Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte

Wijsheid 5

Morya Wijsheid 5:
Het woord in de stilte
Geert Crevits

Tweede druk
224 blz. - hardcover 
ISBN 978-90-75702-00-2

22 € - gratis verzending

Bestel

 

Wijsheid 5 achterkantMeester Morya zegt:
"Luister naar mooie dingen, schrijf mooie dingen, doe mooie dingen want het is de schoonheid die je zal leiden en het is de schoonheid die je bij je eigen ziel zal brengen. Je eigen ziel is goddelijk, ze is de schoonheid zelf."
“Dit boek gaat over het overweldigend belang om je eigen innerlijk aan het woord te laten, als een weg van vervolmaking en volmaaktheid.”

Morya is meesterlijk in het beschrijven van de innerlijke realiteit van de dingen. In dit boek legt hij o.a. uit dat er veel meer achter woorden zit dan je op het eerste gezicht zou denken. Woorden zijn drager van energie, en deze energie is veel belangrijker en werkzamer dan de klank of de vorm van het woord zelf. Hij legt ook uit hoe je bewust met deze energie kan leren omgaan en werken, en hoe je ook met negatieve energieën en woorden kan omgaan.

De “Morya Wijsheid” boeken maken deel uit van een reeks, maar kunnen zonder problemen elk op zich gelezen worden.

Fragmenten uit Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte

symboolNieuwe kinderen

In de jaren die volgen, zal er van alles op je weg komen, zal je in een versnelling komen en zal je soms de indruk hebben dat je de jeugd niet kan volgen.

Want er treedt een nieuwe generatie aan en nieuwe kinderen worden geboren. Ze komen met totaal nieuwe ideeën naar voren en het zal in een heel snel tempo gaan. Je zal verwonderd zijn over wat de 'nieuwe kinderen' naar voren brengen en waar ze mee bezig zijn. Je zal voortdurend moeten proberen jezelf te blijven want wanneer dit niet het geval is, dan zal je absoluut niet kunnen volgen. Je moet dus het vertrouwen hebben in jezelf dat je in alles kan volgen en dat je in discussie kan treden met wie dan ook. Niet om gelijk te halen, niet om hen te begrijpen, maar om jezelf duidelijkheid te brengen.

symboolDe slaap als poëtisch experiment

Je moet kunnen geloven in het licht dat op deze aarde is. Je geest kan daaraan deelnemen. Als je in de slaap je geest kan laten gaan tot waar hij moet gaan, dan vernieuwt dat jezelf. Maar dan moet je de slaap opnieuw bekijken, dan moet je de slaap zien als een soort poëtisch experiment. Als je dit doet, krijg je een nieuwe indruk van wat slaap werkelijk betekent.

Slaap is de grote poëet. Hij is degene die de vernieuwing aanbrengt in je leven. Wanneer je dit kan zien, zal je ondervinden wat het is vernieuwd te worden. Je moet geloven in de slaap, dat betekent dat je uren moet schenken aan de slaap en dat je dat moet zien als een belangrijk iets. Zorg dus dat je regelmatig kan slapen en dat je diep kan slapen. Wanneer je dit niet kan, dan moet je daar een inspanning voor doen. Dat is misschien eigenaardig gezegd, maar zo is het. Kijk wat er fout gaat met je slaap en probeer je te heroriënteren, zodat je tot een gezonde slaap komt. Je kan weten dat je je lichaam in orde moet houden, dat je gezonde voeding tot je moet nemen, dat je een gezonde ontspanning moet hebben om tot de reële slaap te komen.

Contacten in de slaap

Wanneer je dit doet, dan zal je ondervinden dat de slaap vernieuwend werkt en dat hij degene is die de vernieuwing aanbrengt. Het is de slaap die je in contact zal brengen met nieuwe sferen in jezelf, want in de mentale vlakken en in de subtiele werelden is er vernieuwing en deze vernieuwing kan je naar je toehalen door in de slaap contact te nemen met deze zones van bestaan. Dit is niet niets. Dit is een heel groot feit in het bestaan. Dus de contacten die er met de subtiele werelden zijn door de slaap heen zullen je leiden in je dagdagelijks bestaan. Probeer open te komen voor de dingen die 's nachts gebeuren, maar forceer niets. De diepte van de slaap alleen al is voldoende. Je moet dus niet zozeer hopen op droombeelden of visioenen of uittredingen. Neen, maar je moet wel de diepte van de slaap kennen, want dit is in eerste instantie noodzakelijk voor het leven hier.

symboolDe koninklijke weg

Vraag: Hoe kan je uit het denken raken en de weg van het hart volgen?

Als je naar je hart gaat en vanuit je hart durft te leven, dan is het dat je onmiddellijk op dat pad staat. Er is dus geen overgang noodzakelijk. Wanneer je in de denkwereld bent, als je dus dikwijls met je denken bezig bent, dan leef je in een soort verstrooidheid. Want jouw denken gaat altijd mee met het denken van anderen of tegen het denken van anderen. In elk geval, als je in het mentale bent, is alles mogelijk. Je kan voortdurend bezig zijn in het mentale. Er is geen reden om uit het denken te stappen, omdat je het denken voortdurend nodig hebt. In het dagdagelijkse leven moet je met je denken rekening houden, omdat het denken heel praktisch is. Het kan dingen op een rij zetten, het kan zich afvragen: wat moet ik nu doen en hoe moet ik dat doen? In de praktische zijde van het leven heb je het denken absoluut nodig. Er is niets tegen het denken, maar om met het spirituele bezig te zijn, heb je je denken niet nodig, je hebt je bewustzijn nodig. Dat betekent dat je zowel met je gevoelens rekening moet kunnen houden als met je denken, als met je intuïtie, als met de grotere waarden van het leven en dat je je daarvan bewust moet worden. Het denken kan daar niet in mee. Het denken komt daarin achterop. Vandaar, als je bij het denken blijft, dat je uiteindelijk niet kan komen waar je zou moeten kunnen komen.

Het hart heeft daarin een betekenis. Als je in je hart gaat leven en met je hart durft te leven en zelfs vanuit je hart durft te denken - maar dan is het een ander denken omdat het vanuit de intuïtie komt - dan zal je precies weten wat je kan en wat je niet kan in het leven. Met je denken weet je dat niet, want je denken brengt je voortdurend in twijfel. De ene keer denk je dit en de andere keer denk je dat. Maar het hart weet, want het hart kent de dingen en in de diepte is het zo dat ook jij weet. Als je bij iemand bent, dan kan je weten wie die ander is en dat kan je alleen weten vanuit je hart, niet vanuit je denken. Want je denken zal je foefjes wijsmaken, het zal zeggen: "Ja, neen, die ander is zo en zo." Maar als het erop aankomt, dan heeft je hart gelijk, je intuïtie heeft gelijk, omdat je intuïtief hebt aangevoeld wie die ander is. Hier zit het verschil. Het hart weet en het verstand is alleen maar datgene wat denkt en de dingen als het ware vervormt. Het denken probeert altijd de werelden te ordenen op zijn eigen manier. Het hart hoeft niet te ordenen, het hart weet. Het kijkt en het weet, dat is het verschil. Als je leeft vanuit het hart zal je weten en je zal kunnen omgaan met dat weten en je zal niet misleid worden. Maar dit veronderstelt een oprechtheid, een rechtlijnigheid, een eerlijkheid. Als je met eerlijkheid durft te leven, dan neem je de korte weg, namelijk de weg van het Goddelijke. Dan zal je ondervinden wat je kan en wat je niet kan en je zal nooit bedrogen worden. Het is de oprechte en de zuivere van hart die het kan vinden en de ander kan het niet vinden.

Dit is een koninklijke weg. De weg van de koning is de weg van degene die weet, de weg van degene die niet misleid wordt en die, als al de anderen misleid worden, gelovend in zijn eigen hart toch de juiste dingen zal doen met de juiste maat. Dit is altijd de weg geweest van de Farao's, van de Ingewijden en van de grote Heiligen op deze aarde.

Als je deze weg wil gaan, dan kan je dat, want hij ligt open voor ieder mens. Je hoeft alleen maar te durven leven in je hart en in de stilte van jezelf en er stilaan van overtuigd te raken dat dit de enige weg is die je zou moeten kunnen gaan op deze aarde. Daardoor kom je in de hemel en op de aarde tegelijk.

© Geert Crevits

Hoofdstukken en titels in dit boek:

Voorwoord            

1 - Omgaan met dit boek: het woord vanuit het Goddelijke              

Je wordt geleid in dit boek    
Als je het woord tot je laat doordringen
Als je zelf woorden vanuit liefde kan spreken      
Als je verder gaat met deze woorden    
Als je de woorden in je hart kan bewaren             
Als je het woord laat leven    

2 - Omgaan met het woord: een leerproces 

Als je niet oordeelt over wat mensen zeggen        
De woorden vanuit God en de woorden vanuit de mens        
Als je bewust leert omgaan met de woorden        
Het woord behoort tot de subtiele werelden         
Als je verder gaat met het woord dan je gewend bent     

3 - De woorden die in je hart komen             

De voorwaarden om de woorden te kunnen horen               
De woorden behoren tot de ervaring van het zelf 
Een gewoonte, net als ademhalen          
Ontmoetingen met wezens die niet tot deze aarde behoren     
De getransformeerde woorden teruggeven aan de ander       
Innerlijke ervaringen noteren en wachten             
Met wie kan je de schat van je hart delen?
Wat je niet kan zeggen, kan je wel opschrijven     
Zo stil dat je je geheugen erbij kan halen              
Een weg die over rozen gaat  
Je wordt vurig       
Schrijven vanuit de subtiele werelden   

4 - Poëzie             

Ik zal je steunen     
De woorden zullen je gegeven worden 
Jezelf worden en in jezelf blijven geloven            
Laat de stilte de stilte zijn       
Een verlicht denken               
Verzoening met alle elementen uit je bestaan        
De poëzie toelaten  
De ontroering van het Goddelijke         
De ellende van de wereld betekent een vraag naar perfectie  
Om deze aarde te kunnen verlaten         
Een pad van openbaring        

5 - De vlucht van de geest

De geest onder controle krijgen            
Wat is de geest?     
Er is niets wat je niet aankan 
Er is geen weg te gaan, tenzij je vertrouwen hebt 
Wat met depressie?

6 - De nieuwe kinderen     

Niet om gelijk te halen           
Vroom wil zeggen sterk        
De parel in de lotus
Het zwaard hanteren              
Wat gezegd is, zal komen      

7 - Kijk naar de grote lijnen op de wereld    

De slaap als poëtisch experiment          
Contacten in de slaap             
Voor een ritme zorgen in het leven       
Een ander ritme voor het hele volk        
Spirituele groepen internationaal           
Hoe ziet de toekomst eruit?   
Je bent niet verplicht om eraan deel te nemen       
Opvangen en getuigen           
De scholen zullen niet klaar zijn            
De maatschappij wordt opgedeeld        
Een poging tot meer eenheid 
De verschillende vormen van honger    
Eerst de grote lijnen, dan de details       
Ga niet mee in de rampen      
Contacten en telepathie          
Spiegelwaarden     
Een traag, lastig, soms eenzaam werk   
Je kan een beroep doen op Ons            
Je moet niet alleen willen staan in het leven          
Samen mediteren   
Samen delen          
Je kan steeds opbouwen en afbreken    
Wees ook blij als het fout gaat              
Groepen zullen evolueren      
De lijnen van liefde en de lijnen van licht             
Harmonie door te vechten     
Voorzichtig zijn, maar ook durven        
Als je met deze teksten leeft  
Er zullen altijd woorden zijn  

8 - Met jezelf bezig zijn    

Jezelf ontwikkelen 
Jezelf zien als een ladder       
De aarde is een goede sfeer   
Weet dat je goed bent            
Als je goed bent, hoef je niets te bewijzen            
Mensen die met kwaad bezig zijn         
Mensen die met liefde bezig zijn           
Je wordt als een kind             
Ervaringen waar het verstand niet bij kan             

9 - De stilte          

In de stilte word je opgeladen
De stilte is een hefboom        
Het grappige is nooit ver weg               
Niet alles wat je in jezelf vindt is van jou              
Geef uitdrukking aan wat je in jezelf zoekt           
Een toename van bewustzijn 
De achtergrond die alles verbindt          
Meer begrip voor de stilte in jezelf        
Het Goddelijke gaat nooit van je weg   
In het Goddelijke is alles geregeld, niets is toevallig            
In verschillende werelden thuis             
Eén worden met het Goddelijke            
Het is geen zaak van bepaalde technieken             
Groeien in de stilte van je hart               
Stilaan herboren worden       
Eenvoud van leven is de sleutel            
God ziet de dingen als goed  
De transformatie    
Je kan het aanzien van de aarde veranderen          
God is de grote kracht die luistert         

10 - Emancipatie               

Word niet opnieuw zoals vroeger         
Het begrip van jouw leven komt eerst   
Hardnekkige structuren         
Door jou kunnen anderen ook vooruit  
Bepaal zelf je doel  
Een groot werk in de stilte     
Starten in het dagelijkse leven               
Je moet je niet nader verklaren              
Tot je de woorden krijgt        
Open komen voor vernieuwing            

11 - De vrijheid van de kinderen Gods         

Vraag: ‘De spiegelsfeer’       
Het moederaspect  
Een gelegenheid om zichzelf te leren kennen        
De persoon wordt bevestigd in de spiegelsferen  
De echte sfeer herkennen      
De ander herkennen              
De wetten van liefde, ook in de sferen  
Zolang men in het kwaad gelooft          
De weg afleggen naar het hart               
Vraag: De gevaren van de weg             
Wees volmaakt      
Het gevaar zit niet in het hart 
Het is niet voor iedereen even gevaarlijk              
De weg vrijmaken voor anderen           
De vrijheid van de kinderen Gods        
De waarheid is altijd groter dan men denkt           
Je bent vrij om de weg te kiezen           
Vraag: Kinderen en spiritualiteit           
Niet dwingen in een bepaalde richting  
Praten over jezelf   
Niet zeggen wat je niet weet  
Fijngevoelig omgaan met mensen         
Een spirituele vorming in het gezin       
Respect opbrengen
Als je bidt voor je kinderen   
Vraag: De evolutie van het bewustzijn  

12 - Kijk naar de grote lijnen in jezelf          

Vraag: Uit het denken raken  
De koninklijke weg               
Vraag: De kracht van het geordend gevoelen       
De gevoelens zijn een doolhof              
Er is een weg uit de gevoelens              
Maak je gevoelens los van de gevoelens van anderen   
Leer het onderscheid te maken tussen wat je voelt, wat je denkt en je intuïtie      
Je gevoelens delen met anderen            
Je kan kiezen naar welke wereld je wil gaan         
Het verlangen ten opzichte van jezelf    
Het verlangen ten opzichte van de medemens       
Het verlangen ten opzichte van de wereld             
Wat valt er nog te beleven op deze aarde?             
De strijd tussen twee verlangens           
De kracht van de wil             
De kracht uit het Goddelijke  
Door nieuwe sferen gaan      
De verlangens van het lichaam              
Groeien in verlangens           
De affectieve verlangens       
Er is veel nuchterheid nodig  
Creatief omgaan met gevoelens             
Een structuur aanbrengen in je gevoelens             

13 - De reden van je bestaan          

14 - Spelen met woorden

15 - Ik vraag je om naar elkaar te schrijven               

16 - De lelijkheid loslaten en de schoonheid vasthouden 

17 - Kom naast Mij staan zoals ik naast jou sta

Wijsheid 5

Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte
224 blz. - hardcover - 22 € - gratis verzending
Bestel