Mayil Publishing House

Mayil uitgeverij

Levensverdieping en wijsheid van MORYA

Mayil publicaties

Morya Wijsheid 3: God woont in je hart

Geert Crevits
Tweede druk - 208 blz. - hardcover, gebonden
ISBN 978-90-75702-33-0
22 €

Morya Wijsheid 3: God woont in je hart

Meester Morya zegt:
"Het Goddelijke is zacht. Het Goddelijke is oneindig. Het is één en al liefde. Wanneer je met het Goddelijke bezig bent, dan kan je niet anders dan goede dingen ervaren. Gebed is heel belangrijk als je dat wil, maar je hoeft het niet per se te doen. Want het hele leven is een gebed, het is één zoeken naar God."

Wanneer Morya spreekt over het Goddelijke, spreekt hij uit ervaring. Meester Morya is iemand die de weg naar God volledig bewandeld heeft en nu de wijsheid die hij op die weg ontvangen en ervaren heeft, wil delen met de mensheid. God is niet een man met een baard die op een wolk in de hemel zit; het is een werkzame, intelligente en zuiver liefdevolle aanwezigheid in je diepste zelf. Als je je open stelt voor deze Aanwezigheid, kan je ze voelen en dit innerlijke contact kan de manier waarop je je leven ervaart totaal veranderen. De diepe woorden van Meester Morya zijn altijd teruggekoppeld naar de praktijk en je dagelijkse realiteit, waardoor je veel goede raad krijgt over hoe je je gewone leven op een goede manier kan aanpakken om er iets vreugdevollers van te maken.

Kijk binnenin

De “Morya Wijsheid” boeken maken deel uit van een reeks, maar kunnen zonder problemen elk op zich gelezen worden.

Morya Wisdom 3: God lives in your heart

Morya Wijsheid 3 is de heruitgave van het boek “Levensverdieping 3: God woont in je hart”
Het werd in het Engels uitgegeven als “Morya Wisdom 3: God lives in your heart

Hoofdstukken in Morya Wijsheid 3: God woont in je hart

  • 1 - Een klein en een groot leven
  • 2 - De weg van loslaten
  • 3 - Het koninkrijk van God
  • 4 - Het oneindige Zelf
  • 5 - Liefde houdt nooit op te werken
  • 6 - Samenleven met de Meesters
  • 7 - Vragen rond sterven
  • 8 - De ziel openbaart je diepe verlangen

Enkele citaten uit Morya Wijsheid 3: God woont in je hart

“Je hoeft niet door de wolken heen tot in de sterren te gaan om de hemel te vinden, want daar vind je de hemel niet. Je moet in jezelf kunnen gaan en daar kan je de hemel vinden. Maar als je in jezelf gaat, kan het gebeuren dat je deze hemel niet vindt. Dat is normaal.”
“De mens is noch alleen van deze aarde, noch alleen van de hemel. De mens is van beide. En dat vormt de moeilijkheid in zijn leven, als hij zijn leven wil verdiepen, dat hij een zicht moet krijgen op zichzelf als behorende tot deze aarde maar eveneens tot de hemel. Veel mensen willen alleen maar in de hemel zijn en willen deze aarde niet aanvaarden. Zo lossen ze het probleem niet op”
“Heb geen verdriet door het feit dat er geknoeid wordt met deze aarde. Dat veroorzaakt enorm veel ellende in de gevoelens van de mensen. Neem daar afstand van. De aarde kan je zien als een toneel waar voortdurend een decor wordt opgebouwd dat in de plaats zal komen van een ander decor, dat daarom afgebroken wordt. Dat zijn de oorlogen. Men is vanuit een heel groot energieveld gaan herstructureren en dat gaat maar door. Deze aarde zit in voortdurende veranderingen die verschrikkelijk zijn voor de mens die ze bekijkt vanop deze aarde. Maar deze veranderingen brengen een enorme energiewenteling met zich mee. Die is waar te nemen door de mens die vanuit de energievelden kan kijken. Dan zie je dat er precies daardoor enorme vernieuwingen mogelijk worden.”
“Je zal zien, net zoals de natuur zich vernieuwt door dag en nacht, zo vernieuwt het contact zich, wanneer je mensen af en toe loslaat. En je moet kunnen loslaten in een vrede. Mensen die elkaar vasthouden en blijven vasthouden, zijn verkeerd bezig. Ze moeten elkaar kunnen loslaten op het moment dat het goed is met elkaar.”
“Met de energie van het hart leven, dat doe je in een geloof. Dat je gelooft dat het hart weet wat het wil en dat het hart de juiste dingen doet. Dit kan je niet zien. Want in het begin zal het licht dat in het hart is zwakjes schijnen, het zal een heel klein lichtschijnsel zijn. En in die mate dat je meer in je hart gaat leven, neemt het licht toe. In die mate dat je meer gaat bidden bijvoorbeeld, neemt het licht nog meer toe. En daar kan je je gedachten naartoe brengen. Je kan je gedachten laten afdalen naar je hart, en dan krijgen ze een wasbeurt, een grondige schoonmaak. De wassing die de gedachte krijgt is innerlijk, van binnenuit. De gedachte op zichzelf blijft, maar ze wordt getransformeerd. (...) Je kan de boze gedachten laten bestaan, maar je kan er een licht in brengen zodat ze veranderen, transformeren. Dan zal de boosheid zichzelf herkennen en zal ze toegeven dat ze boos is. Vanzelf komt er dan een andere gedachte die geen boosheid in zich draagt.”
“want altijd zal de mens ondervinden dat, als hij een bepaald ding in zijn bezit heeft, het toch niet dat is wat hem gelukkig maakt. Ten dele wel natuurlijk, maar niet volledig. Er is altijd meer waar de mens naar verlangt. Er is altijd een soort onvoldaanheid”
“Wie in staat is om niet te denken, wie dus geen bepaalde bril meer opzet en gewoon de werkelijkheid in zijn leven toelaat zoals ze is, zonder enige gedachte, wie zo eenvoudig wordt dat hij zelfs niet gaat denken over wat hij ziet, maar de werkelijkheid gewoon in zichzelf toelaat, wordt in staat om met het Goddelijke, met de eenheid, met de eenvoud te leven.”
“Je kan dus van buitenuit niet zien wat echte liefde is, want liefde is de binnenkant van de dingen. Als je iets doet vanuit liefde, kan het er aan de buitenkant precies hetzelfde uitzien als iemand die niet vanuit liefde werkt. Daar kan je geen onderscheid in maken. Wie naar de buitenkant van de mens kijkt, kan niet zien of die mens wel of niet met liefde bezig is.”
“... even terloops, omdat Ik iets wil zeggen over wenen, want wenen heeft te maken met de wil. Dit ziet men niet op deze aarde. Mensen die geweldig veel willen, kunnen ook geweldig veel wenen en dit is de compenserende kracht die daarachter zit. Door de zilte tranen komt er een vrede in de mens en komt er zoiets als een tegenwicht ten opzichte van de wil. Een kind dat heel veel wil en dat koppig is, zal ook vlug wenen en het zal op de grond stampen en wenen van woede bijvoorbeeld. Dat maakt dat zijn wil geblust wordt en op deze manier compenseert dit.”
“Het ritme in het leven wordt vlugger maar het ritme in jouw bestaan moet niet vlugger worden. Dit klinkt misschien tegenstrijdig maar toch is het zo. Je moet zelf niet vlugger gaan leven, het zal vanzelf vlugger gaan. Als je met andere gedachten gaat leven, zal je zien dat er veel meer naar je toe komt, dat je een grotere bewustwording en een grotere openheid zal hebben naar het leven toe. Het is dus niet zo dat je zelf vlugger moet gaan leven, integendeel. Je eigen ritme van leven moet rustig worden, en in dat rustige, verstandige leven kan je zien dat je veel meer bereikt.”

Morya.org Ontdek nog andere fragmenten en citaten uit "Morya Wijsheid 3: God woont in je hart" op Morya.org

Bezoek Morya.org

Morya Wijsheid 3: God woont in je hart

Morya Wijsheid 3: God woont in je hart

Geert Crevits
Tweede druk - 208 blz. - hardcover, gebonden
ISBN 978-90-75702-33-0
22 €

Bestel Wijsheid 3

Bekijk andere boeken uit de reeks

Morya Wijsheid 1: Bewust handelen Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen

Terug naar boven Terug naar alle publicaties