Mayil Publishing House

Mayil uitgeverij

Levensverdieping en wijsheid van MORYA

Mayil publicaties

Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte

Geert Crevits
Tweede druk - 224 blz. - hardcover, gebonden
ISBN 978-90-75702-00-2
22 €

Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte

Meester Morya zegt:
"Luister naar mooie dingen, schrijf mooie dingen, doe mooie dingen want het is de schoonheid die je zal leiden en het is de schoonheid die je bij je eigen ziel zal brengen. Je eigen ziel is goddelijk, ze is de schoonheid zelf."
“Dit boek gaat over het overweldigend belang om je eigen innerlijk aan het woord te laten, als een weg van vervolmaking en volmaaktheid.”

Morya is meesterlijk in het beschrijven van de innerlijke realiteit van de dingen. In dit boek legt hij o.a. uit dat er veel meer achter woorden zit dan je op het eerste gezicht zou denken. Woorden zijn drager van energie, en deze energie is veel belangrijker en werkzamer dan de klank of de vorm van het woord zelf. Hij legt ook uit hoe je bewust met deze energie kan leren omgaan en werken, en hoe je ook met negatieve energieën en woorden kan omgaan.

Kijk binnenin

De “Morya Wijsheid” boeken maken deel uit van een reeks, maar kunnen zonder problemen elk op zich gelezen worden.
Morya Wijsheid 5 is de heruitgave van het boek “Levensverdieping 5: Het woord in de stilte”

Morya Wijsheid Werkboek voor het leven

Oefeningen, inzichten en meditaties uit Morya Wijsheid 5 vind je heel toegankelijk terug in het Morya Wijsheid Werkboek voor het leven. De aandachtspunten zijn eenvoudig maar het brengt toch veel teweeg in je dagelijkse leven, zowel innerlijk als uiterlijk!

Hoofdstukken in Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte

 • 1 - Omgaan met dit boek: het woord vanuit het Goddelijke
 • 2 - Omgaan met het woord: een leerproces
 • 3 - De woorden die in je hart komen
 • 4 - Poëzie
 • 5 - De vlucht van de geest
 • 6 - De nieuwe kinderen
 • 7 - Kijk naar de grote lijnen op de wereld
 • 8 - Met jezelf bezig zijn
 • 9 - De stilte
 • 10 - Emancipatie
 • 11 - De vrijheid van de kinderen Gods
 • 12 - Kijk naar de grote lijnen in jezelf
 • 13 - De reden van je bestaan
 • 14 - Spelen met woorden
 • 15 - Ik vraag je om naar elkaar te schrijven
 • 16 - De lelijkheid loslaten en de schoonheid vasthouden
 • 17 - Kom naast Mij staan zoals Ik naast jou sta

Enkele citaten uit Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte

"Zie het woord niet als iets wat af is. Nee, het woord is een groeiend geheel, iets wat door de combinatie van de woorden een eigen leven gaat leiden en een eigen betekenis krijgt en gaandeweg zichzelf openbaart. Wanneer je deze tekst later herleest, zal je begrijpen dat hij een andere betekenis heeft dan dat je er eerst hebt kunnen uithalen en begrijpen."
"Wanneer je spreekt, moet je de indruk krijgen dat dat geen belang heeft. Je moet dus geen kracht zetten achter je woorden, je moet ook niet willen begrepen worden, maar willen spreken vanuit liefde. Wanneer je uit liefde spreekt zal een gesprek over om het even welk onderwerp, een andere inhoud hebben dan wanneer je niet uit liefde spreekt. Zelfs de meest banale woorden zullen een andere inhoud hebben, dat zal je merken aan jezelf. Wanneer je bijvoorbeeld over wiskunde spreekt vanuit liefde, is het een andere toespraak en is het een ander gegeven. Maar ook bij de gewoonste onderwerpen die je bespreekt met mensen, zal je dat merken. Als je spreekt vanuit je hart, vanuit liefde, zal de situatie veranderen.”
"Als je voor het eerst in je eigen hart probeert te komen, zal het zijn dat je daar niet in slaagt omdat je aan de oppervlakte blijft drijven. Je durft niet naar de diepte te gaan omdat je denkt dat je dan zal verdrinken. Zo is het niet. Het is een kwestie van gewenning, net zoals leren zwemmen en duiken."
"De geest is niet hetzelfde als de gedachte. De geest is de energie die achter de gedachte zit en die voortdurend over en weer kan gaan, die in de subtiele werelden te werk kan gaan en die daar van alles kan beleven. Wanneer je de geest bindt aan je eigen denken dan wordt je denken daardoor verlicht. Als je je geest bindt aan je eigen voelen dan kan het zijn dat je voelen daardoor duidelijker wordt. Als je de geest bindt aan je lichamelijkheid dan kan het zijn dat je daardoor een duidelijker lichaamsschema ervaart."
“Als je niet durft te vechten kom je nooit in harmonie. Doe je eigen dingen, ook al is dat radicaal tegenover de anderen en op een ander spoor zettend. Als je dit probeert, weet dan dat je de kracht zal vinden om je erdoor te slaan. Het is een emancipatie. Het is opkomen voor jezelf en het is vechten. Dan kan er harmonie ontstaan. Als je jezelf verzwijgt en wegcijfert, kan er geen harmonie komen. Dan heb je een uitgeblust iets want dan weet je niet wie je zelf bent. Dan weet je niet wie de andere is en als het erop aankomt ben je toch bedrogen.”
“Het is zo dat mensen je dikwijls afleiden van jezelf en dat ze je aandacht vragen. Het zou kunnen zijn dat je gezin zoveel van je aandacht vraagt dat je er bijna nooit toe komt om met jezelf bezig te zijn. Toch kan die moeilijkheid overstegen worden in welke situatie dan ook. Denk nooit dat het onmogelijk is om met jezelf bezig te zijn. Je kan altijd de richting van je aandacht veranderen en je kan altijd kijken naar wat er gebeurt wanneer je met jezelf bezig bent.”
“Het kan zijn dat je denkt dat je moet vechten tegen het kwaad. Ik zeg je dat je dat niet moet doen. Je kan zien dat er kwaad bestaat. Zie het reëel en weet dat het echt is. Wees niet naïef door te zeggen dat het kwaad niet bestaat. Nee, het kwaad bestaat echt en de duistere kant van het leven is echt. Dat betekent dat je dat leert opmerken en dat je gevoel leert krijgen voor het kwade, wat het is, hoe het in elkaar zit en dat het kwaad een domme kracht is die in feite probeert zichzelf te bewijzen. Maar jij hoeft niets te bewijzen. Als je goed bent, hoef je niets te bewijzen. Dan moet je alleen maar leren zijn gewoon wie je bent.”
“... Wanneer je daar eenmaal mee begint te werken, zal je daar steeds meer mee willen werken omdat je ziet dat je er resultaten mee haalt. Je leven wordt anders. De uitdrukking op je gelaat wordt anders, je hart klopt anders, je bloed stroomt sneller en alles wat er in je is, verandert. Dit is de transformatie.”
“Heel veel mensen worden bang omdat ze zich eenzaam gaan voelen. Want wanneer je in de verandering van jezelf durft te gaan, bestaat de kans dat je niet meer begrepen wordt door de mensen om je heen en ofwel volgen ze je, ofwel gaan ze van je weg. Dat kan heel pijnlijk zijn.”
“Verloochen je gevoelens niet. Zeg niet: “Ik moet mijn gevoelens niet meer hebben.” Nee, houd je gevoelens voor wat ze zijn, maar plaats ze ín jou, maak ze los van de gevoelens van anderen. Daarom is het belangrijk dat je je gevoelens kan volgen. Als je je eigen gevoelens volgt dan ben je een stap vooruit. Als je de gevoelens van de anderen volgt dan ben je een stap achteruit. Weet dus: ‘de ander is ongelukkig. Dit is niet mijn verdriet. Dit is niet mijn ongeluk.’ Je kan er los van staan en begrijpen dat je op datzelfde moment in een ander gevoel kan zitten en je eigen gevoel kan volgen. Wees ook niet treurig omwille van het feit dat je bepaalde gevoelens niet kan volgen. Dat is een leerschool, daar kan je jezelf in kennen.”

Morya.org Ontdek nog andere fragmenten en citaten uit "Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte" op Morya.org

Bezoek Morya.org

Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte

Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte

Geert Crevits
Tweede druk - 224 blz. - hardcover, gebonden
ISBN 978-90-75702-00-2
22 €

Bestel Wijsheid 5

Meer boeken uit deze reeks

Morya Wijsheid 3: God woont in je hart Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan

Terug naar boven Terug naar alle publicaties