Mayil Publishing House

Mayil uitgeverij

Levensverdieping en wijsheid van MORYA

Mayil publicaties

Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven

Geert Crevits
208 blz. - hardcover, gebonden
ISBN 978-90-75702-66-8
22 €

Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven

Een ontroerend boek dat je aanmoedigt tot goedheid, het volgen van je innerlijke stem, het vinden van je eigen ritme, het loslaten van je verleden, uniek durven zijn, geloven in jezelf.

Tekst achteraan op het boek:
"Het is niet voor niets dat je leven is zoals het is."
"Wat is de grote betekenis van het leven? Wat is die diepe kracht die in mij aanwezig is? Het zou kunnen zijn dat je daar aanvankelijk bang voor bent."
'Verlies ik niet mijn tijd door met onbenulligheden bezig te zijn en is het wel belangrijk wat ik doe?'
"Er zijn heel veel kleine kantjes aan het leven, heel veel remmingen in het leven, maar wanneer je ervan uitgaat dat er een goedheid is in je eigen hart, dan kan je met die goedheid leven en kom je stilaan, beetje bij beetje over die moeilijkheden heen, ebt het verdriet weg"
"Je moet niet vechten met je tekort, het gaat erom dat je open komt voor die volheid"
"De wegen van God zijn ondoorgrondelijk, maar het is wel steeds mooier dan je denkt"

In dit boek gaat Meester Morya diep in op wat je nodig hebt om je goed te voelen in je leven. Het gaat om een bepaalde innerlijke houding die je kan leren: het feit dat je weet en gelooft dat er goedheid in je hart is, dat je leven van belang is, dat wat je doet belangrijk is, en tenslotte, dat je jezelf toestaat kind van God te zijn, dat je toelaat dat het Goddelijke, als liefdevolle Vader of Moeder, een invloed heeft in je leven en honderd-en-een wonderlijke details voor je regelt en je leidt in de richting van wat waarlijk zinvol is in je leven.
Hoe vaak laten we ons niet afleiden van ons diepe doel door negatieve gedachten over onszelf: 'Ik ben niets waard, ik zal nooit iets worden, het heeft geen zin, ik ben te moe, ik verveel me, niemand gelooft in mij' enzovoort, of we geraken afgeleid door anderen, zodat we van alles doen om indruk op hen te maken, of gewoon om conflicten te vermijden.
Zijn we in staat om onszelf te zijn, ook als er anderen bij zijn? Dit is een belangrijke sleutel om tot innerlijke rust te kunnen komen. Daarom, zegt Meester Morya, kan het nuttig zijn nu en dan wat tijd alleen door te brengen, enkele dagen of zelfs een paar uur, en dan na te denken over je leven en over de vragen: "Wie ben ik, wat is mijn probleem, en wat kan ik daar zelf aan doen?"
Vol begrip voor de vele moeilijkheden van het leven, reikt Meester Morya heel wat inzichten aan waardoor je elke dag dichter bij jezelf kan komen te leven.

Kijk binnenin

Dit boek is de weerslag van cursus "Levensvreugde 3" (jan-feb 2000 in Anna Paulowna, NL).
Ieder boek uit de Morya Kracht reeks kan zonder problemen op zichzelf gelezen worden.

Op Morya.org vind je een uitgebreid aanbod van 27 video’s uit drie lezingen rond het boek “Thuis in je eigen leven”

   

Hoofdstukken in Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven

  • 1 - Innerlijke vernieuwingen op de aarde
  • 2 - De weg van verinnerlijking
  • 3 - Goedheid als uitgangspunt
  • 4 - Ontvankelijk voor de echte waarden
  • 5 - Jezelf boetseren
  • 6 - Luisteren naar je innerlijke leiding
  • 7 - Thuiskomen bij jezelf
  • 8 - De zoektocht naar oorspronkelijkheid
  • 9 - Een evenwicht tussen jezelf en de ander
  • 10 - ‘God brengt mij vervulling’

Enkele citaten uit Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven

“Dat komt omdat er op deze aarde grote dingen aan het veranderen zijn, grote verschuivingen aan het gebeuren zijn. Ik spreek daarmee niet over rampen of over toestanden die je kan merken op de aarde, maar eerder over het innerlijk van de mensen, over een groei, een bewustwording dat grote waarden in het leven belangrijk zijn.”
“In toenemende mate worden in de maatschappij een aantal crisissituaties acuut en ziet men ook dat inderdaad reële problemen aanwezig zijn, ondanks het welvaartspeil. Maar dat is een klein probleem. Je zou kunnen zeggen: “Dat is een groot probleem, dat is hét probleem!” In werkelijkheid is het zeer tijdelijk omdat men nu als het ware buiten de waarden leeft, dat men het leven niet goed begrijpt, niet weet waarom men eigenlijk leeft of wat de zin is van het bestaan.”
“Maar de maatschappij is zo drukkend, zo prangend en de vragen zijn zo groot en de aandrang die er soms is om bepaalde zaken te realiseren, misschien wel tegen jezelf in, kan groot zijn. Er zijn zoveel uitdagingen in het moderne leven dat, voor je het goed en wel beseft, je dag gevuld is met allerhande toestanden, verantwoordelijkheden, dingen die gedaan moeten worden, achterstand, zaken die geregeld moeten worden, nog vlug een telefoontje hier, een briefje daar, noem maar op. Maar van een aantal contacten is het zo dat als je ze niet maakt, als je ze niet invult, het eigenlijk een heel stuk makkelijker is.”
“Ook kinderen hebben dit nodig, dat ze gewaardeerd worden voor wie ze zijn, niet voor wie ze ooit zullen zijn. Leg de kracht dus in het moment: ‘ik ben blij dat je er bent en dat je bent zoals je bent.’ Dit hoeft zo niet uitgesproken te worden, maar dat gevoel moet er zijn van: ‘je hoeft niet iemand anders te zijn dan je bent, en je zal zeer zeker groeien en bloeien en vooruitkomen in jouw leven, en als het eens moeilijk is, dan steunen we elkaar.’ ”
“En stilaan zal het zijn dat je ontwaakt in het leven, dat je meer en meer gaat zien, dat je ook meer en meer problemen gaat zien, niet om er onmiddellijk iets aan te doen, maar om het in te schatten voor jezelf: ‘kijk, dat is daar aan de hand en dat zie ik daar gebeuren en daar is ook iets.’ Maar als je in jezelf gelukkig bent, kan je die problemen aan, kan je ermee leven, en krijg je inderdaad het gevoel dat je daar niet op de eerste plaats iets aan hoeft te doen, maar dat je wel die verantwoordelijkheid kan nemen om de goede dingen te tonen aan de ander en om het zo voor te stellen dat het haalbaar is.”
“De intuïtie is een stukje licht dat uit God komt en dat jou toont wat zou kunnen. Als je die intuïtie volgt, als je die momenten van licht volgt, word je geleid.”
“Dit is een ideaal dat Ik schets, maar het is een ideaal dat stilaan op deze aarde plaats zal grijpen, binnen hier en enkele tientallen jaren. Nu reeds krijgen mensen een zicht op een toekomst, nu reeds zijn mensen bezig in een zeker verwachtingspatroon van: ‘het kan anders, het kan beter.’ Niet met grote middelen, maar met de kleine dingen van iedere dag, omdat ze in zichzelf binnenkomen, omdat ze vanuit zichzelf gevoed worden om de juiste dingen te doen.”
“Er kunnen ook vervelende stukken zitten in jouw leven. Die moet je niet proberen uit te vlakken door te zeggen: “Nu moet ik absoluut iets doen.” Neen, onderga die verveling maar zonder er op de eerste plaats onmiddellijk iets aan te doen. Doorzie het, herken dat je op dat moment iets doet wat je eigenlijk niet aanstaat of wat niet goed is of wat niet bijzonder is of wat jou verveelt. Kijk daar dus naar, durf daarnaar te kijken, maar probeer het achteraf tot iets anders te brengen.”
“Innerlijk is er een enorme kracht aanwezig, een zielenkracht, een weten. Dikwijls kom je daar niet bij omdat je zoveel luistert naar de wereld, naar de medemensen, naar alles wat er om je heen is. Daardoor kan het zijn dat je niet toekomt aan de juiste waarden, aan het juiste leven.”
“Als je nu hier op deze aarde bent dan weet je dat dat tijdelijk is, maar hoe was je als kind, hoe was je in de schoot van je moeder en hoe zal je zijn op je sterfbed? Het is diezelfde eeuwige persoonlijkheid die alles meemaakt, het is diezelfde getuige die alles ontvangt, die de realiteit van het leven kent en die met dit leven op deze aarde aanwezig is. Dit leven dat eigenlijk eeuwig is, dat nooit uit je weggaat, want jij bent één met dit leven.”
“In werkelijkheid is het zo dat je soms alleen maar rustig wordt als je die ander die ander laat zijn en bijgevolg de toelating geeft aan jezelf om jezelf te zijn, als je je dus een klein beetje losmaakt van de wereld, van die ander, en toelaat dat je ontdekt wat er in jou is, welke diepe vreugde er kan zijn. Soms zal je die vinden, soms zal je die niet vinden. Soms wordt die naar jou toegezonden zonder dat je er iets kan aan doen en proef je een enkele keer, een enkel moment, een seconde, dat het mogelijk is, ontmoet je ergens onverwachts dat geluk in jezelf en weet je: ‘het zou mogelijk moeten zijn dat ik in dat geluk leef.’ ”
“Innerlijk kan het zeer frustrerend zijn als je ziet hoe anderen vooruitsnellen en hoe jij misschien ter plaatse trappelt. Maar dat kan je zo niet beoordelen. Want, Ik herhaal, er zijn ritmen in het leven, ritmen van de ziel.”
“In je hart, in het diepste van jouw wezen til je eigenlijk niet aan de problemen, zelfs niet aan bijvoorbeeld een ziekte of zelfs niet aan het moment van je dood. Innerlijk is een kracht aanwezig die zó groot is dat je alle moeilijkheden aankan, welke moeilijkheden het ook zijn of welke ongelukkige momenten er ook geweest zijn in jouw leven.”
“Als je je gedachten kan richten, kan leren richten, kan je ze gebruiken als een zaklamp, als een licht dat schijnt op een bepaald probleem. Veronderstel dat je in verwarringen komt rond wat andere mensen zeggen, dan kan je leren om niet verward te zijn, maar om eerder je aandacht te geven aan dat kleine probleem: ‘wat hebben ze gezegd en wat heb ik geantwoord?’ ”
“Soms denkt de mens dat hij zich moet opofferen om in de goedheid van het leven te komen en eigenlijk is dat niet zo. In eerste instantie is het zo dat je het gevoel van volheid moet proberen te krijgen in je leven, dat je het idee moet krijgen van: ‘kijk, nu kom ik eigenlijk niets tekort, het gaat goed met mij’ ”
“Wat God brengt, is altijd van een zeer grote betekenis, niet de kleine betekenis die je er onmiddellijk in kan vinden of denkt in te kunnen vinden. Want als God tussenbeide komt, bepaalt Hij eigenlijk in een soort openende richting jouw leven. Met andere woorden, Hij maakt je vrij. Daarom zijn de kinderen van God vrije mensen, omdat ze de goede dingen doen.”

Morya.org Ontdek nog andere fragmenten en citaten uit "Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven" op Morya.org

Bezoek Morya.org

Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven

Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven

Geert Crevits
208 blz. - hardcover, gebonden
ISBN 978-90-75702-66-8
22 €

Bestel Kracht 6

Andere boeken in deze reeks

Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn Morya Kracht 3: Mens en maatschapij Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid

Terug naar boven Terug naar alle publicaties