Mayil Publishing House

Mayil uitgeverij

Levensverdieping en wijsheid van MORYA

Mayil publicaties

Morya Wijsheid 1: Bewust handelen

Geert Crevits
192 blz. - hardcover, gebonden - 2e druk
ISBN 978-90-75702-28-6
22 €

Morya Wijsheid 1: Bewust handelen

Morya Wijsheid 1 is een boek met zo ontelbaar veel interessante inzichten, dat je het telkens opnieuw en opnieuw ter hand kan nemen. Hoe vaker je dit boek leest, hoe meer je eruit haalt en hoe verraster je bent over de absolute schat aan informatie die erin verwoord ligt. Een echt basisboek, een must voor elke spirituele zoeker, en tevens voor iedereen die spiritualiteit wil beleven binnen de relatie.

Meester Morya zegt:
“Het leven is eeuwig. Het was, het is en het zal zijn, en daarmee bedoel Ik: jouw leven is eeuwig. De innerlijkheid en de uiterlijkheid moeten samen komen in het leven. Dat is een moeilijk iets, want vaak is de mens zich niet bewust van de innerlijke kracht, de innerlijke draagkracht die hem bezielt...”

De boeken van Morya, dat is spiritualiteit van de hoogste plank, uitgelegd in eenvoudige taal. Of je het boek nu leest als spirituele studie, in stukjes als korte bezinning of puur uit nieuwsgierigheid, je haalt er keer op keer inzicht uit en wijsheid die je kan vatten en toepassen in je dagelijks leven. Morya gaat geen enkel onderwerp uit de weg en schetst met zijn genuanceerde woorden een diepgaand beeld van de werkelijkheid van het leven en de wereld, dat telkens opnieuw antwoorden verschaft, zowel op kleine problemen als op grote levensvragen. Veel van de tekst is heel praktisch gericht, met inzichten en oefeningen die je in je leven kan toepassen.

Kijk binnenin

De "Morya Wijsheid" boeken maken deel uit van een reeks, maar kunnen zonder problemen elk op zich gelezen worden.

Morya Wijsheid Basiswerkboek

Voor wie aan de slag wil met "Morya Wijsheid 1: Bewust handelen" is er het Basiswerkboek.
De eerste helft van het "Morya Wijsheid Basiswerkboek" is gebaseerd op teksten, inzichten en oefeningen uit Wijsheid 1.Morya Wijsheid 1 als luisterboek op USB

"Wijsheid 1: Bewust handelen" werd ook uitgegeven als luisterboek op USB (voorgelezen door Geert).Morya Wijsheid 1 is de heruitgave van het boek “Levensverdieping 1: Bewust handelen”

Morya Wijsheid 1 in Poolse vertalingMorya Wisdom 1: A deeper sense of lifeHet werd in het Engels uitgegeven als “Morya Wisdom 1: A deeper sense of life
Wijsheid 1 is ook verkrijgbaar in het Pools: “Mądrość Mistrza Morii 1: Głębszy sens życia

Hoofdstukken in Morya Wijsheid 1: Bewust handelen

 • 1 - Handeling en bezinning
 • 2 - Veranderingen op deze aarde
 • 3 - De goddelijke Hiërarchie in je leven
 • 4 - Eenzaamheid en relaties in de Westerse maatschappij
 • 5 - Kracht in jezelf
 • 6 - Krachten in de maatschappij
 • 7 - De Meester en de kracht
 • 8 - Over liefde en seksualiteit (1)
 • 9 - Over liefde en seksualiteit (2)
 • 9 bis - Nog enkele vragen
 • 10 - Nog meer over liefde
 • 11 - Liefde en bewustzijn
 • 12 - Kracht en vormelijkheid
 • 13 - De manier van liefhebben
 • 14 - De bedoeling van de Meester

Enkele citaten uit Morya Wijsheid 1: Bewust handelen

“Je kan voortdurend met je leven bezig zijn en toch je leven missen.”
“Alles zal steeds draaien, keren, veranderen, en als je daar vrede mee kan hebben, bevind je je in de echte rust. Wanneer je aanvaardt dat het leven in een voortdurende toestand van wisselwerking verkeert, kan je tot een stilte in jezelf komen, tot het aanvaarden van deze beweging. Dan ben je waar je moet zijn.”
“Mensen komen uit een bepaalde situatie, uit een verleden, en hebben vaak nog heel wat te verwerken. Als men dan met een nieuwe relatie begint, springt die stuk omdat de mens zichzelf niet is en niet kan zijn. Als men de mens zou helpen om zichzelf te worden, dan zouden veel meer mensen in staat zijn tot een relatie.”
“Geld is in feite energie. Waar geen geld is, ontbreekt deze energie en is men dus minder krachtig. Als je geld als energie kan zien, kan je de juiste opvatting over geld hebben. Er moet voldoende kracht zijn, voldoende geld, om een bepaalde stroom van werkzaamheden op gang te brengen. Het is deze stroom van handelingen die weer in staat is geld te scheppen, als het proces gevolgd en goed bekeken wordt.”
“De tweepoligheid van de liefde is niet iets wat je als volgt kan omschrijven: “Ik heb liefde en haat in mij.” Nee, je moet zien dat er twee polen zijn aan de liefde en twee polen aan de haat. Er zijn ook twee polen aan de mens, zijn hart en zijn krachten. Elk ding dat je beschouwt, heeft twee polen. Liefde heeft ook twee polen. Het is een kracht met twee kanten. Het is een kracht die zowel soepel als hard en zowel koud als warm kan zijn. Een kracht die zowel schitterend als vol schaduw kan zijn. En dat is allemaal liefde. Dit betekent dat het bij alles steeds om deze zelfde kracht gaat, die zich echter in verschillende vormen kan voordoen.”
“Liefde betekent dat de mens, rekening houdend met zichzelf, de ander ziet.”
“Veel mensen kunnen wel bij zichzelf komen, maar ze kunnen de ander niet zien. En dit is de moeilijkheid, want de ander zien, dat veronderstelt dat men kijkt. Veel mensen kijken niet naar de ander; wat eigenaardig is, maar toch is het zo.”
“Probeer te leven vanuit liefde. Zeg niet: “Ooit kom ik er wel aan toe.” Nee, je moet beginnen met liefde. Je moet deze kracht een plaats in jezelf durven geven en ermee aan de slag gaan. Een werk dat gedaan wordt uit liefde is iets totaal anders dan een werk uitgevoerd zonder liefde. Een seksuele beleving vanuit liefde is een totaal andere seksuele beleving dan één zonder liefde.”
“Zo zie je dat geweld als een spiraal werkt en voortdurend andere krachten inschakelt om op ditzelfde niveau een oplossing te vinden. Je kan dit ook in je eigen leven zien. Wanneer je bijvoorbeeld ruzie hebt, zal je die ruzie proberen over te dragen naar anderen, die dan voor de ene of de andere partij kiezen, het liefst voor die van jou. Zij nemen een standpunt in om op dit niveau krachtiger te zijn tegenover de anderen. Zo zie je de spiraal van het geweld ontstaan.”
“De mens wisselt voortdurend van ideeën, maar ideeën zijn slechts een stapje in de richting van bewustzijn. Bewustzijn is veel meer dan ideeën.”
“Naarmate je iemand laat leven en zichzelf laat zijn, en zelfs nog elementen aandraagt opdat hij of zij zichzelf zou kunnen zijn, kom je in je eigen polariteit. Met andere woorden: naarmate de vrouw maakt dat de man ‘man’ kan zijn en zij hem hiermee eigenlijk nog helpt, wordt zij zelf meer en meer vrouw en ontdekt zij wat het is om vrouw te zijn. Vanuit de polariteit ontdek je wie je bent en wat je bent.”
“Nu kan je Mij zeggen: “Harken blijft altijd harken.” Nee, de manier waarop je het doet kan zoveel verschillen en immens anders worden. Dit is wat liefde doet. Ze probeert het voortdurend anders. Niet alleen materieel, niet alleen harken en nog eens harken, maar ook de manier van harken, de manier van kiezen wat je eerst doet en wat daarna. De manier van omgaan met de hark zelf; hoe je omgaat met de planten, met de aarde of hoe je omgaat met je gedachten terwijl je harkt en hoe je omgaat met je gevoelens terwijl je bezig bent. Omgaan met de hemel terwijl je met de aarde bezig bent, dit is de manier van leven en van liefhebben. Omgaan met je vrouw of met je man terwijl je in je hart leeft en contact hebt met het Goddelijke, dit is de manier van liefhebben.”

Morya.org Ontdek nog andere fragmenten en citaten uit "Morya Wijsheid 1: Bewust handelen" op Morya.org

Bezoek Morya.org

Morya Wijsheid 1: Bewust handelen

Morya Wijsheid 1: Bewust handelen

Geert Crevits
Tweede druk - 192 blz. - hardcover, gebonden
ISBN 978-90-75702-28-6
22 €

Bestel Wijsheid 1

Meer boeken uit deze reeks

Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud Morya Wijsheid 3: God woont in je hart Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen

Terug naar boven Terug naar alle publicaties