Mayil Publishing House

Mayil uitgeverij

Levensverdieping en wijsheid van MORYA

Mayil publicaties

Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis

Geert Crevits
Tweede druk - 224 blz. - hardcover, gebonden
ISBN 978-90-75702-26-2
24 €

Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis

Meester Morya zegt:
"De grote ontdekkingen van de Nieuwe Tijd gebeuren in jezelf. Wanneer je gaat zoeken in je eigen hart, kan je ontdekking op ontdekking doen. Er is geen einde aan de mogelijkheden die je in jezelf hebt. Weet dat de kracht in jou aanwezig is wanneer je begint te zoeken."

Meester Morya is bij uitstek begaan met de omwentelingen die de mensheid meemaakt in het begin van deze Nieuwe Tijd. Elk mens is belangrijk, en ook jij kan een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de wereld. Het begin van die bijdrage is het vinden van jezelf. Wie ben jij en hoe kan je jezelf ervaren en ontwikkelen? En hoe kan je dan vanuit dit contact met je innerlijke zelf, in contact treden met anderen?
De woorden van Morya zijn meeslepend eenvoudig, verhelderend en verbazend actueel. Ze tonen je een hele nieuwe manier van kijken naar de wereld, waardoor veel onduidelijkheid oplost. De ogenschijnlijke chaos en verwarring in de uiterlijke wereld krijgen betekenis en inhoud.

Kijk binnenin

De “Morya Wijsheid” boeken maken deel uit van een reeks, maar kunnen zonder problemen elk op zich gelezen worden.

Hoofdstukken in Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis

 • 1 - De grote innerlijke stap in de geschiedenis van de wereld
 • 2 - Jonge mensen in contact met hun ziel begrijpen universaliteit
 • 3 - Binnen je aandacht naar het nieuwe zal je geleid worden
 • 4 - Verantwoordelijkheid
 • 5 - Concentratie
 • 6 - Liefdevol contact in meditatie
 • 7 - Hoe kom je bij je eigen bewustzijn?
 • 8 - Verwantschap ontdekken
 • 9 - Binnen de verandering kan je jezelf zijn en aansluiten bij anderen
 • 10 - In het contact met anderen moet goedheid primeren
 • 11 - Wees open voor wat je diep in jezelf ervaart
 • 12 - Enkele stappen op het innerlijk pad
 • 13 - Beperkingen overstijgen
 • 14 - Vraag bescherming, vraag het zachte Licht
 • 15 - Je wordt geleid
 • 16 - Wees rustig jezelf in je groep
 • 17 - Samenwerken in dienstbaarheid
 • 18 - De vernieuwing

Enkele citaten uit Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis

"Het zal heel boeiend worden in deze wereld omdat er heel veel mensen vanuit die innerlijke werkelijkheden nieuwe kunst zullen aanreiken en nieuwe ideeën, nieuwe literatuur, nieuwe methodes om samen te werken, nieuwe opvoeding... noem maar op."
"Weet dat er een immense solidariteit is overal ter wereld en dat het onbegonnen werk zal zijn om deze beweging de kop in te drukken. Dat kan niet, omdat het een innerlijk gebeuren is en op het moment dat het in de uiterlijke wereld komt is het al zover gesteld dat vele duizenden mensen al contact hebben met diezelfde innerlijke werkelijkheden en dat over de grenzen heen. Het blijft niet beperkt tot enkele mensen. Het blijft ook niet beperkt tot enkele strekkingen of bewegingen. Het is iets universeels wat zich steeds meer zal manifesteren in een steeds vlugger ritme en met een steeds grotere aandrang, zodat iedereen die het wil zien het absoluut zal kunnen zien, waar dan ook op deze wereld."
“Vrouwen zijn daar op dit moment in voor, veel lezers weten dat. Mannen krijgen ook een nieuw zicht op hun leven, maar gedesoriënteerd als ze soms zijn, kunnen ze vaak niet mee met wat in de vrouwen tot leven en tot bloei komt. Toch zal er een enorme uitwisseling komen, tussen zowel mannen als vrouwen en zal er ook daar een solidariteit ontstaan en een complementariteit.”
“De maatschappij krijgt enorme klappen. De waarden worden bijna compleet door elkaar geschud en ineens zal je bemerken dat het helemaal anders wordt. Mensen zullen zich niet meer laten leven, ze zullen voortdurend met nieuwe waarden en nieuwe dingen voor de dag komen en dan is het grote gebeurd. Het feit is neergezet op deze aarde. Op dat moment zullen de mensen in een grote, vlugge evolutie komen en met nieuwe dingen op de proppen komen. Dan is het punt van zelfwording bereikt. Heel veel mensen zullen dan in staat zijn om inderdaad vanuit zichzelf te reageren en vanuit zichzelf de dingen in handen te nemen. Ze zullen nieuwe dingen doen, en of ze daarop voorbereid zijn of niet, dat maakt eigenlijk weinig uit, want de kracht zal zo groot zijn dat ze er durven aan deel te nemen”
"Als je met mensen praat, controleer dan even de gevoelens die je hebt als je bij die mensen bent, of het wel of geen mooie gevoelens zijn. Als het geen mooie gevoelens zijn, betrek dan mooie gevoelens in je conversatie. Spreek over mooie dingen, over mooie ervaringen, en je zal zien dat de gevoelens veranderen, ook ten opzichte van je medemens en dit is heel merkwaardig."
"Wanneer je tragische gebeurtenissen beleeft in je leven - dat je gaat denken van: ‘hoe moet ik nu verder?’ - als je dan begint liefdevol te zijn tegenover de mensen die rond je zijn, één of twee mensen rond je, dan komt er een oplossing voor jouw probleem. Je mag zijn waar je wil: als je liefdevol bent, komt er een oplossing, dat zal je zien. Mensen met grote problemen kunnen dikwijls geen oplossing vinden omdat ze niet liefdevol durven te zijn op momenten dat ze tragisch worden aangepakt door wat in feite wereldse gebeurtenissen zijn."
“Eerst moet je je leren concentreren. Concentreren wil zeggen dat je dingen laat vallen uit je bewustzijn. Je moet dus met één ding bezig kunnen zijn en dat is o zo moeilijk, omdat je altijd de indruk hebt dat je tegelijk dit en dat en dat en dat moet doen, omdat je in verscheidene elementen ingebed bent. Begrijp dat goed: je hebt niet één lichaam, je hebt verscheidene lichamen en daar ben je overal in thuis. Je kan tegelijk voelen en denken en weten en je kan nog andere elementen of functies van je bestaan ontdekken en gewaarworden en je kan op datzelfde ene moment ook nog de uiterlijke wereld - de buitenwereld - gewaarworden.”
"Het kan zijn dat je ontgoocheld wordt door de dingen die je ervaart en ontmoet, maar dat is heel tijdelijk. Want wanneer je in moeilijkheden komt door je zoektocht, dan zal je mensen op je pad krijgen die ook zoekende zijn en gezocht hebben en gevonden hebben. Zij kunnen een stukje van de weg met je meegaan of op zijn minst verklaren voor jou; en dat is altijd belangrijk. En wanneer jij een bepaalde zoektocht hebt gemaakt in je leven, zal je op jouw beurt in staat zijn om anderen te helpen in hun zoektocht en zo hangt het aan elkaar."
"Maar de tegenbeweging is ook altijd aanwezig. Wanneer je een stukje van de weg probeert af te leggen, zal je de neiging hebben om in een bepaalde richting te overdrijven. Het kan zijn dat je doorgedreven in één richting gaat, dat hangt weer van je temperament af, of dat je integendeel doorgedreven in alle richtingen gaat; dat je je dus in een beweging van openheid stelt. En de twee bewegingen, zowel die van openheid als die van concentratie, zijn allebei belangrijk. Vandaar dat de zoektocht altijd een conflictsituatie teweeg zal brengen, een soort tegenstrijdigheid die aanwezig dreigt te zijn, want zo lijkt het dan. Op bepaalde momenten kan je bijvoorbeeld met één iets bezig zijn en je daar ten volle in engageren, terwijl je aan de andere kant het idee krijgt dat je ruimer bezig moet zijn en dan weet je niet wat je moet doen."
"Een bezinningsmoment is altijd aanwezig wanneer je in de stilte kan komen, zonder meer, wanneer je voor jezelf geen verwachtingen ziet, wanneer je dus ziet dat je bent zoals je bent en dat je daar vrede mee hebt en dat je kan kijken naar dat moment van vrede en dat je kan kijken hoe je leeft en waar je mee bezig bent en dat je gelukkig kan zijn met het leven dat je nu hebt. Er zijn natuurlijk strijdpunten in het leven, in ieders leven, maar dat moet je niet accentueren. Je moet kunnen kijken naar de vrede die er ook is in je leven en wanneer je daarnaar kijkt, is dat een goede basis om vooruit te gaan."
"Je hebt een levensdoel, maar dat levensdoel is dikwijls niet schitterend - dat wil zeggen dat je het dikwijls niet in zijn volheid draagt. Kijk naar je eigen levensdoel en probeer dat levensdoel zo duidelijk mogelijk te zien. Wanneer je je daarover bezint, zal je ontdekken dat je een bepaald streven in je hart draagt en dat is het belangrijkste. Het gaat hier niet over het streven dat je hebt in je werk of in wat je zou kunnen noemen een ‘artistieke bezigheid’, of een uitdrukking in schrijven of in samenkomen of in healing of wat dan ook. Kijk naar het doel van je hart, waar je dus met je hart mee bezig bent, hoe je dan in je leven staat en hoe je vooruit wil met je innerlijk; dat is het pad!"
“De eeuwenoude wet van het verlangen zegt dat de mens komt waar hij verlangt te zijn. Zo moet je proberen het doel van je leven te bepalen. Wanneer je een verlangen hebt in je, moet het mooi kunnen zijn. Je moet met heerlijke verlangens kunnen rondlopen op deze aarde. Je mag het beste willen voor je eigen leven en voor het leven van anderen, en wanneer je je verlangen tot uitdrukking brengt, doe dat dan in alle zuiverheid. Durf ook de kracht van je verlangen te erkennen. Wanneer je in je eigen leven staat en een bepaald verlangen hebt, weet dan dat daardoor een volheid in je leven komt. Je verlangen mag heel groot zijn, maar het moet heel zuiver zijn.”

Morya.org Ontdek nog andere fragmenten en citaten uit "Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis" op Morya.org

Bezoek Morya.org

Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis

Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis

Geert Crevits
Tweede druk - 224 blz. - hardcover, gebonden
ISBN 978-90-75702-26-2
24 €

Bestel Wijsheid 7

Andere boeken uit deze reeks

Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven

Terug naar boven Terug naar alle publicaties