Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan

Wijsheid 8

Morya Wijsheid 8:
In het centrum van je leven staan

Geert Crevits

228 blz. - hardcover 
ISBN 978-90-75702-29-3

22 € - gratis verzending

Bestel

 

 

Wijsheid 8 achterkantMeester Morya zegt:
“Dit hele boek is eigenlijk één punt van licht en als je elke bladzijde in verband met het licht kan brengen, dan kan je het helemaal begrijpen. Ieder woord uit dit boek heeft met licht te maken, en heeft ook met het licht in jou te maken. Plaats je niet buiten het licht, plaats jezelf in het licht.”

"Zo zijn er mensen die binnen het geluk van het Goddelijke kunnen leven. Ze kunnen zich alles herinneren en beseffen dat ieder moment van hun leven een zegen geweest is. Daar wil Ik met jou naartoe. Ik wil jou in dat geluk doen geloven zodat je erin durft te leven. Het is niet nodig je leven ondersteboven te gooien of om naar hier en daar te reizen of bepaalde plaatsen op te zoeken op de wereld. Wanneer je dat moment van de ziel ontdekt hebt in je eigen bestaan, ben je op je plaats en dan zal je ook geleid worden desnoods naar andere plaatsen, waar je dan op dat moment moet zijn. Want dan kom je ineens in actie, dat zal je zien, ineens ga je de intuïtie hebben van: ‘hé, ik moet daar naartoe’ en dan doe je dat. Of heb je de intuïtie van: ‘ik moet dit doen’ en dan doe je dat. Of plotseling heb je de intuïtie van: ‘neen, nu moet ik rusten, nu moet ik halt houden’ en dan doe je dat."

De boeken van Morya zijn uniek in hun manier van spreken over de innerlijke weg van de mens naar zichzelf. Wat is er in je hart, hoe bereik je de stilte en wat is die stilte? Wat is de oneindigheid, wat is intuïtie, wat is er aan de hand op de wereld in deze tijd, wat zijn de mogelijkheden die in jezelf liggen te wachten? Op een bijzondere manier brengt Morya je eigen leven en je persoonlijke ervaren steeds in verband met het grote en het universele. Zijn woorden zijn eerlijk, genuanceerd, eenvoudig en meeslepend.

De “Morya Wijsheid” boeken maken deel uit van een reeks, maar kunnen zonder problemen elk op zich gelezen worden.

Fragmenten uit Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan

symboolMet iets nieuws beginnen op de juiste manier

Als je begint met iets nieuws, dan moet je daar je aandacht volledig op focussen. Dit houdt in dat je weet waar je naartoe wil, op welke manier je vooruit wil en welk doel je hebt in je leven. Vooral het beginmoment is heel belangrijk. In wezen is ieder moment waarin je met jezelf bezig bent belangrijk, maar toch is het beginmoment cruciaal. Als je aan iets begint, moet je het op het juiste moment aanpakken. Hoe je vooruit wil gaan, is ook van belang, maar toch is het bepalen van het beginmoment het allerbelangrijkste, want je gevoel moet goed zitten.

Dikwijls zijn mensen die aan een nieuw werk beginnen enorm gestrest en over hun toeren omdat ze denken en denken en denken. Dat is niet goed. Het is veel beter als je in een bepaalde rust verkeert, als de voorbereiding af is en in feite alles rond is. Hierin worden heel veel fouten gemaakt omdat mensen denken: ‘kijk, tegen die datum moet ik beginnen’ en daarna gaan ze eigenlijk onnauwkeurig te werk. De fout zit erin als je niet ziet en beseft hoe je van start gaat en hoe je vooruit wil. Het kan zo maanden duren vooraleer je opnieuw een zelfde punt van concentratie bereikt hebt en begint te beseffen wat je eigenlijk aan het doen bent. Het kan zijn dat je dan ontdekt dat je een verkeerde start genomen hebt, en dat je daardoor al een bepaalde lijn van energie getrokken hebt, want zo is het in feite. Je begint en gaat door met een bepaalde energie waardoor er een bepaalde actie en een bepaalde vooruitgang tot stand komt die in een bepaalde richting gaat. Pas later stel je vast dat het niet goed was of nietsbetekenend.

symboolVanuit intuïtie nieuwe wegen gaan

Als mensen in zichzelf beginnen te geloven, gaan ze vaak de vraag stellen: “Wat moeten we nu doen?” Er is een heel grote opgave wanneer je ontdekt dat je in jezelf gaat geloven. Mensen durven niet te geloven in zichzelf omdat ze dikwijls twijfelen aan de dingen die ze in zichzelf horen. Het hart spreekt maar ze zijn zich daar niet van bewust. En toch is het zo. Wanneer je in jezelf gaat, kan het zijn dat je in je centrum komt, in datgene wat werkelijk sprekend is. Want als je in jezelf komt, in de stilte van jezelf, dan kan je antwoorden horen op vragen die je niet eens gesteld hebt. En toch zijn die antwoorden daar. Er ontstaat een soort verband in je leven, in die zin dat je dit of dat kan gaan doen, iemand ontmoeten of met iets geconfronteerd worden. Vanuit jezelf kunnen er dus dingen naar voren komen die heel mooi en prachtig zijn en die ervoor zorgen dat je voortdurend vooruit kan gaan in je leven.

symboolBidden vanuit het licht

Vanaf het moment dat de mens besluit om mee te werken aan de vernieuwing tot het moment waarop hij zichzelf realiseert, gaat er een stroom van liefde door hem heen wanneer hij in zichzelf gelooft. Weet dat wanneer de kracht in jou komt, je daar dan mee aan het bouwen bent, niet alleen aan jezelf maar ook aan de wereld. De kracht is altijd aanwezig wanneer mensen zich inzetten met de wil om zichzelf te realiseren.

Iedere keer dus dat je voor jezelf opkomt, dat je probeert om jezelf te zijn en vanuit jezelf te leven en aandacht hebt voor de dingen die belangrijk zijn in je leven, dan sta je in een opbouw. Een opbouw niet alleen van jezelf, maar ook van de maatschappij. Iedere keer dat je jezelf op een nuchtere, zakelijke, vertrouwensvolle manier probeert te zien zoals je werkelijk bent, zal je de verschillende elementen van je leven een plaats kunnen geven. Deze ervaring maakt het dan ook mogelijk om jezelf voortdurend weer te stimuleren om op de ingeslagen weg verder te gaan.

© Geert Crevits

Hoofdstukken en titels in dit boek:

Voorwoord          

1 - De bloei van het innerlijke leven              

Kracht en openheid
Delen met anderen
Innerlijke leiding
Het pad

2 - Spirituele groepen        

Het doel van je leven ligt niet in het verleden
De wil en het doel
De goedheid delen
Gesteund door engelen
Eenheidscultuur

3 - De kracht van de stilte

De innerlijke werkelijkheid van de aarde
Samenkomen in stilte
Voel je vrij in de verbondenheid
Werken met licht

4 - In een bloemenveld vooruitgaan             

Ononderbroken vreugde
De bloem in je hart
Heb geduld met jezelf, met mensen, met deze aarde.
De aarde heeft nood aan vrije mensen

5 - Aandacht voor de medemens vanuit liefde          

Orde en doorzichtigheid
Een duik nemen in het echte leven
Een gemeenschappelijk centrum
Woorden zijn onherroepelijk belangrijk

6 - Vragen stellen over je eigen leven            

7 - Toon mij wat ik moet doen       

Concentratie en intuïtie
Over de schijnwereld
Ziekte en genezing
Over gebed
De momenten van de ziel
Meewerken met het Plan
De vurige wereld
Het begrip ‘tijd’ en het begrip ‘loslaten’

8 - Wat houdt je tegen?    

9 - Over vrijheid en licht   

Met iets nieuws beginnen op de juiste manier
Veranderingen in werksituaties
Tekens zien in de meest eenvoudige dingen van het leven
Een ruimer perspectief van verleden en toekomst

10 - Het gouden centrum van je hart            

Tussen hemel en aarde
Sluiers en nog eens sluiers
Plaatsen van stilte op de aarde
Een totaal nieuw soort muziek
‘Ik moet mij niet anders voordoen dan ik ben’

11 - Samen mediteren      

Echte kennis
Ervaringen in woorden vertalen
Het belang van het opschrijven van ervaringen en dromen
Elkaar vinden in alle vrijheid

12 - ‘Wat moet ik doen?’ 

Vanuit intuïtie nieuwe wegen gaan
Klank, gebed, licht ...
Denken vanuit licht
Een grote overgang voor de mensheid
Mediteren in het licht

13 - Openbaring 

De hele grote innerlijke evolutie van de aarde en de gevolgen voor de mens
Innerlijkheid in wetenschap en onderwijs
Andere werelden, andere wezens
Nieuw accent in oosterse spiritualiteit
Genezen met engelen
Een taak op aarde (1)
Het is niet jouw taak om dingen recht te zetten

14 - Niet alleen jezelf, maar ook de maatschappij    

Bidden vanuit het licht
Het OM
Herboren worden

15 - Niet de ander maar jezelf veranderen  

Ga traag
Vergelijk jezelf niet met anderen
Loslaten
Verlichting en zalighied
Een taak op aarde (2)

16 - De Christus in jezelf  

Eenvoud draagt alle krachten in zich
Het licht is aanwezig
Het verkeerde licht bestaat ook

17 - In het licht staan        

Morya Wijsheid 8

Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan
228 blz. - hardcover - 22 € - gratis verzending
Bestel