Mayil Publishing House

Mayil uitgeverij

Levensverdieping en wijsheid van MORYA

Mayil publicaties

Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid

Geert Crevits
248 blz. - hardcover, gebonden
ISBN 978-90-75702-64-4
22 €

Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid

Een boek over (o.a.) het wapen van stilte, over strenge zachtheid, over jouw aandeel in het Goddelijke Plan, over de klank van vrede, over hoe je de eenvoud kan vinden op elk moment, over de symboliek van de roos, over het oneindige een plaats geven in je leven, over spreken met Moeder Aarde, over het wezen 'mensheid'.

Covertekst achteraan:
"... Dat is heel belangrijk: dat je bent waar je bent. Dat je met je gedachten, met je gevoelens, met heel je zijn aanwezig bent op het moment dat je hier bent.
Als je dit kan, als je jezelf zover kan brengen dat je in die eenvoud staat, in je eigen kracht, dan kan je ook voor anderen heel veel doen, want dan ga je ineens meer zien. Je zal ineens een andere trilling door je voelen gaan, en je zal je ineens helemaal openen, helemaal aanwezig zijn bij de dingen.
Dat is de bedoeling, dat je zover gaat in die aanwezigheid dat je de Aanwezige daarin kan voelen, en dat je de trilling daarin kan voelen. Dat je dus het oneindige in jezelf kan toelaten omdat je zelf aanwezig bent in dat oneindige. En dit is het spel dat je zou moeten kunnen spelen."

Kijk binnenin

Dit boek is de uitgave van de originele cursus "Levensverdieping 12" in Brugge (1995)

Ieder boek uit de Morya Kracht reeks kan zonder problemen op zichzelf gelezen worden.

Hoofdstukken in Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid

 • 1 - Een omwenteling op aarde
 • 2 - De juiste contacten
 • 3 - Een goddelijk plan van vernieuwing
 • 4 - De klank van vrede
 • 5 - De bloem van verwondering
 • 6 - Een weg van geduld
 • 7 - De stap zetten naar het pure leven
 • 8 - Willen zijn waar je bent
 • 9 - Tot een verstandhouding komen met anderen
 • 10 - Het mysterie van de liefde
 • 11 - De spanning van vrede
 • 12 - Een roos worden
 • 13 - Mediteren en het leven leren zien zoals het is
 • 14 - Contact met de aarde, contact met de mensheid
 • 15 - De belofte van de aarde
 • 16 - In verbinding met de aarde
 • 17 - Ik ben als een broeder

Enkele citaten uit Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid

“Heel veel mensen weten de weg naar zichzelf, maar durven er niet aan te beginnen omdat ze te beïnvloedbaar zijn door anderen. Natuurlijk, anderen spelen een zeer grote rol in elk leven. Wanneer je in je eigen leven staat, weet dan dat je toch last kan hebben van anderen. Hoewel je dus in je eigen leven staat en hoewel je je concentreert op jezelf, kan het toch zijn dat de ander een zeer grote rol speelt in jouw leven en dan moet je de verhouding leren bepalen.”
“Wanneer je tot je eigen eenvoud kan komen, ben je voor op je tijd. Het is heel moeilijk, er zijn weinig mensen die in eenvoud kunnen leven. Ze willen dit en dat en dat en ze laten zich meeslepen door heel veel zaken op deze aarde die niet ter zake doen, die geen reële bijdrage leveren aan de mensheid.”
“Vernieuwing ligt erin dat mensen zichzelf leren ontdekken zoals ze zijn. Dat is de vernieuwing. Je moet dus leren vinden wat er in je leeft, de diepte van je eigen leven. En dat is de vernieuwing. Alles is gegeven aan de mens. Niet alleen aan een ander, ook aan jou, zeer zeker. Kijk dus in je eigen leven, speur in je eigen leven naar de diepte van je leven, om van daaruit vertrekkend de dingen te veranderen, de dingen te vernieuwen. Er is geen ‘plan’ buiten de mens. Er is een plan in de mens.”
“Zelfs als je in je eigen oorspronkelijkheid staat, ligt altijd de verleiding om de hoek om het te goed te doen, en daar moet je voor opletten. Als je iets te goed wil doen, ben je eigenlijk niet juist bezig. Het hoeft alleen maar goed te zijn, niet te goed. Dat is dikwijls de verleiding in de mens: de mens wil de dingen zien op zijn manier en hij doet dat eigenlijk goed, maar dan gaat hij precies dat wat hij goed doet, overdrijven. Hij wil dan ‘te’. Hij wil te vlug gaan, hij wil te veel bereiken, hij wil te goed zijn voor medemensen, voor zichzelf… Hij wil eigenlijk dat kleine beetje méér doen dan wat hij kan. En dat is niet het ritme.”
“Mensen die niet vanuit hun hart leven, leven in een verstrooidheid en zitten dikwijls in een opstandigheid ten opzichte van anderen.”
“Je zou moeten kunnen beginnen met het aanvaarden van het Goddelijke in je eigen leven. Dit is niet het einde, het is het begin.”
“Het is deze oorspronkelijkheid die je moet nastreven in je eigen leven. Dat je dus een eigen manier van spreken hebt, een eigen manier van ervaren, een eigen manier van uitdrukken, die zo open is en zo eerlijk tegenover de dingen dat je altijd opnieuw naar dingen kan kijken en vanuit die ervaring kan spreken zodat je een originaliteit brengt in alles. Dan komt er een sprankeling in je eigen wezen. Je zal zien dat je het geluk raakt en ook steeds meer vat krijgt op je eigen geluk. Die spontaniteit zou je in alles moeten kunnen nastreven.”
“Dit is de verandering. Het zijn niet zozeer de computers of de uitvindingen die de mens zullen veranderen, het zal de manier zijn waarop hij tegenover zijn naaste gaat staan, tegenover zijn medemens, en tegenover de dingen van deze aarde en van de andere werelden.”
“Het is essentieel dat je rustig bent in dat avontuur, want anders doe je dingen die niet goed zijn. Je gaat op weg met liefde en je komt niet aan, omdat je de liefde onderweg verlaten hebt. Want liefde is iets wat vraagt. Als je met liefde bezig bent, zal je zien dat dat het uiterste van jezelf vraagt, en dat is het offer dat de mens moet leren brengen: hij moet zich leren situeren binnen liefde en daar binnenin blijven, wat niet gemakkelijk is.”
“Want liefde kan voortdurend nieuwe wegen openen ook voor deze aarde. Ze is een zeer krachtig instrument om vernieuwingen te brengen op gelijk welk niveau en in gelijk welke maatschappij. Wanneer men dit wetenschappelijk zal kunnen ontleden en benaderen, zullen er binnen de wetenschap zelf enorme revoluties gebeuren die niet meer te verklaren zijn door het denken alleen, omdat men zal zien dat er een ander principe tot werkzaamheid komt - iets wat zeer goed functioneert en wat als het ware de tijd naar voren schuift, waarvan men nu weet: ‘ik doe iets uit liefde, en straks zie ik het resultaat.’ Het wetenschappelijke tijdsperspectief zal omkeren - men gaat niet meer naar het verleden kijken maar naar de toekomst.”
“En als je bij elkaar komt rond dit boek, zet dan rozen op tafel, van elke kleur één, zeven verschillende kleuren, als je dat kan.”
“Het wezen ‘mensheid’, de hele grote mensheid in haar totaliteit draagt een ziel, een overziel. Je zou in contact kunnen komen met deze overziel en daar een dialoog mee hebben en weten wat het betekent de dingen op orde te stellen - jouw verhouding met de mensheid: de mensheid te zien als een deel van het geheel, een deel van deze aarde, en jezelf te zien als een deel van de mensheid, een deel van deze aarde. Op deze manier ben je aan het schakelen en ben je energieën aan het opnemen die anders verwaarloosd liggen en niet aan bod komen in je leven.”

Morya.org Ontdek nog andere fragmenten en citaten uit "Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid" op Morya.org

Bezoek Morya.org

Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid

Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid

Geert Crevits
248 blz. - hardcover, gebonden
ISBN 978-90-75702-64-4
22 €

Bestel Kracht 4

Andere boeken in deze reeks

Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd Morya Kracht 3: Mens en maatschapij Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid

Terug naar boven Terug naar alle publicaties