Mayil Publishing House

Mayil uitgeverij

Levensverdieping en wijsheid van MORYA

Mayil publicaties

Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven

Geert Crevits
208 blz. - hardcover, gebonden
ISBN 978-90-75702-31-6
22 €

Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven

Meester Morya zegt:
"Deze aarde is een leerschool.
Op de aarde ontwaak je uit de onwetendheid om wetend te worden en wijsheid te verkrijgen, doordat je met liefde durft te kijken en vanuit liefde durft te handelen. Van daaruit krijg je meer en meer begrip voor jezelf en voor de andere mensen.
Er zijn zoveel krachten aanwezig op deze aarde die een betekenis hebben voor de mens om hem te helpen oriënteren. Wanneer je je hier bewust van wordt, kan je niet meer eenzaam zijn. Dan kom je in een overvloedig leven terecht en ontdek je de Christuskracht. Want de Christus is het overvloedige leven. Het is dat wat zonder einde is en voortdurend vernieuwend werkt."

Morya geeft niet alleen verhelderende inzichten in de grote mechanismen van het leven en de wereld, hij biedt ook steeds praktische raadgevingen die je kan toepassen in je eigen leven om vooruit te kunnen. Hij drukt op het belang van waarden zoals liefde, eerlijkheid, stilte, openheid, redelijkheid, daadkracht, en geeft ook achtergrond over wat waarden zoals deze teweegbrengen in je leven en waarom en hoe ze dit doen. Een mens heeft zeer veel mogelijkheden die verborgen liggen in zichzelf. Als je beseft dat ze er zijn en als je deze krachten kan gebruiken om het juiste te doen in je leven, dan vind je de vreugde in jezelf en deze vreugde brengt je steeds vooruit.

De boeken van Morya zijn steeds fascinerend, verrassend en verfrissend en nodigen je uit om aan de slag te gaan met spiritualiteit in je leven.

Kijk binnenin

De “Morya Wijsheid” boeken maken deel uit van een reeks, maar kunnen zonder problemen elk op zich gelezen worden.

Erratum in dit boek: blz. 78, lijn 20: "... maar doe dit zonder spanning" (niet: onder spanning)

Hoofdstukken in Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven

 • 1 - Kunstenaars van het leven
 • 2 - Een open visie
 • 3 - Het enge uiterlijke leven en het ruime innerlijke leven
 • 4 - Er zijn geen grenzen aan je bewustzijn
 • 5 - De mens is groter dan welke tegenstelling ook
 • 6 - De innerlijke schoonheid
 • 7 - Kiezen voor het goede is kiezen voor de ziel
 • 8 - Jezelf uitdrukken om jezelf te kunnen begrijpen
 • 9 - Krachten verzamelen om vooruit te kunnen
 • 10 - Doorstoten tot je diepste verlangens
 • 11 - De aarde is een schakel binnen een geheel van evoluties
 • 12 - De werkelijke geboorte

Enkele citaten uit Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven

"Al ben je werkzaam en zorgend in je leven, eigenlijk moet je weten dat je hier op aarde bent om jezelf te verdiepen, je leven te verdiepen en jezelf te ontplooien. Maar je bent het niet verplicht, je bent daar vrij in. Je kan dus kiezen wanneer en hoe je je wil engageren, als je dat al wil. Je kan altijd keuzes maken. Je kan leren zien wat het leven is en daar kan je steeds verder in gaan, want het leven zelf is boeiend. Het leven is een goddelijk spel en als je daarmee bezig bent, zal je de spelregels leren ontdekken."
"De buitenwereld echter eist en trekt en sleurt en vraagt. Je hebt soms de indruk dat je daar overal op moet antwoorden, en dat is niet zo. Vanuit de buitenwereld zal er altijd een vraag zijn om meer en drukker en standvastiger bezig te zijn, zodat je nooit afstand neemt, waardoor je eigenlijk in een soort waan komt, in een zodanige verandering dat je jezelf erin verliest."
"De mens is dikwijls angstig zonder dat hij weet hoe hij in die angst terechtgekomen is. Het kan zijn dat hij niet alert geweest is op bepaalde momenten van zijn of haar leven, zodat er iets gebeurd is wat hij niet kon volgen, wat hij of zij pas achteraf heeft kunnen merken. Dus het ontstaansproces van deze angst is niet bewust beleefd. Als je bewust zou zijn bij alles wat er gebeurt, dan zou je zien waardoor die angst ontstaat op een bepaald moment in je leven en zou je ze terug kunnen sturen. Je zou ze van je af kunnen laten vallen."
"Altijd zijn er zaken in het leven die niet mee willen, die tegenzitten. Als je daarnaar kijkt, word je daar wijzer door. Blijf dus in je eigen leven staan wanneer het moeilijk is en probeer tot rust te komen in de moeilijkheden. Het is heel belangrijk dat je de moeilijkheden durft te bekijken, dat je ze onder ogen ziet en dat je weet: ‘zo zit het in elkaar.’ Leer uit de moeilijkheden. Het is altijd belangrijk in het leven dat er dingen gebeuren die de mens wakker schudden en de diepte van het leven tonen. Zowel moeilijkheden als dingen die heel mooi zijn kunnen de diepte van het leven tonen. Je moet zien dat je in je leven ook naar de mooie dingen durft te kijken en dat je daar durft van te genieten en dat je kan zien dat er zoveel mooie dingen zijn in het leven. Als je daarvan geniet, dringen ze dieper in je eigen hart door."
"Als je dus naar de diepte van het leven wil kijken, zal je overal iets vinden om jezelf tot ontplooiing te brengen. Je moet nooit ophouden met leren, maar doe dit zonder spanning. Niet dat je denkt van: ‘nu moet ik dit en daarna moet ik dat’ en dat je een heel streng programma opstelt voor jezelf waar je doorheen gaat, een soort school waar je een discipline oplegt aan jezelf. Nee, je leert en leert en leert, je houdt niet op met leren, maar je doet het op je eigen ritme."
"Let eens op het moment dat je ontgoocheld bent. Je bent ontgoocheld omdat je bepaalde verwachtingen hebt gesteld en gedacht hebt: ‘zo is het.’ Maar in werkelijkheid blijkt het anders te zijn. Je hebt het niet kunnen zien en dat brengt je in verwarring."
"Ga je nooit ergeren aan mensen. Weet dat mensen hun vrijheid hebben en dat ze hun tijd nodig hebben zoals iedereen op deze aarde tijd nodig heeft."
"Als de ander het niet wil begrijpen, laat dat dan. Je moet jezelf uitdrukken voor jezelf, om jezelf te leren kennen daarin en jezelf te leren kennen in de moeilijkheden. Dit is altijd belangrijk. Je moet dus niet zozeer handelen om de ander, maar eerder om jezelf te kunnen begrijpen. Als die ander daarna zichzelf ook wil leren begrijpen, moet hij zichzelf ook tot uitdrukking brengen. Dan kan er een echte uitwisseling zijn en dat kan het punt zijn van ontmoeten."
"Durf heel positief te zijn in je eigen leven, durf dingen te doen voor anderen die positief zijn. Van daaruit komt er dan een grotere kracht naar je toe. Ook een grotere kracht om dingen te verwerken die van anderen komen en die negatief zijn. Wanneer je in jezelf een positieve kracht stimuleert door de dingen tot uitdrukking te brengen, zal je voortdurend beschermd worden, ook in je werk."
"Je hoeft niet altijd het idee te hebben dat je iets moet doen voor iemand anders. Je kan de ander een hele tijd zichzelf laten zijn, voor je het idee krijgt dat je iets moet doen voor hem of haar. Zelfs in een werk van hulp bieden of sociaal helpen, moet je rustig kunnen zijn, de ander zichzelf laten zijn en de ander zich laten uitdrukken, zodat je je kan bezinnen daarover."
"Veronderstel, je moet iets in orde maken in je huis en je neemt daar je tijd voor, dan kan je daarin jezelf zien - op welke manier je dit ding in orde probeert te brengen. Je kan het bijvoorbeeld doen door je te ergeren aan van alles, door iets aan te pakken en onmiddellijk iets anders te gaan doen, door weg te lopen van wat je aan het doen bent, enzovoort. Je kan op veel manieren bezig zijn met wat je aan het doen bent en toch moet je jezelf daarin kunnen zien. Als je wegloopt, moet je zien: ‘hé, ik loop weg.’ Als je iets oppakt en het ander laat vallen, weet dan: ‘hé, ik ben nu de hele tijd daarmee bezig geweest en ik heb het andere niet meer bekeken.’ Dus je moet kunnen zien wat je aan het doen bent. Op deze manier word je je heel concreet bewust van je handelingen en weet je wat het betekent om met de tijd om te gaan. Je hoeft niet heel ver vooruit te kijken. Het ligt in het project dat je nu voorhanden hebt"
"Wanneer je dagelijks met licht durft te leven zal je bewustzijn groeien, want je zal ontdekken dat er geen reden is tot pessimisme. Hoe moeilijk het leven ook is, hoe lastig het op sommige punten kan zijn en hoe vervelend sommige mensen ook kunnen zijn, weet dat er licht is en dat er licht gevonden kan worden en dat je schouder aan schouder verder kan gaan. Je hoeft de grootste moeilijkheden van het leven niet alleen op te lossen. Als je moeilijkheden hebt in het leven, vraag hulp. Vraag innerlijke hulp en ze zal je gestuurd worden. Ik zal je blijven leiden."
Meester Morya

Morya.org Ontdek nog andere fragmenten en citaten uit "Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven" op Morya.org

Bezoek Morya.org

Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven

Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven

Geert Crevits
208 blz. - hardcover, gebonden
ISBN 978-90-75702-31-6
22 €

Bestel Wijsheid 9