Mayil Publishing House

Mayil uitgeverij

Levensverdieping en wijsheid van MORYA

Mayil publicaties

Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan

Geert Crevits
Tweede druk - 228 blz. - hardcover, gebonden
ISBN 978-90-75702-29-3
22 €

Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan

Meester Morya zegt:
“Dit hele boek is eigenlijk één punt van licht en als je elke bladzijde in verband met het licht kan brengen, dan kan je het helemaal begrijpen. Ieder woord uit dit boek heeft met licht te maken, en heeft ook met het licht in jou te maken. Plaats je niet buiten het licht, plaats jezelf in het licht.”
"Zo zijn er mensen die binnen het geluk van het Goddelijke kunnen leven. Ze kunnen zich alles herinneren en beseffen dat ieder moment van hun leven een zegen geweest is. Daar wil Ik met jou naartoe. Ik wil jou in dat geluk doen geloven zodat je erin durft te leven. Het is niet nodig je leven ondersteboven te gooien of om naar hier en daar te reizen of bepaalde plaatsen op te zoeken op de wereld. Wanneer je dat moment van de ziel ontdekt hebt in je eigen bestaan, ben je op je plaats en dan zal je ook geleid worden desnoods naar andere plaatsen, waar je dan op dat moment moet zijn. Want dan kom je ineens in actie, dat zal je zien, ineens ga je de intuïtie hebben van: ‘hé, ik moet daar naartoe’ en dan doe je dat. Of heb je de intuïtie van: ‘ik moet dit doen’ en dan doe je dat. Of plotseling heb je de intuïtie van: ‘neen, nu moet ik rusten, nu moet ik halt houden’ en dan doe je dat."

De boeken van Morya zijn uniek in hun manier van spreken over de innerlijke weg van de mens naar zichzelf. Wat is er in je hart, hoe bereik je de stilte en wat is die stilte? Wat is de oneindigheid, wat is intuïtie, wat is er aan de hand op de wereld in deze tijd, wat zijn de mogelijkheden die in jezelf liggen te wachten? Op een bijzondere manier brengt Morya je eigen leven en je persoonlijke ervaren steeds in verband met het grote en het universele. Zijn woorden zijn eerlijk, genuanceerd, eenvoudig en meeslepend.

Kijk binnenin

De “Morya Wijsheid” boeken maken deel uit van een reeks, maar kunnen zonder problemen elk op zich gelezen worden.

Morya Wijsheid Werkboek voor het leven

Heel wat fragmenten uit Morya Wijsheid 8 die je in je eigen leven kan toepassen vind je ook terug in het Morya Wijsheid Werkboek voor het leven. De werkpunten zijn toegankelijk gebracht en helpen je om structuur te geven aan je innerlijke groei en ontwikkeling.

Hoofdstukken in Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan

 • 1 - De bloei van het innerlijke leven
 • 2 - Spirituele groepen
 • 3 - De kracht van de stilte
 • 4 - In een bloemenveld vooruitgaan
 • 5 - Aandacht voor de medemens vanuit liefde
 • 6 - Vragen stellen over je eigen leven
 • 7 - Toon mij wat ik moet doen
 • 8 - Wat houdt je tegen?
 • 9 - Over vrijheid en licht
 • 10 - Het gouden centrum van je hart
 • 11 - Samen mediteren
 • 12 - ‘Wat moet ik doen?’
 • 13 - Openbaring
 • 14 - Niet alleen jezelf, maar ook de maatschappij
 • 15 - Niet de ander maar jezelf veranderen
 • 16 - De Christus in jezelf
 • 17 - In het licht staan

Enkele citaten uit Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan

"Er zijn mensen die op een bepaald moment echt een steuntje nodig hebben en het is nodig dat je er kan zijn voor deze mensen in nood. Je hoeft hun leven niet in handen te nemen - dat moet je nooit doen - maar sta hen wel bij op het moment dat ze daar echt nood aan hebben. Je kan hen dan helpen door een deeltje van hun last uit handen te nemen, maar niet alles. Het is zeker niet de bedoeling dat je werkt, leeft, studeert of eender wat in hun plaats doet. Dan ga je te ver. Durf dus in je eigen leven, in je eigen centrum te staan."
"Lichtwerkers zijn werkers die in zichzelf en in hun eigen leven staan. Ze hebben het aangedurfd om met liefde te leven en staan daardoor in een verbondenheid met het Goddelijke. Het Goddelijke leeft, is tegenwoordig in de mens die liefdevol kan zijn. Het gezegde ‘God is liefde’ mag dan al heel oud zijn, het is een werkelijkheid die op aarde zeer doordringend is en die voortdurend vernieuwend zal werken. Als je daar aansluiting bij kan vinden, dan heb je de kracht om vernieuwing te brengen in gelijk welke structuur: lichamelijk, etherisch, astraal, mentaal en spiritueel. In elke wereld brengt liefde vernieuwing en het licht is van die aard dat het liefde ondersteunt. Het licht is het bewustzijn waar liefde eigenlijk naar vraagt. Liefde is aanwezig overal waar de mens zichzelf durft te zien zoals hij is. Wanneer de mens zichzelf kan zien op een reële, nuchtere manier, is daar liefde in aanwezig, want liefde houdt van de dingen zoals ze zijn."
“Ook al ben je in je leven nog zo druk bezig met van alles en nog wat te doen, toch kan je ineens de indruk krijgen dat het allemaal zinloos is. Dat komt omdat je in feite gevlucht bent van wat je werkelijke taak is. Je werkelijke taak bestaat eruit dat je datgene in je leven betrekt wat jijzelf waardevol vindt. Probeer dus de waarden te ontdekken die voor jou op dit moment van belang zijn. En dan pas kan je vooruit, want dan durf je de dingen in handen te nemen en op je eigen manier tot uitdrukking te brengen. Weet dat je dan gesteund wordt en er ook altijd een reden is om werkelijk blij te zijn.”
"Woorden dragen een energie in zich die bijna onherroepelijk is. Dit betekent dat, wanneer een bepaald woord uitgesproken is, het heel moeilijk en lastig wordt om het te vergeten. Als je dus woorden van liefde spreekt die een zekere lading en intensiteit dragen, kan je merken dat je daarmee creëert, dat je een sfeer schept en zo in feite de mens zelf schept. Woorden zijn altijd belangrijk. Vandaar dat je heel waakzaam moet zijn over je woordgebruik. Het is ook belangrijk dat je woorden bezield zijn door dezelfde liefde en dezelfde kracht van eenvoud.”
"Telkens opnieuw zal je in je leven terugkomen op bepaalde vragen. Deze vragen hoef je niet te ontkennen. Neem ze op, geef ze gestalte in je leven. Terwijl je dit boek aan het lezen bent, zal je merken dat je inderdaad bepaalde vragen hebt. Vragen die misschien concreet zijn, maar ook vragen die eerder te maken hebben met wat de betekenis is van je leven op aarde en hoe je met jezelf vooruit wil op dat gebied. Je begint dit steeds beter te begrijpen. Het is belangrijk om jouw vragen te stellen en om ze in vraagvorm te formuleren. Die vraagvorm is heel belangrijk."
"Antwoorden hebben altijd een voorlopig karakter. Zo is er altijd een mogelijkheid om verder te gaan in je leven. Hou dat in gedachten. Het komt er dus niet op aan om definitieve antwoorden te vinden."
"Wanneer je met één ding bezig bent en daarbij in een fundamentele energie staat - dat wil zeggen dat je vanuit je hart durft te leven - dan kan je contact maken met datgene waar je mee bezig bent en kan van daaruit een soort dialoog ontstaan. Want dan gaan de dingen spreken. Het werk dat je doet of het voorwerp dat voor je ligt, of zelfs je eigen engagement spreekt, er ontstaat een dialoog. Je komt dan op bepaalde ideeën en je kan jezelf verbeteren."
“Het kan zijn dat je voortdurend bezig en bezig bent en toch geen oplossing vindt. Dan is het tijd om dat onderdeel van je werk los te laten. Sommige mensen beseffen dat niet. Ze zijn koppig en blijven hardnekkig doorgaan tot het einde, tot ze het uiteindelijk gevonden hebben. Maar eigenlijk verliezen ze zo tijd. Er is een punt van opbouw, aandacht en concentratie in ieder werk. Als je met dat werk doorgaat en doorgaat en doorgaat, dan verflauwt je aandacht en je concentratie. Dan vind je wel het probleem, maar niet de oplossing. Die kàn je ook niet vinden, omdat je aandacht verslapt en je niet meer bij je werk bent. Dat is het moment om los te laten, volkomen los te laten. Dan moet je iets anders doen.”
"Het spreekt vanzelf dat mensen die in die stilte willen komen, dat niet onmiddellijk zullen kunnen. Heel veel mensen hebben namelijk de neiging om weg te lopen van de stilte. En de weinigen die het wel aandurven om de stilte te benaderen, zijn op hun beurt bang voor dingen die er niet zijn. De oorzaak ligt bij bepaalde structuren in de mens waar Ik al over gesproken heb, namelijk de sluiers. Wanneer je in jezelf komt, kom je aanvankelijk in die sluiers terecht. Het eerste wat er gebeurt wanneer de mens in zichzelf probeert te komen, is dat hij inziet dat er een hele afstand moet worden afgelegd naar zichzelf. "
“De mens neemt een grote verantwoordelijkheid op zich wanneer hij beslist stappen van vooruitgang in zijn leven te zetten. Wanneer je dit doet, sta je echter voor een deel alleen. Dit kan misschien op een vereenzaming lijken, maar dat is in werkelijkheid niet zo, want door het alleen zijn en de weg die je voor jezelf aflegt, ga je mensen op een nieuwe manier ontmoeten. Eens je door die oppervlakkige eenzaamheid, of beter gezegd, dat oppervlakkige alleen zijn, gegaan bent, dan ontmoet je mensen op een ander niveau. Voor het zover is, kan je echter niet anders dan die weg van alleen zijn af te leggen.”
"De eerste jaren kunnen moeilijk verlopen, omdat er rond bepaalde punten strijd geleverd zal worden op deze aarde. Het is alsof er een soort breukvlak ontstaat: de enen wel en de anderen niet. De enen willen dit en de anderen dat. Soms worden de waarden op hun kop gezet. Wat mooi en heerlijk is, wordt belachelijk gemaakt, en wat overduidelijk slecht en verkeerd is, wordt opgehemeld en mooi voorgesteld. Vandaar dat mensen in verwarring zullen komen. ‘Wie is wie? Wat is wat? Wat moet ik doen? Waar moet ik naartoe?’ Daarom is het belangrijk dat je geduld hebt, zowel met jezelf als met de anderen en met de hele grote wereld. De aarde bevindt zich namelijk in een overgang en dit is een crisissituatie. Hoe het daarna verder moet, dat zie je dan wel en je kan het min of meer voorvoelen als je met deze dingen rekening houdt."
"Er is een nieuwe wetenschap op komst die met nieuwe gegevens rekening houdt, want deze gegevens zullen meetbaar zijn. Men zal met verschillende mensen op hetzelfde moment dezelfde dingen kunnen vaststellen en bestuderen. Er zal dus een wetenschappelijk standpunt ingenomen worden dat veel ruimer zal zijn dan dat van de huidige wetenschap. Er is in feite nu al een contact geweest tussen de wetenschap en deze gebieden, maar men heeft het tot nu toe niet kunnen verwoorden."
“Ga niet te veel vergelijken met anderen, dit zeg Ik nogmaals omdat het een heel belangrijk accent is dat je moet kunnen leggen in je leven: Durf werkelijk op bepaalde punten alleen te staan met je overtuigingen, met je eigen ervaringen en met de dingen die er in je innerlijk gebeuren.”

Morya.org Ontdek nog andere fragmenten en citaten uit "Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan" op Morya.org

Bezoek Morya.org

Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan

Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan

Geert Crevits
Tweede druk - 228 blz. - hardcover, gebonden
ISBN 978-90-75702-29-3
22 €

Bestel Wijsheid 8

Andere boeken uit deze reeks

Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven

Terug naar boven Terug naar alle publicaties