echt verdriet   
Depressie als gevolg van hypnose         
Hoe omgaan met postnatale depressie              
Als je kan aanvaarden dat er bepaalde wetten zijn       
Over wenen     
Verdriet en persoonlijke wil     
Hoe meer materialisme, hoe minder inzicht     
Hoe meer ziel, hoe meer zekerheid      
Mijn vredewens heeft vleugels              
De aarde wil vrede        
Samenwerking met de Hiërarchie          
De zegen van Meester Morya 

6 Samenleven met de Meesters

Het moeilijkste is het kijken naar jezelf               
Gedachten, woorden en energie van de Meester         
Een weg afleggen naar het licht dat Ik jullie zal sturen       
Als je ergens op kan bouwen, dan is het op de Hiërarchie   
Het oude moet geen grote betekenis blijven houden 
Het feest van het samenzijn in liefde   
De lijn van vooruitgang trekken              
Durf te leven vanuit de Hiërarchie         
Heb geen haast              
Leer te leven met de engelen  
De kracht van het gebed            
De grote betekenis van samen mediteren        
Blijf nuchter bij alles     
Het geduld wordt beloond, niet het werk          
Vraag: Wat bedoelt Meester Morya met: durven leven met de kracht van Christus?
Een openheid maken opdat de Christus door jou zou kunnen leven  

7 Vragen rond sterven

Vraag: Kunnen we iets doen voor overledenen? Wat is beter: begrafenis of crematie?
Aanwezig zijn bij de stervende
Het sterven zelf              
Begraven of cremeren
Gebeurtenissen rond het sterven         
De afbraak van de subtiele lichamen    
Vraag: Als iemand sterft, gaat hij dan naar het licht toe?  Sommigen beweren dat, als je gedoopt bent in de Kerk, dit je weerhoudt om naar dat licht te gaan, omdat de structuur van de Kerk zich niet echt richt naar die Hiërarchie, naar dit licht.
Vraag: Mensen die meer wisten vroeger, werden vaak op de brandstapel gezet. Waarom is dat gebeurd?
Vraag: Wat gebeurt met een moordenaar? Gaat hij naar het licht, wordt hij opgevangen of blijft hij ergens hangen?

8 De ziel openbaart je diepe verlangen 

Kracht wordt naar je toegestuurd. Vraag en jou zal gegeven worden.
Het kwaad ontgoochelt de mens.
Verlang naar de echte waarden.
Vraag de Christus in je hart te komen, wordt open komen voor Zijn genade, leef met Hem op deze aarde.

Probeer ruimer te kijken in alle mogelijke richtingen    
Nieuwe groepen en de steun van Morya           

Wijsheid 3

Morya Wijsheid 3: God woont in je hart
208 blz. - hardcover - 22 € - gratis verzending
Bestel