Mayil Publishing House

Mayil uitgeverij

Levensverdieping en wijsheid van MORYA

Mayil publicaties

Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid

Geert Crevits
256 blz. - hardcover, gebonden
met kleurenfoto's binnenin
ISBN 978-90-75702-68-2
22 €

Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid

Tekst achteraan op het boek:
“Mensen die krachtig zijn, kunnen op verschillende vlakken gelijktijdig bezig zijn en hun leven oriënteren op een brede stroom van aandacht en van inzicht. Dat zou je moeten kunnen leren: dat je je concentreert en dat je bezig bent met voelen en met weten en met luisteren en met denken, en dat je alles tegelijkertijd leert te doen.
Als je wakker bent, dan kom je in de werkelijkheid van het bestaan. 
Je wordt zo wakker in het leven dat je kijkt met nieuwe ogen, de ogen van het kind dat de werkelijkheid als nieuw ervaart.”

Dit boek gaat over de essentie en betekenis van vrijheid, over de bedoelingen van de Aarde, over de mogelijkheden die ontstaan bij het samenkomen in groep, over het ontdekken van het ritme van de ziel, over de kracht van de innerlijke zon. Er staan ook drie bijzondere meditaties in.

"Open komen voor de werkelijkheid" is een diepgaand studieboek over verschillende stappen van inwijding op het innerlijke pad, die Meester Morya "punten van bereiken" noemt. Een dik boek om te koesteren, te bestuderen, in detail te ontleden, praktisch toe te passen en telkens opnieuw ter hand te nemen.

Kijk binnenin

Morya Kracht 7 is de weerslag van cursus "Levensverdieping 13" (september-oktober 1995 in Antwerpen).
Ieder boek uit de Morya Kracht reeks kan zonder problemen op zichzelf gelezen worden.

Hoofdstukken in Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid

 • 1 - Vrijheid is altijd groot
 • 2 - Probeer open te komen voor wat de ander wil
 • 3 - De mens in zijn volheid
 • 4 - Het vraagteken
 • 5 - De aarde heeft haar eigen bedoelingen
 • 6 - De openbaring
 • 7 - Het leven is mooi
 • 8 - Het Grote Leven is persoonlijk
 • 9 - Liefde wil zich uitdrukken, ook in de groep
 • 10 - Liefde komt niet zomaar uit de lucht gevallen
 • 11 - De groep, de graal, de stilte
 • 12 - De wereld vraagt een engagement
 • 13 - Het “punt van bereiken”

Enkele citaten uit Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid

“Vrijheid wordt verworven door vrijheid te geven en te maken voor anderen. Wanneer je dus zelf tot vrijheid wil komen, maak dan anderen vrij en probeer daarover te spreken met elkaar, probeer daar vragen over te stellen, over hoe je dat kan doen.”
“De manier om tot vrijheid te komen hangt af van hoe je zelf vooruit wil in je leven. Als je naar je eigen leven kijkt, dan zal je zien dat je op bepaalde gebieden een zekere vrijheid hebt bereikt en op andere gebieden totaal niet, en dat betekent dat je daaraan kan werken. Probeer dan ook te kijken naar je eigen leven vanuit het oogpunt, vanuit het standpunt van vrijheid. Wat betekent het vrij te zijn? Wat betekent het te vechten voor vrijheid? Wat betekent het in je eigen naam dingen te doen? Wat betekent het op te komen voor bepaalde grote stromingen die waardevol zijn op deze aarde? En hoe ben je dan, wanneer je tot vrijheid gekomen bent? Probeer deze vragen tot rust te brengen in jezelf, probeer dingen te zien voor jezelf, maar probeer vooral een verantwoordelijke houding te hebben, ook tegenover anderen, wanneer het over deze vrijheid gaat.”
“Eenvoud en kracht gaan altijd samen wanneer je tot vrijheid probeert te komen, en het zal ook zijn dat je gelukkig wordt wanneer je naar vrijheid streeft. Dat streven alleen al geeft een vonk, je kan dat voelen in je hart. Wanneer je streeft naar vrijheid zal je voelen dat er iets in je hart gebeurt. Alleen al de wil om tot vrijheid te komen, maakt je hart vrij. En dat is een eerste stap naar fundamentele vrijheid. Je moet dus vrij willen zijn. Wanneer je die stap zet in je leven, wanneer je die overtuiging opgenomen hebt in je bestaan, vanaf dat ogenblik zal je geleid worden en kom je tot vrijheid. Je zal zien dat de wolken oplossen, dat er bepaalde momenten zijn dat je de indruk hebt dat je inderdaad vrij komt en dat er dus dingen gebeuren die heel belangrijk zijn in je leven, die maken dat je meer gaat zien.”

“De kracht in je leven betekent dat je verschillende dingen tegelijk kan doen. Dat heb Ik al dikwijls gezegd tegen mensen, dat ze dat kunnen. En heel veel mensen kunnen dat ook werkelijk. Het ligt eraan op welke manier je je kan concentreren. Als je rustig durft te staan in je leven, dan kan je je concentreren. Dan kan je luisteren en voelen en weten en denken, alles tegelijkertijd, en dat betekent kracht.”


“Je moet kunnen ontvangen van deze aarde. Door met dingen bezig te zijn, zou je moeten kunnen ontvangen. Maar als je niet openstaat voor wat je aan het doen bent, als je dus niet in die concentratie staat - dat je het niet kan opnemen - dan doe je zinloos werk en dat betekent dat je je vermoeit. Want ieder zinloos werk, ieder werk wat buiten je staat, waar je dus niet in betrokken bent en wat dus zomaar gebeurt, is in feite energieverlies.”
“Wanneer je haastig bent om dingen te bereiken die met je innerlijke ontplooiing te maken hebben, dan kan je niet voldoende kijken naar de zaken. Dat heeft als gevolg dat je angstig wordt en dat je vanuit deze angst dikwijls het idee hebt dat je de weg kwijtraakt omdat je niet weet wat je eerst zou moeten doen. Moet je nu dit doen of iets anders? Moet je iets laten vallen of iets opnemen? Moet je een vraag stellen of moet je een antwoord geven? Dat zijn allemaal momenten in het bestaan die tekenend zijn voor een bepaald mens. Wanneer je in je angst staat, dan vind je het moeilijk om keuzes te maken of dan denk je dat je de verkeerde keuzes maakt. Dikwijls komt de angst voort uit een niet bewust zijn van de dingen die er in het leven zijn. Probeer gewoon het leven te aanvaarden zoals het is, helemaal zoals het is, zonder er iets anders van te willen maken. Dat alleen al brengt een grotere rust.”
“Als je het aan het toeval overlaat, duurt het heel erg lang eer je je eigen positie kan bepalen in het leven, eer je je eigen bewustzijn kan leren kennen, eer je je eigen gedachten kan leren beheersen. Het is dus een werk. Het is ook een werk van aandacht. (…) Want het is alleen door oefening, door jezelf aan te pakken, dat je jezelf in handen krijgt. Het is alleen door liefdevol te zijn ten opzichte van dat zelf, dat je jezelf tot vrede kan brengen en dat je kan zien wie je bent. Ga niet in gevecht met jezelf. Leer jezelf kennen zoals je bent. Leer aandacht te hebben voor dat zelf en leer de weg te vinden naar dat diepere zelf, naar die diepe vrede in je.”

Morya.org Ontdek nog andere fragmenten en citaten uit "Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid" op Morya.org

Bezoek Morya.org

Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid

Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid

Geert Crevits
256 blz. - hardcover - kleurenillustraties
ISBN 978-90-75702-68-2
22 €

Bestel Kracht 7

Ontdek andere publicaties

Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid Morya Wijsheid Werkboek voor het leven Morya Bezinnging 10: Je bent je eigen leraar

Terug naar boven Terug naar alle publicaties