Mayil Publishing House

Mayil uitgeverij

Levensverdieping en wijsheid van MORYA

Mayil publicaties

Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd

Geert Crevits
208 blz. - hardcover, gebonden - ISBN 978-90-75702-57-6
27 € (met cd)
of 22 € (zonder cd)
of 12 € (enkel cd)

Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd

"Wanneer je je openstelt voor het leven, dan ga je vooruit, en hoe dichter je bij het leven zelf komt, hoe dichter je bij het vuur van het leven komt. Dan kom je in een nieuw gebied terecht, het zielengebied. En dat gebied heeft altijd te maken met een gezondheid, met een liefde, met een stralende aanwezigheid.
Dit pad wordt het pad van licht genoemd en je kan daarop steeds verder gaan. Die gebieden waar je in komt zijn heel subtiel en prachtig. Je kan er andere wezens ontmoeten en je hebt er de indruk dat je veel meer begrijpt en dat je ook begrijpt wat het licht in zijn essentie zou kunnen betekenen. Maar het licht bevat altijd meer."

Morya Kracht 2 spreekt over hoe de Nieuwe Tijd zich aandient over de hele wereld en hoe jij die evolutie kan waarnemen en kan meegaan in de nieuwe mogelijkheden die de energetische verschuivingen met zich meebrengen.
Zoals gewoonlijk is Meester Morya zowel universeel als praktisch en persoonlijk gericht. Sommige stukken van het boek zijn ronduit openbarend!

Ieder boek uit de Morya Kracht reeks kan zonder problemen op zichzelf gelezen worden.

Kijk binnenin

Dit boek is bij Mayil ook verkrijgbaar samen met een audio-cd, met daarop hoofdstuk 9 tot 12 in de originele live-opname (1995).

Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd: cd

Beluister hier een fragment van de cd (mp3)

Op deze cd vind je de weergave van een deel van de originele cassette-opnames van wat het boek "Sleutel tot de Nieuwe Tijd" is geworden. Je hoort Geert Crevits krachtig en met bekwame spoed de telepathische masterclass van Meester Morya live vertolken. Dit was in de late lente van 1995, voor zo'n twintig aanwezigen, oog- maar vooral oorgetuigen van deze heuglijke gebeurtenis. Je zal merken dat MM zich soms heel 'persoonlijk' naar de aanwezige groep richt. In het boek werd dit aangepast of weggelaten, want het is ontwijfelbaar dat Morya's zogenaamde 'Levensverdiepingen' niet enkel bedoeld zijn voor telkens een bepaalde kleine groep geluk hebbende mensen.

1 - Hoofdstuk 9: De ander is een deel van jezelf (19:08)
2 - Hoofdstuk 10: Innerlijke rijkdom delen met elkaar (10:06)
3 - Hoofdstuk 11: Kiezen voor het licht (19:50)
4 - Hoofdstuk 12: Je eigen pad maken (18:17)

Hoofdstukken in Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd

 • 1 - De subtiele werelden komen dichterbij
 • 2 - Een bewustzijnssprong voor de mensheid
 • 3 - Omgaan met ervaringen
 • 4 - Liefde is de sleutel
 • 5 - Wakker worden en jezelf uitdrukken in schoonheid
 • 6 - In de vernieuwing gaan
 • 7 - Jezelf oriënteren naar vrijheid
 • 8 - De zoektocht naar jezelf
 • 9 - De ander is een deel van jezelf
 • 10 - Innerlijke rijkdom delen met elkaar
 • 11 - Kiezen voor het licht
 • 12 - Je eigen pad maken
 • 13 - Minder omwegen maken
 • 14 - Jezelf zijn ondanks onevenwichtigheid
 • 15 - De innerlijke stem en de vurige wereld

Enkele citaten uit Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd

"Er zijn altijd wezens rond deze aarde die mensen begeleiden en het is belangrijk dat je dit beseft. Want als je je openstelt voor het Goddelijke, zijn er niet alleen de krachten uit het Goddelijke die naar je toe komen. Soms ‘verkleden’ die krachten zich, ze doen zich voor als wezens, en dit is een normaal fenomeen binnen het Goddelijke. Er zijn zoveel dingen in het leven die een mens zouden kunnen verwonderen, maar het is zeer verwonderlijk hoe weinig mensen begrip hebben van de wezens die rond hen zijn. Toch zullen meer en meer mensen gaan spreken over gidsen in hun leven, of over wezens die hen begeleiden, of over het contact met overledenen - hier moet je wel voorzichtig mee zijn - maar het betekent wel dat men daar de juiste klemtoon legt. De mens leeft niet alleen, de mens is niet alleen. De mens is begeleid, wordt begeleid door engelen."
"Er zijn ook altijd gegevens in de mens die van die aard zijn dat ze traumatisch kunnen werken. Dit ligt voor een heel groot deel gebonden aan het verrassende element van je gevoel. Je gevoel is niet voorbereid op bepaalde gebeurtenissen en daardoor kunnen er krachten zijn die je niet aankan. Wanneer je voorbereid wordt, wanneer je dus de taal krijgt, wanneer je het inzicht krijgt, dan kan je veel meer aan. Vandaar de grote betekenis van de leraar op deze aarde. Er zijn altijd mensen die leraar kunnen zijn voor elkaar. Er zijn altijd mensen die bepaalde ervaringen hebben gehad die ze wel hebben aangekund en daardoor de wijsheid hebben om daarover te spreken met anderen."
"Het is dus belangrijk dat je aandacht geeft aan jezelf tot in de diepte van je eigen wezen. Neem elke dag een moment van stilte. Die vijf minuten stilte die je in je eigen leven maakt, zullen altijd van belang zijn. Maar je mag je niets voorstellen, niet denken: ‘ik moet dat doen omdat er dan iets zou kunnen gebeuren.’ Neen, zoek en vind de stilte om de stilte, niet om een bepaalde ervaring te hebben."
"Ga niet te veel vergelijken met andere mensen. Ieder mens is uniek en elk heeft in zich een eigen patroon van uitwerking, een eigen kiem, een eigen zaadje dat daar ligt als een verlangen dat wacht op uitdrukking. Je hebt in jezelf een programma, je hebt in jezelf een oorspronkelijkheid. Je weet dat je in jezelf het Goddelijke kan vinden en dat Goddelijke is in elk mens anders omdat God Zichzelf nooit herhaalt. Hij draagt de oneindigheid in Zich - ook de oneindigheid aan mogelijkheden die heel concreet in jouw leven ingebed liggen."
"Er is een wezenlijke accentverschuiving in de wereld die maakt dat de mens zichzelf niet meer kan ontvluchten, hij is verplicht zichzelf te leren kennen zoals hij is."
"In de kosmos is er een energie aanwezig die nooit dezelfde is en die leiding geeft aan alles wat er in de kosmos aanwezig is, en het is deze kracht waarvan je moet beseffen dat ze aanwezig is in je dagelijkse leven. Je staat niet buiten die kosmische kracht, je staat er middenin. Als je je dat realiseert, zal je dat ook toelaten, kan je daar vrede mee hebben en kan je daar ook de eenvoud van voelen. Want deze kracht maakt eigenlijk een orde in je bestaan."
"Er is op deze aarde zoiets als wat men binnen de psychologie een ‘synchroniciteit’ noemt. Er is een aanwezig zijn van verschillende krachten die op verschillende punten van deze aarde hetzelfde werk verrichten zodat de mens in een verruimd bewustzijn komt dat weer dezelfde krachten voelt en ter sprake brengt."
"De mensheid staat op een keerpunt. Dit betekent dat ze ontdekkingen zal doen die heel groot zullen zijn, die te maken hebben met de eenvoud en de kracht. En deze krachten, heb Ik je gezegd, zijn aanwezig omdat ze werkzaam zijn op deze aarde vanuit het licht dat aanwezig gekomen is en dat nieuw is en dat deze aarde draagt in de verandering. ... Hou even op met denken. Wees even gewoon stil bij de gedachte die gegeven is, zonder zelf te denken. Laat gewoon de gedachte die gegeven is toe in je hart om te weten: ‘er is licht, en er is licht dat naar mij toe komt, en er is licht dat mij kan tonen wat de weg is in mijn leven.’"
"Jezelf ontdekken kan je het best door jezelf tot uitdrukking te brengen. Wanneer er niets uit je komt wat in je leeft, kan je het moeilijk beoordelen. Het is de bedoeling dat je jezelf durft te geven aan anderen, zoveel als je kan, en dat je vanuit dat geven ziet dat je ruimer wordt in je ideeën, in je verwachtingen, in je verlangens en in je werk."
"Je zal beproefd worden, zeer zeker, dat is zo voor ieder mens, omdat daardoor de juiste energie aangetrokken wordt. Iedere beproeving is een uitzuivering van energieën, en daardoor trek je de juiste energieën aan, en daardoor kan je werkelijk vooruit. Want dikwijls is je vooruitgang geremd doordat het te gemakkelijk gaat in je leven, je slaapt bij wijze van spreken of je bent eigenlijk te oppervlakkig bezig. Wanneer er iets gebeurt, zoals een ongeluk of een beproeving of een ziekte of iets in die aard, dan komt er een andere energie naar je, die je tot wakkerheid brengt en waardoor je het beste van jezelf kan leren kennen."
"Kijk dus naar wat er met jou aan de hand is en besef dat je anders bent dan je fysieke lichaam, dan je etherische lichaam, dan je gevoelslichaam, dan je denklichaam. Je bent iemand anders. Jij bent degene die als het ware gebracht wordt van hier naar daar, degene die je lichamen kan besturen en bevelen kan geven. Jij bent degene die je lichamen moet leren beheersen. Zowel je fysiek lichaam als je gevoelens en je denken moet je leren beheersen."
"Wanneer er iemand van je weggaat, dan is die iemand niet verloren. Wanneer er iemand sterft, weet: die is niet verloren. Je kan er altijd nog terug naartoe gaan en op een bepaald moment zal je er ook nog terug naartoe gebracht worden. Wanneer er liefde geweest is ten opzichte van die mens die van je heen is gegaan, dan zal er altijd een aanwezigheid van hem of haar bij jou zijn. Dat betekent dat je de weg kan vinden naar die ander toe - vanuit je hart - en dat je later terug verenigd zal worden."

Morya.org Ontdek nog andere fragmenten en citaten uit "Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd" op Morya.org

Bezoek Morya.org

Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd

Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd

Geert Crevits
208 blz. - hardcover, gebonden
ISBN 978-90-75702-57-6
27 € (met cd) - of 22 € (zonder cd) - of 12 € (enkel cd)

Bestel het boek met de cd

Bestel enkel het boek

Bestel enkel de cd