Choose your own language from the top of the page!

 

"Deze aarde heeft in zich de kiem van de liefde, de kiem van de rechtvaardigheid, de kiem van zoveel schoonheid dat God Zelf op deze aarde geboren kan worden, geboren geweest is en nog op deze aarde geboren wordt. Er is voortdurend Goddelijkheid op deze aarde, en de mens kan het niet zien."
Meester Morya (1994)

 

 

 

Mayil Publishing House
publiceert boeken, audio en meer van
Meester Morya

 

 

 

Blijf op de hoogte:
vraag onze maandelijkse
nieuwsbrief aan

 

 

 

"Wat jij, lezer, meemaakt is uitzonderlijk. Zoveel spiritualiteit als je nu te verwerken krijgt, is zeldzaam op deze wereld." (Wijsheid 6, blz. 151)