Mayil Publishing House

Mayil uitgeverij

Levensverdieping en wijsheid van MORYA

Mayil publicaties

Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen

Geert Crevits
Tweede druk - 232 blz. - hardcover, gebonden
ISBN 978-90-75702-30-9
24 €

Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen

Meester Morya zegt:
"Als je de trilling van de vreugde kan voelen in je hart, weet dan dat er een engel naast je staat die dit veroorzaakt. Vanuit de vreugde kan je contact hebben met engelen.
De engelen zullen altijd in de omgeving zijn waar vernieuwing komt, maar dikwijls op de achtergrond, als trilling, als klank, als een fenomeen dat nog niet te duiden valt.
Als het erg moeilijk gaat in bepaalde gebieden op deze aarde, moet je daar niet heensnellen, maar je kan daar je engel naartoe sturen door het hem te vragen."

Meester Morya is een zogenaamde ‘meester van wijsheid’, een mens die één is geworden met God en op die manier vrij is geworden van lichaam, tijd en ruimte. Vanuit zijn eenheid met God spreekt Morya over de innerlijke werkelijkheid van de wereld. In dit boek gaat hij in op de fijne structuren van licht die op deze wereld aanwezig en werkzaam zijn, en hoe bepaalde wezens van licht deze structuren aanleggen en gebruiken. Hij legt ook uit hoe je als mens kan samenwerken met deze engelen, hoe je contact kan zoeken en hoe je dit contact kan ervaren.

Kijk binnenin

De “Morya Wijsheid” boeken maken deel uit van een reeks, maar kunnen zonder problemen elk op zich gelezen worden.
Morya Wijsheid 6 is de heruitgave van het boek “Levensverdieping 6: Ontmoeting met Engelen”

Hoofdstukken in Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen

  • 1 - De mens is groot
  • 2 - Vreugde verhoogt je bewustzijn
  • 3 - Lichte en duistere dagen
  • 4 - Samenwerking met de Engelen
  • 5 - De sleutel tot het geheim van deze wereld
  • 6 - Het Licht van God komt via de Engelen
  • 7 - Groepen wereldwijd:een gebed voor de Aarde

Enkele citaten uit Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen

"Het denken is dikwijls zo druk in de weer dat het niet meegaat met wat het ziet. Het is onophoudelijk aan het verwerken, aan het vergelijken, aan het opnemen en aan het uitwerken, daar is het dan bestendig mee bezig. Het kan zijn dat mensen heel druk bezig zijn met hun denken en niet eens zien wat er voor hen staat, om dan nog maar te zwijgen van te zien wat er in hen is. Dit is het hele spektakel van deze aarde: dat mensen bezig kunnen zijn en bezig, maar niet op de juiste manier. Om te kunnen kijken moet je naar je innerlijk kunnen gaan en daar leren kijken. De mens doet het omgekeerde, omdat hij gehypnotiseerd is door wat er buiten hem is. Het is niet verkeerd om het op deze manier te doen, maar het is wel lastig. Dat betekent dat je geen weet hebt van de dingen die er vanbinnen zijn."
"Laat de dingen uit je verleden in hoofdzaak voor wat ze geweest zijn. Kom er niet meer bij, tenzij als herbronning om nog feller en met meer overtuiging naar de vreugde te kunnen gaan. Als je in je verleden vreugde kan vinden, dan is dat belangrijk. Dan kan je dat altijd opnemen om je opnieuw te keren tot deze vreugde. Als je daarentegen in je verleden bronnen ontdekt van leed, van ellende, van misleiding of van dingen die je gekwetst hebben, dan moet je dat wel kunnen zien, maar je mag je daar niet in verliezen."
"Als je gehaast bent, zal het altijd zijn om een of andere reden van een tekort. Je mist iets en dat wil je nu reeds hebben. Maar je vergeet wie je bent en waar je staat en hoelang je er over gedaan hebt om te komen waar je bent. Je bent een wezen dat een heel erg lange weg heeft afgelegd en dat voortdurend bezig geweest is. En toch ben je zoals je nu bent. Dat betekent, als je veranderingen wil aanbrengen, dat je moet rekening houden met het nieuwe, maar dat je niets mag forceren. Je moet dus werkelijk rustig blijven daarin, niet gehaast zijn, niet gaan hollen omdat je anders jezelf verliest."
"Welke jouw toestand ook is waarin je verzeild geraakt: van duisternis, van leed, van pijn, van verleden, van ziekte, van noem maar op ... je kan altijd een beroep doen op het licht om je te troosten en om je te helpen. Het is het licht dat je verder zal brengen en je kan het zo zien en leren kennen, dat je opnieuw kan gaan geloven in het oorspronkelijke patroon waar je voorheen dus was. Je bent uit het licht, je bent van het licht, maar je komt in de duisternis terecht. Deze krachten zijn wat je zou kunnen noemen: een beproeving. Het is iets ergs, iets wat versluiert, wat tegengaat, waar je niet op gerekend hebt en waar je toch door moet, want daardoor wordt de intensiteit van het licht groter. Je zal meer aankunnen wanneer je eenmaal in het licht komt. Want ga je door de duisternis, dan heb je een enorm verlangen naar het licht en daardoor verhoogt je trilling."
"Je hebt gehoord van de engelen die aanwezig zijn wanneer mensen in nood zijn en die dan ingrijpen om te helpen. Dat betekent dat een mens die in een verandering staat en in de verandering gelooft, contact maakt met deze engelen, of beter gezegd: met de energie van deze engelen. Want deze bewuste wezens die aanwezig zijn en die zoveel meer weten dan jij denkt dat zij weten, zijn in feite begaan met deze werkelijkheid, met deze aarde, en ze maken een tussenkracht mogelijk. Deze aarde en de engelen zijn wezenlijkheden die bij elkaar horen. Het is de vurige wereld die tot stand komt wanneer de mens daar aandacht aan geeft."
"Ik zou graag hebben dat je een korte meditatie houdt van tien minuten waarbij je je de vraag stelt naar welk doel je gericht bent in je leven. Als je nu één dag neemt van je bestaan, waar ben je dan mee bezig op die ene dag en welke dingen komen naar voren als belangrijk? Als je kan zien waar je effectief mee bezig bent, dan moet je niet gaan fantaseren over waarmee je zou willen bezig zijn. Nee, je moet je de vraag stellen waar je effectief mee bezig bent. Bijvoorbeeld vandaag: waar ben je mee bezig geweest? Wat heeft er vragen opgeroepen bij je? Heb je behoefte gehad aan slaap, aan rust? Heb je behoefte gehad om met mensen in contact te komen? Heb je iets gedaan? Dat zijn allemaal dingen die je je kan afvragen en dan zie je op die ene dag waar je verlangen naartoe gaat en waar je eigenlijk voor staat. Dan moet je heel concreet kunnen zijn voor jezelf, heel concreet kunnen nadenken over wat je hebt gedaan."
"Wanneer je een engel ontmoet in je leven - en je hebt engelen ontmoet, al weet je dat misschien niet - dan begint de weg te veranderen. Dan krijg je een bestendige bescherming. De engel is aanwezig wanneer je voor het eerst de ogen opent op deze aarde. Dan komt de engel in jouw tegenwoordigheid en dat is een moment van intens geluk. Meestal is dat een vrij vluchtig moment. Meestal komt en gaat de engel en maakt hij de verbinding tussen het etherische lichaam en het fysieke lichaam. Deze engel van de tegenwoordigheid die dan naar je toe komt en die een bedoeling heeft met jouw leven, is degene die je voor je verdere leven begeleidt, maar van op afstand. Hij is aanwezig bij je geboorte en hij is degene die jou de ogen opent voor het licht. Want hij is het licht. Het eerste licht dat je na de geboorte ziet, is niet het licht van deze aarde, maar het licht van de engel en dikwijls is het zo dat de mens heel verbaasd staat bij het zien van deze engel."
"De engel kan overal komen en de engel heeft altijd een opdracht bij zich. Het is dus nooit toevallig dat je de engel ontmoet. De engel is altijd functioneel, hij is altijd bezig en nooit beperkt hij zijn eigen leven, tenzij het een zin heeft."
"In feite is het zo dat je als mens wel een vrije wil hebt en heel veel dingen zelf kan beslissen, maar dat er ook op heel veel punten een bescherming aanwezig is in je leven, zodat je de juiste beslissing neemt."
"Als het erg moeilijk gaat in bepaalde gebieden op deze aarde, dan moet je daar niet heen snellen, maar je kan daar je engel naartoe sturen door het hem te vragen. Dat je dat beseft, kan heel belangrijk zijn en dat je dat in groep doet, is ook belangrijk. In deze tijden zou Ik jullie willen vragen: kom samen met enkele mensen en stel bewust de vraag aan de engel dat hij van bij jullie naar ginder zou gaan om te helpen."

Morya.org Ontdek nog andere fragmenten en citaten uit "Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen" op Morya.org

Bezoek Morya.org

Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen

Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen

Geert Crevits
Tweede druk - 232 blz. - hardcover, gebonden
ISBN 978-90-75702-30-9
24 €

Bestel Wijsheid 6

Andere boeken uit deze reeks

Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven

Terug naar boven Terug naar alle publicaties