Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen

Wijsheid 6

Morya Wijsheid 6:
Ontmoeting met Engelen

Geert Crevits

Tweede druk
232 blz. - hardcover
ISBN 978-90-75702-30-9

22 € - gratis verzending

Bestel

 

Wijsheid 6 achterkantMeester Morya zegt:
"Als je de trilling van de vreugde kan voelen in je hart, weet dan dat er een engel naast je staat die dit veroorzaakt. Vanuit de vreugde kan je contact hebben met engelen.
De engelen zullen altijd in de omgeving zijn waar vernieuwing komt, maar dikwijls op de achtergrond, als trilling, als klank, als een fenomeen dat nog niet te duiden valt.
Als het erg moeilijk gaat in bepaalde gebieden op deze aarde, moet je daar niet heensnellen, maar je kan daar je engel naartoe sturen door het hem te vragen."

Meester Morya is een zogenaamde ‘meester van wijsheid’, een mens die één is geworden met God en op die manier vrij is geworden van lichaam, tijd en ruimte. Vanuit zijn eenheid met God spreekt Morya over de innerlijke werkelijkheid van de wereld. In dit boek gaat hij in op de fijne structuren van licht die op deze wereld aanwezig en werkzaam zijn, en hoe bepaalde wezens van licht deze structuren aanleggen en gebruiken. Hij legt ook uit hoe je als mens kan samenwerken met deze engelen, hoe je contact kan zoeken en hoe je dit contact kan ervaren.

De “Morya Wijsheid” boeken maken deel uit van een reeks, maar kunnen zonder problemen elk op zich gelezen worden.

Fragmenten uit Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen

symbool Werken is volstrekt nodig

Altijd weer komt er een kracht in de mens die hoopt dat deze kracht ook effectief zal komen. Wanneer de mens in zijn kracht komt omdat hij voelt dat er bepaalde dingen zijn in zijn leven die hij anders wil, dan zal het de hoop zijn die hem brengt tot zaken die effectief belangrijk zijn. Wanneer je je concentreert op je innerlijk bewustzijn, dan moet je weten dat je in een 'indruk' staat. Een indruk wil zeggen dat je iets op je af laat komen en dat je daar iets van ondervindt. Wanneer je met energie, met kracht werkt, dan zal het zijn dat je een indruk krijgt van deze energie en het is door het werken dat je er kan komen. Het is door een zekere inspanning te leveren dat er iets kan gebeuren. Door beslist werkzaam te zijn in het leven, door stappen te zetten en dingen te doen, kan er iets op je afkomen wat nieuw is. Alleen door het werk kan er een vernieuwing komen op deze aarde. Het is het werk dat de mens in nieuwe richtingen stuwt.

symboolLicht en duisternis samenvoegen

Wanneer je het licht aanvaardt in je wezen, zal het je steeds verder brengen en zal je ook steeds op nieuwe ideeën komen. Deze nieuwe ideeën komen dan uit je eigen oorspronkelijkheid en daar zit het verschil. Ideeën kunnen soms uit het denken komen, maar die zijn versleten, het zijn oude patronen. Wanneer je ideeën krijgt vanuit je oorspronkelijkheid, zullen ze steeds nieuw zijn en anders. Dit moet je proberen te bereiken in je eigen bestaan. Wees stil in jezelf, luister naar je eigen hart en weet dat het spreekt op ieder moment. Als je het hart kan laten spreken en als je kan luisteren, zal je zien dat je je telkens weer vernieuwt, waar en bij wie je ook bent, in gelijk welke omstandigheid.

Wanneer je vanuit je hart leeft en vanuit je hart onthoudt wat naar je toe komt, dan zal je steeds nieuwe wegen durven gaan. Het is heel belangrijk dat de mens die nu leeft, jij lezer, dat je je durft te vernieuwen en dat je naast de oude patronen de nieuwe durft te zetten, dat je naast je oude gedachten nieuwe gedachten durft te denken en dat je naast het oude wat er in je is, het nieuwe durft te zien.

Het is als het licht en de duisternis die samengevoegd worden. Wat blijft er dan uiteindelijk over van de duisternis? Niet zoveel. Wie zal de weg vinden en wie niet? Jij bent het die de weg zal vinden. Het is niet wat je hebt meegemaakt dat jou moet bepalen, het is niet wat tegen je gezegd wordt dat jou moet bepalen. Neen, het is wat uit jou naar voren komt, het is wat jij zegt tegen anderen, dat jou bepaalt. De bron is aanwezig in jou. In ieder mens is er een bron en deze bron moet je laten spreken. Je moet ernaar kunnen luisteren en je moet ermee bezig kunnen zijn. Veel mensen kunnen dat, al hebben ze misschien niet het besef dat ze ermee bezig zijn. Je kan je de vraag stellen: "Kan ik dat dan?" Toch moet je weten: veel lezers van dit boek zijn in staat om dat nu reeds te doen. Het is niet dat je het nog moet leren, het is in jou aanwezig. Je hebt een hart en je kan erbij. Je hebt zelfs een klank in je hart en je kan die horen. Maar de klank van het hart is stilte en evenwel is hij klank. Dat moet je goed begrijpen: er zijn dingen aanwezig die je niet kan duiden en die er toch zijn. De kracht ligt dikwijls daarin dat de mens zo nieuw wordt dat hij rekening gaat houden met nieuwe begrippen in zichzelf. Heel veel dingen die gezegd worden in dit boek zijn zo nieuw dat je ze voor het eerst tegenkomt en dat je, daarover nadenkend, tot het inzicht zal komen dat het inderdaad zo is. Want de moeilijkheid bij de mens is dat hij geen nieuwe woorden aanvaardt, dat hij geen nieuwe inzichten aanvaardt. En toch zeg Ik je dat je in staat bent om nieuwe inzichten te verwerven en op te nemen en van daaruit naar jezelf te kijken en jezelf daarin te zien veranderen.

Als je kijkt naar je eigen hart, dan moet je dit doen met je innerlijke ogen. Kijken wil zeggen dat je een waarde toevoegt aan wat er is en dat je de oorspronkelijkheid van jezelf ontdekt. Waarde toevoegen betekent dat je niet alleen met je denken bezig bent, maar dat je op een nieuwe manier met je eigen hart bezig bent. Luisterend naar je hart zal je zien dat er inderdaad iets toegevoegd wordt en dat er zoveel is wat je niet eens gewaar kan worden, tenzij je tijd neemt om dit te doen. Tijd is een heel belangrijke factor op deze aarde, want de tijd brengt je naar het Goddelijke. Het is in dit element dat je moet graven. Het is met de tijd dat je rekening moet houden, in die zin dat je hem niet verliest, dat je weet: ik heb een tijd om met God bezig te zijn op deze aarde en hoe meer ik dat doe, hoe meer ik in mezelf ontdek en hoe meer vernieuwing ik in mezelf breng.

symboolDe Engel uitnodigen

Als je bevorderlijke omstandigheden wil scheppen opdat engelen aanwezig zouden komen, probeer dan een groepsmeditatie te plannen op een regelmatige basis en op een voor de groep geheiligde plaats. Als de engel komt, als dit gebeurt, dan is de ervaring krachtiger wanneer je samen bent met anderen dan wanneer je alleen bent. Maar ook voor de mens die in gebed alleen is, die met vreugde leeft, is er een grote kans dat hij de engel ontmoet. Wanneer Maria, in de Christelijke traditie, de engel heeft ontmoet, was zij in meditatie en was zij in vreugde. Haar 'onverwacht' bezoek was eigenlijk al aangekondigd want deze vrouw bezat in zichzelf een immense wijsheid en kon met alles in contact komen en ze was steeds bezig haar eigen spiritueel leven te verruimen. Ook in jou is die kracht. De Goddelijke Moeder leeft in jou. Probeer met Haar contact te nemen en Zij zal je leren wat het is ruimer te kijken in alle mogelijke richtingen.

symboolEr zijn heel veel soorten engelen en er zijn heel veel buitengewone engelen die voor het eerst naar deze aarde komen met een bepaalde opdracht. Het kan zijn dat je visioenen krijgt in die zin, maar je moet daar niet op zitten wachten. Het zal zich voordoen wanneer het naar je toe gebracht wordt en dat kan heel onverwacht zijn. Daar staat geen tijd op. Wees niet ontgoocheld als je in de eerste tijd nog geen contact gemaakt hebt met een engel. Denk dan niet: dat lukt mij niet. Integendeel, je moet weten dat er een structuur aangelegd wordt telkens je bidt of in groep mediteert of Mij vraagt om zegen. Weet dat deze ontmoeting heel precieus en wonderbaarlijk is en dat ze heel veel kan betekenen voor mensen. Je moet geen tijd zetten op dit contact, maar het moet wel een openheid in je scheppen zodat de mogelijkheid kan ontstaan en dit is werk dat je vanuit vreugde moet durven doen. De kracht zal er zijn. Dat wil zeggen: Ik zal ervoor zorgen dat de nodige kracht aanwezig is op het gepaste moment om je daar te brengen.

symboolNeem niets mee voor onderweg

Wanneer de mens zichzelf aan het zoeken is, gaat hij dikwijls te vlug te werk. Hij moet traag kunnen gaan in zijn zoeken. Dat betekent dat hij naar de diepte gaat en dat hij veranderingen toelaat in zijn bestaan. Gaat hij te vlug, dan is hij te oppervlakkig bezig omdat hij dan denkt en te veel denkt. Het denken staat dikwijls in de weg van het zoeken. Het denken is er om de dingen te proberen aan te brengen en om zicht te krijgen op hetgeen men wil. Maar om het dan gestalte te geven, moet men openstaan en het denken niet meer gebruiken. Het denken is er aanvankelijk nodig om zich een bepaald beeld te vormen van wat het zou kunnen zijn, maar dan moet men het beeld dat men opgebouwd heeft, los kunnen laten om naar de fundamentele werkelijkheid te kijken. Als je dus vanuit een bepaald beeld, vanuit een bepaalde visie vertrekt, dan moet je toch in staat zijn om deze visie weer los te laten en verder te gaan dan hetgeen je voorop gesteld hebt. Het is dan dat je in de werkelijkheid kan komen. Je moet je dus openstellen voor de werkelijkheid, vooral voor de goddelijke werkelijkheid die je in jezelf kan ontdekken en ervaren. Dan kan je voorbij hetgeen gaan wat je van plan was te doen.

Plannen zijn uiteraard noodzakelijk om dingen te verwezenlijken op deze aarde, maar ook daarin moet je weer heel voorzichtig zijn en moet je heel traag kunnen gaan. Het uitwerken van plannen houdt dikwijls in dat je in een innerlijke verandering kan komen en dan worden de plannen beter. Als je innerlijk kan veranderen, als je niet vasthoudend bent aan je eerste plan, dan zal je altijd verbeteringen aanbrengen en gaandeweg tot duidelijkheid komen over wat je leven is en wat je leven eist. Het leven is dikwijls zo dat het aanvankelijk een kiem in zich draagt die dan stilletjes aan tot ontplooiing komt. En wanneer een mens dit proces van ontwikkeling, deze groei kan volgen, wanneer hij in staat is de kiemkracht in zichzelf duidelijk naar voren te laten komen, dan is hij gelukkig. Een gelukkig mens is iemand die oorspronkelijk kan zijn en die de dingen kan toelaten op zijn weg, die de veranderingen een plaats kan geven in zijn leven en die in staat is om vernieuwingen toe te laten in zijn eigen wezen.

© Geert Crevits

Hoofdstukken en titels in dit boek:

Voorwoord          

1 - De mens is groot           

Werken is volstrekt nodig
De kunst van geven en ontvangen 
Je bent nooit afhankelijk van de omstandigheden    
De openbaring is er gewoon ... maar wie begrijpt dat?     
Licht en duisternis samenvoegen   

2 - Vreugde verhoogt je bewustzijn               

De aarde is volmaakt        
Omgaan met je verleden  
Het offer              
Vreugde is de energie van de engel              
Meewerken aan de vernieuwing gebeurt in groep    
Over warmte gesproken   
Tot inzicht komen in je leven          
De Meesters kijken overkoepelend
Meditatie: licht voor jezelf en voor anderen              
De tijd, de herhaling en het oneindige        

3 - Lichte en duistere dagen            

Vraag:  Zijn negativiteit en tegenkantingen het lot van de lichtwerker?
Het spel van het leven, ook voor jou             
Hoe groter het licht, hoe groter de duisternis            
Vraag: Ik werk enkel om geld te verdienen, omdat ik bang ben voor materieel tekort. Ik heb verscheidene jobs gedaan en doe niet alles even graag. Moet ik dit blijven doen? Heeft dit wel zin?            
Arbeid is één van de belangrijkste pijlers van het bestaan
Geld moet in goede handen komen               
Vraag:  Ik voel me niet meer prettig in mijn werk zoals het nu geëvolueerd is. Ik moet mensen onder druk zetten om meer te presteren. Is dit verantwoord? Moet ik eruit stappen?           
Een situatie die je zelf niet gewild hebt       
Realistisch zijn   
Vraag:  Wat is het verschil tussen geluk en vreugde? Is geluk meer van de persoon en vreugde van de ziel?    
Het geluk is een eenvoudig iets      
Wie geluk zegt, zegt beheersing     
Gelukzaligheid is een uitzonderlijk iets       

4 - Samenwerking met de Engelen 

Wie wil veranderen, wordt gesteund            
Bewust open komen voor energie  
Engelen kunnen er zijn, ze kunnen afwezig zijn         
Energie moet je kunnen koesteren 
Ga voorbij gevoelens en denken    
Ga voorbij je eigen wil    
Je moet je niet wapenen tegen mensen         
Neem niets mee voor onderweg      
De wil ten goede
Wanneer de ziel open komt voor God ...       

5  De sleutel tot het geheim van deze wereld               

Hoe moet ik leven op deze aarde   
Een stap naar het licht     
De oproep           
Tot welke groep behoor ik?            
Meditatie moet heel concreet kunnen zijn   
Ontdek het ritme in je leven            
Het pad van innerlijke contacten  
Eerst moet je de sleutel vinden van je eigen deur      

6 - Het Licht van God komt via de Engelen

De Engel van Tegenwoordigheid en andere engelen       
Innerlijk tot stilte komen  
Eenvoud vs. problemen / zuiverheid vs. verlangens  

7 - Groepen wereldwijd: een gebed voor de Aarde     

De engel bemiddelt waar de mens tekortschiet          
De mens heeft een taak in de veranderingen              
Samenwerken met de Hiërarchie   
Communicatie met de engelen gebeurt meestal in groep
De juiste houding              
Een bewust gegeven kracht wordt in je handen gelegd   

Wijsheid 6

Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen
232 blz. - hardcover - 22 € - gratis verzending
Bestel