Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis

Wijsheid 7

Morya Wijsheid 7:
De grote ontdekkingsreis
Geert Crevits

Tweede druk
224 blz. - hardcover 
ISBN 978-90-75702-26-2

22 € - gratis verzending

Bestel

 

Wijsheid 7Meester Morya zegt:
"De grote ontdekkingen van de Nieuwe Tijd gebeuren in jezelf. Wanneer je gaat zoeken in je eigen hart, kan je ontdekking op ontdekking doen. Er is geen einde aan de mogelijkheden die je in jezelf hebt. Weet dat de kracht in jou aanwezig is wanneer je begint te zoeken."

Meester Morya is bij uitstek begaan met de omwentelingen die de mensheid meemaakt in het begin van deze Nieuwe Tijd. Elk mens is belangrijk, en ook jij kan een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de wereld. Het begin van die bijdrage is het vinden van jezelf. Wie ben jij en hoe kan je jezelf ervaren en ontwikkelen? En hoe kan je dan vanuit dit contact met je innerlijke zelf, in contact treden met anderen?
De woorden van Morya zijn meeslepend eenvoudig en verhelderend. Ze tonen je een hele nieuwe manier van kijken naar de wereld, waardoor veel onduidelijkheid oplost. De ogenschijnlijke chaos en verwarring in de uiterlijke wereld krijgen betekenis en inhoud.

De “Morya Wijsheid” boeken maken deel uit van een reeks, maar kunnen zonder problemen elk op zich gelezen worden.

Fragmenten uit Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis

symboolZie de grote lijnen in je leven

Altijd zijn er krachten die je verder zullen leiden. Er is wel een verschil de ene dag bij de andere. De ene dag ga je vooruit, de andere dag niet. Trek je daar niets van aan. Er zijn altijd dingen die je zullen leiden en die je verder zullen brengen, maar niet in detail. Je moet dus de grote lijnen zien van je leven.

Wanneer je vooruitgaat zal je ontdekken dat je steeds vreugdevoller wordt, als je kijkt over een tijdspanne van maanden en jaren. Je zal zien dat er een opbouw is in je leven, waardoor je tot een bepaalde, eenvoudige kracht komt. Dat wil zeggen dat je iedere keer met iets nieuws bezig zal kunnen zijn, maar vanuit een eenvoud en vanuit een kracht. De eenvoudige kracht is daar waar mensen zichzelf kunnen volgen.

Wanneer je bijvoorbeeld liefdevol bezig bent, sta je in deze eenvoudige kracht omdat je weet: 'kijk, ik moet liefdevol zijn en ik kan dat.' Liefde betekent dat je jezelf ontvouwt en als je deze kracht hanteert, laat je jezelf toe om te ontwikkelen. Wanneer je diezelfde kracht gebruikt voor anderen, wanneer je dus liefdevol omgaat met anderen, dan laat je ook toe dat die ander zich ontwikkelt, op elk domein.

symboolVerbind mooie gevoelens aan je ideeën

Eenheid brengt altijd kracht. Als je dus in jezelf begint te leven, als je vooruit wil met je leven, moet je proberen dezelfde gedachten, dezelfde ideeën, dezelfde krachten te zien als iets wat je verder kan brengen. Wat wil dit zeggen? Dat betekent dat je bepaalde ideeën opwerpt en steeds weer opwerpt tot je ze ziet. 'Zien' betekent dan dat je de kracht ervan ontdekt. Als je iets bepaalds denkt, schuilt daarin een bepaald idee. Een gedachte wordt in feite gedragen door een idee en dat idee dat erachter zit, kan een kracht mobiliseren.

Als je bijvoorbeeld aan een bepaald iets of iemand denkt, heb je daar een gevoel bij en dat gevoel is dikwijls de kracht die daarmee gepaard gaat. Als je dus naar je gevoelens kijkt rond bepaalde gedachten, moet je die gevoelens proberen uit te zuiveren tot je mooie gevoelens krijgt, tot je gevoelens krijgt van aandacht, van eerbied, van openheid,... noem maar op. Zorg dus dat je gevoelens hebt die een bepaalde tendens kunnen weergeven bij de gedachten.

Gedachten dragen dikwijls de verkeerde gevoelens en dan gaat het fout in je leven. Als je een bepaalde gedachte hebt met een bepaald idee daarachter, moet je zorgen dat je daar goede gevoelens bij krijgt, zodat je de gedachte kan zien als iets wezenlijks wat naar eenheid streeft. Als je met je gedachten leeft, kan het zijn dat je gedachten gewoon afbrekend zijn, dat je gedachten zeggen: "De ander telt niet, ik tel." Het kan zijn dat je dan afbrekend bent, dat je jezelf opstelt tegen de ander in en dat je bijvoorbeeld niet solidair wil zijn, niet mee wil met de ander, dat je gewoon ruzie wil en dat je eigenlijk de zwarte ideeën naar boven haalt - dus geen solidariteit, geen openheid... Op die momenten moet je jezelf in handen nemen en daar andere gevoelens bij creëren en dat kan je heel bewust doen.

Je kan heel bewust je gevoelens aan je eigen ideeën schakelen tot je geleidelijk aan een eenheid verkrijgt. Een bepaald idee, dat schitterend kan zijn, kan helemaal omgedraaid en vernietigd worden door de gevoelens die je erbij krijgt. Als je dus bepaalde schitterende ideeën hebt, moet je daar even schitterende gevoelens naast kunnen plaatsen, zodat de ideeën tot uitwerking kunnen worden gebracht op een heel eenvoudige manier.

Dit is eigenlijk wat Ik bedoel met 'eenvoud van leven'. Met je ideeën, die door je gedachten worden uitgedrukt, moeten stilaan heel mooie gevoelens kunnen samengaan, bijvoorbeeld gevoelens van liefde, van geduld, van openheid, van vrede. Als je dit kan, kunnen de schitterende ideeën een kracht in zich dragen en openbaren. Als deze twee samengaan - de gedachte die vanuit het idee komt en dus het idee vertolkt, en het gevoel dat uitgezuiverd is - dan kan je daar heel veel mee bereiken in je leven. Dit is de manier waarop je bepaalde dingen kan realiseren.

symboolJe bent bijzonder

Het weten, de diepe kennis van je eigen leven kan groter worden, want je bent sinds eeuwen en eeuwen op weg op deze aarde. Je moet weten dat je heel bijzonder bent - dat zijn alle mensen, maar ze moeten dit tot besef kunnen brengen in hun eigen wezen. Er is een oneindig groot verschil tussen de ene mens en de andere mens en toch zijn het allemaal wezens die de liefde van God kunnen dragen en gestalte kunnen geven in hun hart, wezens die dus de Christus geboren kunnen laten worden.

Deze aarde verlangt naar dit nieuwe vanuit de Christus en het zal haar ook gegeven worden. Je kan dat bewust beleven als je dat wil en je moet het in je eigen leven ook zo kunnen spelen dat je daarmee gelukkig durft te zijn. Dus zet alsjeblieft de stap want het is nu het moment. Durf nu te leven met liefde vanuit deze kracht en dan gaat het min of meer vanzelf. Eenmaal je de poort voorbij bent, kom je in een ander leven, maar weet dat het een ≠verantwoordelijkheid is.

symboolConcentratie versus verveling

Je zou altijd in een concentratie bezig moeten kunnen zijn. Je zou je nooit mogen vervelen in het leven, verveling is uit den boze. Het leven vraagt concentratie. Bij het minste waar je mee bezig bent, moet je daar proberen bij te blijven met je gevoelens en met je gedachten. Want gevoelens en gedachten zijn de motor van je leven, ze brengen je vooruit. Maar je moet je er bewust van worden dat het krachten zijn die je vooruit brengen. Wanneer je in een concentratie komt, zal je ook merken dat je vooruitgaat. Dus van dat waar je mee bezig bent in een concentratie, weet je: 'ik doe iets wat belangrijk is'. Iedere concentratie is belangrijk, omdat je dan leert. Je maakt dan bewust je leven door en je bent dan in een soort bewustzijn dat je verder brengt met je leven.

Als je niet geconcentreerd bent, bijvoorbeeld als je slaapt - waarbij je je lichaam achterlaat en waar je in een andere bepaalde functie komt van jezelf - dan heb je daar dikwijls geen herinnering aan als je er achteraf de concentratie niet bijbrengt. De concentratie is iets wat je leven als het ware uittekent. Alles wat je beleeft, moet je kunnen zien in een concentratie. Als je dit doet, dan word je je steeds scherper bewust van het feit dat je leeft en van de manier waarop je leeft en dan kan je aansluiting hebben bij je gevoelens en bij je gedachten. Dan breng je het verzamelpunt daar waar het moet zijn; je brengt jezelf in het Licht. Want de krachten rond je zijn eigenlijk lichtkrachten. Het zijn dus krachten die je binnen het bewustzijn plaatsen. Maar stap je daar buiten - dat kan je - dan kom je in een verstrooidheid, los van het verzamelpunt, dan weet je niet waar je mee bezig bent en dan leef je eigenlijk onbewust. Dat kan wel ontspannend zijn voor een deel, maar uiteindelijk kom je in een verveling terecht, waarin je niet weet wat nu vooruit is of achteruit of opzij, en je draait rondjes. Je slaagt er niet in te zien waar je mee bezig bent.

Wanneer je in een concentratie komt kan je zien waar je mee bezig bent en dat heeft een grote betekenis, omdat je daardoor de eenheid in je leven kan bereiken. En dat is wat je moet proberen te bereiken: eenvoud, kracht en eenheid. Je moet dus de dingen kunnen zien op een eenvoudige manier; zodat je ziet dat je gevoelens en je denken samengaan en met hetzelfde bezig zijn, in die concentratie, in het handelen waar je je op dat moment op concentreert. Dan komt er een punt van bewustzijn, dan ben je eenpuntig gericht en dan kan je vooruitgaan. Door deze krachten kan je dan je eigen leven zien veranderen. Want dat is wat je moet kunnen bereiken: dat je leven verandert, dat het zich vernieuwt.

Het is precies alsof je een zaaier bent en dat dat punt van energie, dat punt van kracht, dat punt van concentratie, het zaadje is. Als je nooit zaait, als je geen zaadjes hebt, dan kan je het leven niet zien ontplooien en ontvouwen. Iedere concentratie legt in jou een zaadje van ontplooiing en daarin kan je de krachten zien liggen. Want ga je je concentreren, dan leer je ineens je eigen leven kennen en daar zit een heel speciale kracht in.

symboolAls je te afhankelijk bent van anderen, te veel kijkt naar anderen, te veel vergelijkt, dan werkt dat verlammend, omdat je dan niet weet op welke manier vooruit te gaan. De manier van vooruitgaan is wel belangrijk, als je even kijkt naar hoe je gewoon bent te handelen en hoe je zou kunnen zijn wanneer je liefdevol bent. Wanneer je vanuit liefde van start gaat, wanneer je begint met liefde, zal je een nieuw impuls geven aan je leven en het zal altijd goed zijn. Liefde is niet mak en gehoorzaam en zoet. Liefde is geen sentiment. Liefde is in zichzelf sterk. Ze weet wat ze doet en ze weet waarom ze iets doet. Ze weet op welke manier vooruit te gaan, omdat ze de kennis heeft, omdat ze toont en samenbrengt wat uit alle richtingen komt. In liefde sta je sterk, omdat je op dat moment weet.

Wanneer je liefdevol bent voor jezelf, voor je medemens, dan sta je in het centrum van het Goddelijke, dan weet je dat je in God staat. Iedere kracht in God aanwezig, is dan ook aanwezig in jou, maar uiteraard op een veel kleinere schaal. En met iedere stap die je zet in liefde, zal die kracht van het Goddelijke ook in jou groeien.

Eén worden met God

Om uiteindelijk één te worden met God heb je de liefde nodig in haar volheid. Daar kan je naar vragen, daar kan je om bidden, daar kan je jezelf voor openstellen en dan zal je zien dat je een enorme weg gaat, een enorme weg van vrede, van rust, van stilte, van diepte, van mogelijkheden die tot uitdrukking worden gebracht.

De mogelijkheden die er zijn op deze aarde, zijn heel groot. Verlang niet naar een andere wereld, tenzij om ook daar thuis te zijn. Als je verlangt naar een andere wereld, blijf dan toch houden van deze aarde, omdat je daar nu op aanwezig bent. Deze aarde draagt in zich de kiem van vernieuwing op dit moment. Als je je dit realiseert, zal je werkelijk gelukkig kunnen en mogen zijn. Durf gelukkig te zijn met deze woorden.

© Geert Crevits

Hoofdstukken en titels in dit boek:

Voorwoord          

1 - De grote innerlijke stap in de geschiedenis van de wereld   

De tijd is gekomen van de grootste veranderingen ooit in het innerlijk van de mens. Nieuwe groepen ontstaan. Er is weerstand en opstand maar de positieve verandering is niet te stoppen. Nieuwe verhoudingen man - vrouw, nieuwe ontwikkelingen in vele landen. Met liefde en geduld voor jezelf kan je het allemaal aan.

2 - Jonge mensen in contact met hun ziel begrijpen universaliteit

Grenzen stellen en overschrijden
Neem de tijd om de dingen toe te laten

3 - Binnen je aandacht naar het nieuwe zal je geleid worden

Verbind mooie gevoelens aan je ideeën
Mantra’s
Niet voor de mens maar voor God

4 - Verantwoordelijkheid

5 - Concentratie

Concentratie versus verveling
Zuiverheid tegenover angst

6 - Liefdevol contact in meditatie

7 - Hoe kom je bij je eigen bewustzijn?

8 - Verwantschap ontdekken

Bij iedere zoektocht wordt energie toegevoegd
De zoektocht brengt een conflictsituatie met zich mee
Het verleden kunnen loslaten om in het nieuwe te komen
Het Licht betekent een verruiming van bewustzijn
Er ontstaan zielengroepen

9 - Binnen de verandering kan je jezelf zijn en aansluiten bij anderen

Dit hoofdstuk gaat ook over liefde en geduld, over het belang van je levensdoel te kennen en ernaar te handelen in plaats van erover te denken. Voorheen was er onvoldoende energie aanwezig op deze aarde. Nu is die er wel.
Het is een tijd om naar buiten te komen en de vonk gaande te houden bij onszelf en bij elkaar.
Meester Morya spreekt ook over telepathie en channeling, over het hart en de schijnwerelden en over liefdevolle contacten over de hele wereld.

10 - In het contact met anderen moet goedheid primeren

Solidariteit en communicatie over de landgrenzen heen
De geschiedenis wordt herschreven
Respect
Een waarschuwing

11 - Wees open voor wat je diep in jezelf ervaart

12 - Enkele stappen op het innerlijk pad

De grote stroom in je innerlijk
Je kan vooruit op het pad van Licht
Vreugde vanuit je hart trekt mensen recht

13 - Beperkingen overstijgen

Voorbij de tunnel, voorbij de grenzen van je denken, kan je je gedachten tot rust brengen. Met je bewustzijn kan je bij datgene waar je mentale niet bij kan. De ervaringen van je bewustzijn zijn onbeperkt.

14 - Vraag bescherming, vraag het zachte Licht

De Moeder zal je helpen
Zeer grote wezens zijn in stilte al aanwezig

15 - Je wordt geleid

16 - Wees rustig jezelf in je groep

17 - Samenwerken in dienstbaarheid

Breng geen schade toe aan jezelf en aan anderen
Zuiverheid is liefde en wijsheid samenbrengen
Mensen die de waarheid niet willen kennen, vernietigen zichzelf

18 - De vernieuwing

Wijsheid 7

Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis
224 blz. - hardcover- 22 € - gratis verzending
Bestel