Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf

Wijsheid 4

Morya Wijsheid 4:
Vertrouwen in jezelf
Geert Crevits

Tweede druk
168 blz. - hardcover
ISBN 978-90-75702-27-9

22 € - gratis verzending

Bestel

 

Wijsheid 4 achterkantMeester Morya zegt:
“Denk niet dat je fouten maakt wanneer je geen liefdevolle aandacht kan geven aan jezelf en aan anderen. Het is een leerproces en ook daarin is het nodig geduld te kunnen hebben.
Als je liefde vraagt, zal je liefde krijgen. De liefde is in je eigen hart aanwezig, maar je moet ze ontdekken. Dat wil zeggen dat je de energie toelaat te stromen en ontdekt dat je de liefde altijd in je hart hebt en tot uitdrukking moet brengen."

Het boek ‘Vertrouwen in jezelf’ van Morya is (net als boek 1: ‘Bewust handelen’) een boek dat bij uitstek praktisch gericht is. Met eenvoudige oefeningen zoals ‘breng de gedachten naar je hart’ krijg je effectieve hulpmiddelen in handen om je gedachten, je gevoelens, je twijfels de baas te kunnen en eraan voorbij te gaan. Wanneer je de woorden van Morya leest, kom je in een stroom van inzicht terecht, die de kracht heeft om je tot jezelf te brengen, tot je hart en tot de rust en klaarheid in jezelf. De opdracht is om deze innerlijke klaarheid te allen tijde te kunnen bewaren, ook als je leven uiterlijk moeilijk en onrustig is. Door de eenvoudige handvaten die Morya aanreikt, toe te passen in je leven, ga je stap voor stap werkelijk vooruit in de richting van een beter, bewuster en vreugdevoller leven.

De “Morya Wijsheid” boeken maken deel uit van een reeks, maar kunnen zonder problemen elk op zich gelezen worden.

ERRATUM: Door het werken aan de Engelse publicatie van Morya Wisdom 4 is er een foutje aan het licht gekomen in Morya Wijsheid 4, tweede druk (hardcover versie). Op blz. 151, in het midden van de tweede paragraaf is de correcte zin: "Je komt bijvoorbeeld met mensen in contact waar je precies datgene nodig hebt wat je hebt gevraagd ... Dat is de liefde."

Fragmenten uit Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf

symboolWaar vind ik de echte antwoorden?

De vragen die mensen zich stellen op deze aarde kunnen misleidend zijn omdat men met die vragen de uiterlijke wereld oproept. Het is nodig dat die vragen gesteld worden, maar het is niet zo dat je daar echte antwoorden in zal vinden. De echte antwoorden uit het bestaan vind je in de diepte van je eigen wezen, in je eigen hart. De ziel is het die weet en de ziel is het die antwoorden geeft. Wanneer je naar de diepte van jezelf gaat, zal je antwoorden vinden die echte antwoorden zijn. Als je naar het leven kijkt in zijn uiterlijke vormen, zal je wel voortdurend bezig zijn en zoekend verder gaan en antwoorden proberen te vinden, maar het zijn nooit echte antwoorden die je dan vindt. Het leven verbergt de antwoorden in zichzelf en draagt de antwoorden ook. Daarom moet je zoeken, en in de diepte van je eigen wezen durven zoeken naar wat voor jou dwingend is, wat heel bepalend is, wat je echt moet leren meemaken. Want dit is het feit van het leven, dat er in de diepte van jezelf een dwang zit, een oplossing die daar al gegeven is en waar je achter moet komen. Want het leven zelf is zo dat het zichzelf ontvouwt en dat er voortdurend nieuwe dingen naar voren kunnen komen, maar je moet aansluiting hebben op de diepte van jezelf om dit te kunnen zien.

symboolDe echte oplossing

De echte oplossing is dat je met het gebrekkige wat er rond je is, toch een diep geluk kan hebben en een diepe vrede. En dat je ook met het nieuwe wat er is een diepe vrede kan hebben en dat je zelfs zonder het noodzakelijke, toch een diepe vrede zou kunnen hebben. Want de mens komt en gaat, dat wil zeggen, de heel grote structuur van het leven is zo dat het in een opbouw zit en in een afbraak. Er is voortdurend iets wat naar je toe komt en voortdurend iets wat van je weggaat en als je alles vasthoudt, kan je nooit gelukkig zijn. Want als je een doorsnede maakt van het leven en zegt: "Kijk, het leven zoals het nu rond me is, zou ik willen bewaren en ik zou het zelfs nog een beetje beter willen hebben", kan het zijn dat je streven toch verkeerd uitloopt. Want dan kan je de innerlijkheid niet zien, dan zie je alleen maar de uiterlijkheid. En in deze uiterlijkheid zit hoe dan ook altijd verandering. Je kan nooit evenveel geld bewaren, dat is niet mogelijk, je kan nooit evenveel gezondheid hebben, je kan nooit evenveel 'fiets' hebben ... Er komt roest op, er is een lekke band, er is altijd iets wat van die fiets weggaat en er is altijd vernieuwing noodzakelijk. Maar in alles is dat zo. De uiterlijke wereld moet steeds kunnen veranderen en dat moet je kunnen zien. En dan kan je dit ook loslaten.

symboolAls je bidt, gaat het vlugger

Je moet alleen maar geduld hebben, traag gaan, en ook met jezelf. Je moet jezelf niets verwijten als je gedachten hebt die niet openbloeien en die niet in staat zijn om de grote werkelijkheden van het bestaan te capteren. Het is omdat je er nog niet aan toe bent. Dan moet je geduld hebben, dan kan je bidden en dan gaat het vlugger. Je moet zien als je bidt, dat je in een rust komt en je moet niet voortdurend bidden, want dan kan je de energie niet aan. Dit is dus geen pleidooi om alleen maar te bidden, neen, het is een kwestie van voorzichtig te zijn met alles, ook met het gebed. Want pas op, wat je vraagt dat kan je krijgen, maar ben je bereid om het ook te ontvangen? En dat moet je ook weten.

Wil je vooruit? Wil je werkelijk vooruit? Dat moet je weten van jezelf. Dit is een levensvraag, dit is een heel groot iets. Voor Mijn part hoef je niet te bidden, voor Mijn part hoef je niet te vragen. Ik wil niet dat je anders wordt. Als je rekening houdt met deze dingen, met deze objectieve feiten die Ik je geef, dan zal je zien dat je leven verandert, maar je moet ertoe bereid zijn, want het is een heel moeilijke, lastige weg.

symboolStilte is zeer belangrijk

Meditatie is de vrucht van de stilte. Wanneer je in de stilte kan komen, zal je de vruchten plukken. Maar je moet de stilte zien als iets zeer belangrijks, wat zeer precieus is, zeer kostbaar en ook zeer broos. Je moet zien dat de stilte voortdurend verstoord kan worden, door jezelf, door je ervaringen in de wereld en door de dingen die je hebt meegemaakt in het bestaan. Je moet zien dat het hele bestaan tot vrede moet kunnen worden gebracht - en dat dat een bijzonder werk is - daar heb Ik over gepraat zodat je daardoor meer van jezelf en meer van de aarde zal kunnen begrijpen. Hoe meer je met vrede begaan bent, hoe meer je in het weten komt. Dat moet je kunnen zien als een werk dat belangrijk is en dat voortdurend belangrijk is. Je moet het kunnen spelen ook. Je moet de vrede kunnen voorspelen voor anderen, zodat de anderen vinden dat je een vredig iemand bent en dat ze daarin kunnen zien wat vrede betekent. Als je dit doet, dan doe je misschien één van de belangrijkste werken uit je bestaan. Het is belangrijker dan alles wat je kan zeggen. Als je de stilte en de vrede in je hart kan bewaren terwijl je bij mensen bent, dan doe je een heel groot werk ten opzichte van de wereld. Want het is de echte vrede die je op deze wereld plaatst, die de wereld zal veranderen. Wanneer je vanuit het Goddelijke naar de mens kan gaan in een vrede, dan heb je dat geleerd door te mediteren, door de stilte in je toe te laten die de vrede zal brengen.

© Geert Crevits

Hoofdstukken en titels in dit boek:

1 - De twijfel overstijgen  

Rekening houden met je twijfel      
Hoe kan ik vertrouwen krijgen in het leven?              
Hoe krijg ik een nieuw leven?        
Kan ik met mensen omgaan? Kan ik mezelf zijn?    
Het Westen neemt een enorme vlucht           
Rustig blijven in alle omstandigheden        
Op welke manier kijk je naar de wereld?    
Zie je de hele entourage, dan zie je de gevoelskwaliteit
De sleutel tot het ontwaken van de ziel        
De twijfel overstijgen       
Waarom ben ik op deze aarde?      
Waar vind ik de echte antwoorden?             
De ontgoochelingen van het leven
De echte oplossing            
Het leven is een wisselend landschap          
Probeer tot rust te komen in je leven            
Hoe krijg je vertrouwen in jezelf? 
Soms is het moeilijker te rusten dan te werken           
Als je voldoende verzameld hebt   
Pijn en eenzaamheid op de weg     
Het Pad van Licht             
Verwijt jezelf niets            
Veel mensen zien er aan de buitenkant zelfzeker uit   
Een einde maken aan de twijfel     
Veranderingen komen hoe dan ook              
Hoe moet ik grote beslissingen nemen?       
Veranderen van werk?     
Een leven vanuit het Goddelijke    
Wanneer de mens het belang van zijn eigen leven inziet 
Een vertrouwenskwestie  
Het denken is in staat te veranderen 

2 - Bidden

Het is de verwondering die je vooruit brengt             
Het leven is aan alle kanten open 
De gedachtenstructuren doorbreken            
Een formule waar een openheid in zit          
De bomen groeien traag  
Als je liefde vraagt            
De bedoeling van het gebed           
Het denken wordt afgebroken        
De dood is een trapje en meer is het niet     
Een oceaan van zachtheid in je bestaan     
De mens is van nature beschermd  
Als je bidt, gaat het vlugger           
Ik blijf nog even in mijn hoekje zitten          
Een eerste oefening: Breng de gedachte naar je hart    
De betekenis van de oefening         
Ze werkt als een inspirator             
Leren leven zonder gedachten       
Het denken is net zoals de maan    
Je hart is de zon in je bestaan        
Het denken wordt gevoed door het hart      
Het hart geeft de diepere betekenis aan de woorden mee
Het leven zelf draagt orde in zich  
Nieuwe woorden zullen ontstaan  
De ontwikkeling binnen het denken zal groot zijn       
Ik spreek over twintig jaar              
Hoe leer ik onderscheiden wat juist is en niet juist     
Een tweede oefening: Het denken trainen om met  licht en beeld om te gaan   

3 - Vrede maken

Heb vrede met jezelf          
Over moeilijkheden heen, over hindernissen heen   
Vrede is geen proces waarin je alleen vooruit kan   
De stilte in jezelf komt open voor de vrede  
Zoek vrede, maar niet ten koste van jezelf   
Kijken naar verschilpunten            
Je moet zakelijk te werk durven gaan           
Het bestaan is als een ster van licht

4 - Een vraag over gevoelens.  Moet je in je gevoel zitten of beter niet?

Leer omgaan met je gevoelens en breng ze tot rust  
Gevoelens zijn in staat je verlangen te richten
Je mag geen slachtoffer worden van je gevoelens       
Angst is een gevoel           

5 - Een vraag: Wat is meditatie?    

Meditatie is een stukje van de weg effen maken        
Het is een langzame weg  
Leer te mediteren op de juiste manier          
Meditatie is zo ruim als de werelden            
Het leven zelf moet een meditatie kunnen worden      
Vanuit het contact met God leer je begrijpen            
God geeft Zijn Aanwezigheid aan wie ernaar verlangt  
Stilte is heel belangrijk    
Een blijvende vrede naar deze aarde           
Meditatie moet je kanaliseren naar het leven  en niet andersom          
Opnieuw geboren worden in God 

6 - De wil om liefdevol te zijn

Vraag: Wat is de betekenis van de zin: “De wil om liefdevol te zijn en de gedachte gaat daar niet in mee” ?
Zonder de wil is liefde niet mogelijk            
Persoonlijk - onpersoonlijk            
De intentie van de liefde is om het geluk aan te brengen
De grote strijd in de mens
Blijven ronddraaien en de weg niet vinden
Het is de wil van het Goddelijke die naar voren komt  
Kijk naar mensen die echt liefdevol zijn op deze aarde 

7 - De anderen en ik

Vraag: Beschouwend kijken naar de ander lijkt heel moeilijk. Hoe kunnen we dat leren?         
Zowel het mooie als het lelijke bekijken      
Wel oordelen, niet veroordelen     
Wat je categorieën ook zijn            
Kijken naar de diepte en de oppervlakte begrijpen    
Wie je medemens ook is, je kan hem helpen het  goede te bereiken       
Opbouwend werken          
De energie van de aarde is niet altijd gelijk              
Samenwerking tussen mensen en engelen   
Sommige wezens doen zich voor als engelen  - de spiegelsfeer              
Genegenheid, met mate    
Komend vanuit God en teruggaande naar God         
Ooit was het niet op deze aarde en nu is het er wel     
Zoek de waarden in het leven         
De aarde is als een moeder             
De zorg van de Moeder    
Een nieuwe tijd van groepen en van verenigingen  
De Meester zal Zijn zegen geven    

8 - De juiste levenshouding             

Een tijdje willen doorgaan met wat je begonnen bent 
Vanuit de diepte van je eigen hart
Ken ik mezelf?    
In de vreugde komen doordat je resultaten haalt      
Ga vooruit           
Het plezier van het bezig zijn         
Je moet niet te veel denken             
Je tijd kan je zelf invullen               
Dan heb je iets moois gedaan, ...   
Observeer jezelf en de anderen      
Probeer te beseffen dat je nooit alleen bent               
Ruimte maken in jezelf     
“Het is goed mijn kind”   
Het is een lange, soms eenzame weg in het begin      
Je kan je niet voorstellen wat je diepste wezen is      
De verhouding persoon - ziel         
De innerlijke relatie         
Als je zegt ‘zelf’, wat bedoel je daarmee?    

9 - Je kan jezelf realiseren

De Meester zal bij je zijn 
Ook jij hebt een betekenis voor je medemensen         
Het offer brengen van de liefde     
De betekenis van de groei leren kennen      
Je kan in een werk staan dat fout is              
Je bent liefde      
De kracht vinden om je leven te herbronnen              
Heb je de liefde al ontdekt?            
Wat is liefde?     
Op de eerste plaats liefdevol omgaan met jezelf        
Als je vindt dat God te abstract is 
Je kan niet buiten je medemens      
De juiste mensen tegenkomen         
Dieper in deze wereld leven            
Dan ontdek je de realiteit en anders leef je in een droom
Een lichaam van licht      
Korte meditatie  
Kijk naar je meditatie      
Je dromen veranderen      
Het verstand zal verlicht worden door de ervaring    
Het gevecht om tot innerlijke stilte te komen              
Ook het denken zal gevormd worden            
Een taal smeden 
Kunnen geloven, dat is er ook bij  
Veel geduld is noodzakelijk            
Je kan jezelf realiseren    
De geboorte in jezelf        
Leven en mediteren hangen aan elkaar vast              
God geeft op een zachte manier     
Wat je ook vraagt, dat zal je krijgen            
Op de manier zoals God dat wil met jou      
Anders doe je er misschien twintig levens over          
Het verlangen om God te ervaren  
Voor God is niets onmogelijk         
Drie belangrijke pijlers: geduld, soberheid  en vreugde         
Het is gezegd, het is gezegd            
Ga niet tekeer als een student ...    
Wat gezegd is, kan grond krijgen in je eigen bestaan 

Wijsheid 4

Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf
168 blz. - hardcover - 22 € - gratis verzending
Bestel