Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven

Wijsheid 9

Morya Wijsheid 9:
Het overvloedige leven
Geert Crevits

208 blz. - hardcover
ISBN 978-90-75702-31-6

22 € - gratis verzending

Bestel

 

Wijsheid 9 achterkantMeester Morya zegt:
"Deze aarde is een leerschool.
Op de aarde ontwaak je uit de onwetendheid om wetend te worden en wijsheid te verkrijgen, doordat je met liefde durft te kijken en vanuit liefde durft te handelen. Van daaruit krijg je meer en meer begrip voor jezelf en voor de andere mensen.
Er zijn zoveel krachten aanwezig op deze aarde die een betekenis hebben voor de mens om hem te helpen oriënteren. Wanneer je je hier bewust van wordt, kan je niet meer eenzaam zijn. Dan kom je in een overvloedig leven terecht en ontdek je de Christuskracht. Want de Christus is het overvloedige leven. Het is dat wat zonder einde is en voortdurend vernieuwend werkt."

Morya geeft niet alleen verhelderende inzichten in de grote mechanismen van het leven en de wereld, hij biedt ook steeds praktische raadgevingen die je kan toepassen in je eigen leven om vooruit te kunnen. Hij drukt op het belang van waarden zoals liefde, eerlijkheid, stilte, openheid, redelijkheid, daadkracht, en geeft ook achtergrond over wat waarden zoals deze teweegbrengen in je leven en waarom en hoe ze dit doen. Een mens heeft zeer veel mogelijkheden die verborgen liggen in zichzelf. Als je beseft dat ze er zijn en als je deze krachten kan gebruiken om het juiste te doen in je leven, dan vind je de vreugde in jezelf en deze vreugde brengt je steeds vooruit.

De boeken van Morya zijn steeds fascinerend, verrassend en verfrissend en nodigen je uit om aan de slag te gaan met spiritualiteit in je leven.

De “Morya Wijsheid” boeken maken deel uit van een reeks, maar kunnen zonder problemen elk op zich gelezen worden.

Erratum in dit boek: blz. 78, lijn 20: "... maar doe dit zonder spanning" (niet: onder spanning)

Fragmenten uit Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven

symboolDe eenvoud van het leven ligt erin dat je steeds meer begint te begrijpen van het leven. Daarin ligt de eenvoud. Het ligt niet in minder begrijpen, het ligt in meer begrijpen en daardoor meer naar de diepte gaan. Dan kom je op een punt van eenvoud, van vereenvoudiging van het leven. Iedere keer dat je beseft dat het leven diep is, is het eenvoudig. Wanneer je naar de diepte van het leven gaat, het leven bekijkt van binnenuit, als je met steeds meer dingen rekening houdt die in jou aanwezig zijn en daardoor het bestaan ruimer, rijker en als een brede stroom van ervaringen gaat zien, dan is het eenvoudiger om te leven omdat je meer begrijpt. Er zijn minder verrassingen en omdat je meer kan voorzien, is het ook aangenamer. Want wanneer je naar je innerlijk luistert en je innerlijk een idee leert te ontwikkelen, dan ontdek je voortdurend weer dat je verder gaat met je leven. Dan geef je de intuïtie een plaats in je leven.

symboolIeder antwoord op je zoeken heeft een blijvende waarde en je kan daar steeds weer naartoe. Ieder antwoord dat je in jezelf kan vinden is belangrijk voor dit leven en voor je volgende levens. Zo’n antwoord is iets subjectiefs wat binnenin jezelf gebeurt, het is een verworvenheid die je nooit meer loslaat. Ieder echt antwoord voegt een vreugde toe in je leven en zorgt dat je van stap naar stap, van inzicht naar inzicht, van verworvenheid naar verworvenheid vooruit kan gaan. Durf blij te zijn met een antwoord dat je vindt in jezelf. Begrijp goed dat de dingen die je in jezelf tot ontwaken, tot inzicht, tot licht brengt, eigenlijk definitief zijn en dat je daar dus werkelijk blij mee kan zijn. Iedere keer dat je bewustzijn verruimt, dat je met meer dingen rekening gaat houden in je leven omdat het eenvoudiger geworden is en krachtiger, heb je iets definitiefs gedaan wat maakt dat je tot bloei kan komen in je bestaan. Het is duidelijk dat de weg naar het geluk, naar de vrede, naar de liefde belangrijk is. Het is een weg die soms heel vlug gegaan kan worden, soms heel traag, dat maakt niets uit, de tijd speelt daarin geen rol. Elke verworvenheid op het innerlijke pad is er voor de rest van je levens.

symboolDe kracht die aanwezig komt wanneer je met goede dingen bezig bent, met schoonheid bijvoorbeeld, is zo dat je daar steeds meer in kan vinden. Dus je kan steeds meer in schoonheid vinden wanneer je met schoonheid bezig bent en dat betekent dat je meer kracht rond je verzamelt. Wanneer je op een bepaalde manier bezig bent in je leven, dat je bijvoorbeeld de dingen kan zien op een eenvoudige, rustige manier, dat je het toelaat in jezelf, dat je daarmee durft te leven, dan ontdek je jezelf: wie je bent, wat er in je leeft en wat er in je omgaat. Je wordt daardoor krachtiger. Heel veel mensen weten dat niet omdat ze in verwarring leven. Ze willen dit en dat en dikwijls zijn dat heel tegengestelde zaken en ze kunnen zichzelf er niet in vinden omdat ze niet genoeg bij zichzelf zijn. Als je open staat voor jezelf, als je dus kijkt in je eigen wezen en ziet wat belangrijk is in je eigen bestaan, dan kan je daar een keuze in maken. Je kan zeggen: “Dit wil ik”, en dan zoek je daarnaar en krijg je die kracht in jezelf en kan je daarmee vooruit. Het is dus belangrijk dat je dat bewust doet, dat je bewust je innerlijk benadert en dat je ziet: ‘wat is goed, wat is niet goed? Wat is mooi, wat is niet mooi?’ Want altijd zijn die tegenstellingen aanwezig in het leven - en dus ook in jezelf. Maar je moet daar bewust in kunnen kiezen. Je moet kunnen kiezen voor die dingen in jezelf die jij belangrijk vindt en die goed zijn. Als je dit doet, dan verzamel je een kracht rond je en verandert het energieveld rond je en trek je andere mensen aan.

Wanneer je bewust met schoonheid, met goedheid bezig bent, trek je goede mensen aan. Dan kan het zijn dat je in een bepaalde spanning komt ten opzichte van mensen die daar niet in willen meegaan of die het op een andere manier bekijken, maar dat maakt weinig uit. Omdat je bewust met deze dingen bezig bent, weet je wat je aan het doen bent en zal je je niet laten afleiden van je eigen leven. Op die manier ben je een belangrijk iets aan het doen. Dus je komt in jezelf en je weet wat je daar te doen hebt. Je weet welke keuzes je moet maken in het leven en dan schikt het leven zich rond jouw energie. Dat betekent dat je andere mensen rond je aantreft of dat je andere dingen gaat doen, dat je met andere mensen leert om te gaan en dat je ziet hoe je je moet opstellen tegenover mensen die daar niet in meegaan. Het is belangrijk dat je ook daaruit weer leert.

© Geert Crevits

Hoofdstukken en titels in dit boek:

Voorwoord            

1 - Kunstenaars van het leven        

Wees als een kind op deze aarde, niet ontgoocheld maar verwonderd. In jezelf kan je alles vinden wat je nodig hebt. Kom open voor het bruisende leven in jezelf en leer keuzes maken in alle vrijheid, dat is de uitdaging.

2 - Een open visie              

Als je naar binnen gaat, kom je tot de ontdekking dat er zoveel is wat je niet begrijpt en wat je zou moeten kunnen begrijpen. De buitenwereld is een oefenterrein om je persoonlijkheid tot uitdrukking te brengen. In de binnenwereld leg je de weg af naar jezelf en naar de anderen. Dat is een echt contact.

3 - Het enge uiterlijke leven en het ruime innerlijke leven  

‘Ga ik mee in de verenging of ga ik mee in de verruiming?’
Als je dat bewust kan zien, kan je daarmee spelen. Dat is het leven in alle eenvoud en dan kan je - bewust - naar de ander kijken met de ogen van de liefde.

4 - Er zijn geen grenzen aan je bewustzijn   

Met de antwoorden die je krijgt in je zoeken, kan je blij zijn. Elke stap op het innerlijke pad is een verworvenheid voor de rest van de levens.
Het leven is niet dramatisch, hoewel het soms zo gespeeld wordt. In de diepte van je wezen is de vreugde aanwezig. Je kan de vreugde vinden en de angst overwinnen. In iedere uitzichtloze situatie is het licht aanwezig.

5 - De mens is groter dan welke tegenstelling ook      

Zowel moeilijkheden als dingen die heel mooi zijn kunnen de diepte van het leven tonen. Moeilijkheden beproeven de mens en tonen wie hij werkelijk is. Jij als mens weet wat je kan, want het is door de moeilijkheden dat je staande leert te blijven en dat je jezelf leert te overwinnen.
Alles wat nodig is, zit in het leven - ook in jouw leven. Hoe klein dat ook is in vergelijking met het grote leven van deze aarde of met het grotere leven van de zon of met het nog grotere leven van het heelal.
Als je dit kan zien dan kan je daaruit leren en kan je daar de rust in vinden.

6 - De innerlijke schoonheid            

7 - Kiezen voor het goede is kiezen voor de ziel         

Als je geduld hebt met jezelf en met anderen, zal je ook jezelf durven zijn bij anderen. Dan kan je werkelijke broederschap en zusterschap ervaren. Dan kan je ook in diepe communicatie staan met andere wezens en dat is heel mooi.

8 - Jezelf uitdrukken om jezelf te kunnen begrijpen     

Gaat over problemen oplossen, over eerlijkheid door dik en dun, over de leiding van je innerlijk en de begeleiding van wezens die bij jou zijn.

9 - Krachten verzamelen om vooruit te kunnen        

Dit hoofdstuk gaat over:
Streven naar wat je beter vindt in je leven
Loskomen van wat anderen tegen je zeggen
Veel meer loslaten dan je opneemt
In jezelf een positieve kracht stimuleren
Tot stilte komen in jezelf
De medemens zien zoals hij is
Een vrijheid van handelen of niet handelen
Dingen duidelijk durven stellen voor anderen

10 - Doorstoten tot je diepste verlangens     

… want het is van belang dat je je weg kan vinden

11 - De aarde is een schakel binnen een geheel van evoluties 

Dit hoofdstuk gaat over tijd, werk, vreugde en vrijheid

12 - De werkelijke geboorte             

Het is je intuïtie die je verder zal brengen
Er is geen grotere kracht dan eenvoud
Je kan nooit oordelen over je medemens
Zielengroepen in deze Nieuwe Tijd

Wijsheid 9

Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven
208 blz. - hardcover - 22 € - gratis verzending
Bestel