Mayil Publishing House

Mayil uitgeverij

Levensverdieping en wijsheid van MORYA

Mayil publicaties

Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud

Geert Crevits
Tweede druk - 224 blz. - hardcover, gebonden
ISBN 978-90-75702-32-3
24 €

Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud

Meester Morya zegt:
“De hele transformatie van het leven ligt erin dat je als een kind durft te zijn dat in zijn hart gaat leven, met de dingen die eeuwig zijn. Zo kan Ik het uitleggen, dat je iets in je hart draagt wat eeuwig is.
Leer de wereld te voelen in je hart. Probeer alles te doen vanuit het hart. Dit is het centrum. Er is één hart in de hele kosmos - wat je God zou kunnen noemen - en het is de Liefde zelf die alle harten heeft gemaakt en alle harten in verbinding brengt met elkaar. Want wat de een voelt, kan de ander voelen, omdat het Goddelijke bestaat."

Meester Morya is een figuur die reeds vele eeuwen en doorheen vele levens de ontwikkeling van de mensheid heeft begeleid. In deze tijd geeft hij bijzonder veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van zoekende mensen als jij en ik. In zijn boeken legt hij uit dat de belangrijkste taak van een mens is om zichzelf te ontdekken en zichzelf te durven zijn. Daarnaast geeft hij uitgebreid uitleg over allerlei onderwerpen die zowel te maken hebben het gewone uiterlijke leven als met innerlijke ervaringen en het contact dat je kan ontwikkelen met God. De boodschap van Meester Morya is steeds universeel, zijn woorden zijn eenvoudig maar steeds gelaagd en met diepgang, zodat je elke keer iets nieuws kan ontdekken in de bladzijden die je leest.

Kijk binnenin

De “Morya Wijsheid” boeken maken deel uit van een reeks, maar kunnen zonder problemen elk op zich gelezen worden.

Morya Wijsheid Werkboek voor het leven

Voor wie inspiratie zoekt om de inzichten van Meester Morya in de praktijk te kunnen omzetten is er het Morya Wijsheid Werkboek voor het leven. In dit werkboek vind je aandachtspunten, oefeningen en praktische meditaties gebaseerd op fragmenten uit Wijsheid 2.
Om het werkboek te gebruiken, heb je het originele boek "Wijsheid 2" niet nodig.


Morya Wisdom 2: Simplicity

Morya Wijsheid 2 is de heruitgave van het boek “Levensverdieping 2: Eenvoud”
Het werd in het Engels uitgegeven als “Morya Wisdom 2: Simplicity

Hoofdstukken in Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud

 • 1 - Vragen stellen in een veranderende wereld
 • 2 - Open komen voor de innerlijke wereld
 • 3 - Vat krijgen op je leven
 • 4 - Een andere toekomst
 • 5 - Schouder aan schouder met de Meester
 • 6 - Hoe moet ik mijn leven in handen krijgen?
 • 7 - De aarde: lichaam en derde oog
 • 8 - De wereld van het hart
 • 9 - Een taak in het leven
 • 10 - ‘Wie ben ik?’
 • 11 - De zonnekracht binnen de materie
 • 12 - Handleiding om van je hart een schatkamer te maken
 • 13 - Over het einde van de weg
 • 14 - Jij en de anderen

Enkele citaten uit Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud

“Ook al denk je dat de vraag niet goed is, toch kan je ze stellen. Ik zeg niet dat je dan het juiste antwoord zal krijgen, maar je zal de vraag gesteld hebben en als je het antwoord krijgt, zal je er misschien van schrikken. Dat is dan weer het moment om je af te vragen of het wel dat is wat je zoekt. Dan kan je een nieuwe vraag stellen. Op deze manier kan je doorgaan tot je erachter komt wat je eigenlijk zoekt, door je intuïtie, door de diepte van het leven, door te durven kijken naar alles.”
“De gevoelens die door je gaan, probeer daar in jezelf nota van te nemen. Noteer ook de gedachten die je overvallen en die jou eigenlijk tonen wie je bent. Want de gedachte is dan wel niet van jou - wat je er ook van denkt, de gedachte overvalt je - maar ze toont je wie je bent, want bepaalde gedachten neem je op en andere weer niet.”
“Wat is jouw centrale idee? Ik zeg niet dat je dit nu vlug even moet bedenken. Je moet je wel de vraag durven stellen: ‘waar rond leef ik?’ Dit is een heel belangrijke vraag. Deze vraag zou je in de loop van de volgende weken herhaalde malen aan jezelf moeten durven stellen. Niet dat je een antwoord moet vinden, dit hoef je zelfs nooit te vinden. Maar het is van belang dat je het gevoel krijgt van: ‘zou het kunnen dat ik daarmee bezig ben?’”
“Er zal dus nooit een moment komen dat je buiten het leven kan bestaan. Je zit in het leven, in het bestaan. Het is deel van jou, een essentieel deel van jou. Jij bent het leven: dit idee moet je je eigen maken. Als je dit idee kan vatten, is er veel minder angst in het leven.”
“Het leven zelf delen wij op in momenten, in tijden, in jaren, in beetjes, om het dan aan te kunnen zogezegd. Veel beter zou zijn dat je leeft buiten de tijd, buiten het uurwerk, buiten de momenten, maar met jezelf als met een stroom leven die gaat van hier naar daar.”
“De mens is geboren onder een bepaald gesternte, met bepaalde invloeden en dat moet je doorwerken. Maar op een bepaald moment ontdek je dat er een heel ander leven mogelijk is waarin je zelf beslist, zelf kiest. Dáár wil Ik je in hebben. Ik wil dat je zo vlug mogelijk ontdekt wat je tot vrijheid brengt, maar dan tot echte vrijheid, tot je echte leven. Dat je dus vaarwel zegt tegen de dingen die je hebben bepaald en nog bepalen en dat je je omdraait vanuit je vrijheid en met een totaal andere instelling naar dezelfde mensen durft te gaan die je hebben bepaald.”
“Wanneer je naar je lichaam kijkt, dan moet je niet de indruk hebben dat het af is, dan moet je niet de indruk hebben dat je daarmee tevreden bent, maar je mag wel de indruk krijgen dat je daarmee gelukkig kan zijn, dat je blij kan zijn dat je in een lichaam leeft. Kost wat kost moet je het zo kunnen zien. Wat je lichamelijke toestand ook is - en het mag een ziektetoestand zijn of het mag een vervelend iets zijn - het is belangrijk dat je blij kan zijn met dit lichaam, heel eigenaardig is dat.”
“De mensen die in de toekomst de opgang zullen maken naar het hart, zullen hun rol spelen op deze aarde. Je zal het zien: de politiek verandert erdoor, de scholen veranderen, de geneeskunde verandert.”
“Dikwijls gaat je leven niet over een opbouw maar over een afbraak. Je hoeft niet te schrikken wanneer dat gebeurt want het kan heel noodzakelijk zijn. In een afbraak is het dikwijls zo dat de oude dingen verdwijnen en dat je er toch aan vasthoudt en dat je dat jammer vindt. Achteraf zie je dan pas hoe leuk het is om met nieuwe dingen te starten en om anders te leven.”
“Het denken is niet de sleutel tot het weten. Veel mensen denken dat dat wel zo is. Ze denken dat de gedachte de sleutel is tot het weten. In werkelijkheid vormt de gedachte dikwijls een obstakel tot het weten. De gedachte brengt alleen maar elementen aan die zich structureren, maar het weten komt uit de ervaring, voorbij de gedachte.”
“Als je je vergelijkt met anderen, dan zal je zien dat je het anders doet dan anderen en je moet dan jezelf toelaten om het anders te doen. Daar zit een grote moeilijkheid. Heel veel in het leven wordt moeilijk omdat je het wil laten passen in het leven van anderen, en dan ga je de mist in.”
“Aanleiding geven tot vertrouwen, dat is wat je moet doen. Altijd maar weer vertrouwen tonen in het leven, in de dingen die belangrijk zijn in je leven, en vooral in jezelf. Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Ga door met dingen te doen die vertrouwen wekken, die overwogen zijn, die belangrijk zijn, die het teken nalaten dat het uit liefde geboren is en die vooral weten wat ze doen. De dingen die weten wat ze doen, die overwogen zijn en die een doel in zich dragen, deze dingen zijn groot. Durf een groot leven te leiden.”

Morya.org Ontdek nog andere fragmenten en citaten uit "Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud" op Morya.org

Bezoek Morya.org

Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud

Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud

Geert Crevits
Tweede druk - 224 blz. - hardcover, gebonden
ISBN 978-90-75702-32-3
24 €

Bestel Wijsheid 2

Andere boeken uit de reeks

Morya Wijsheid 1: Bewust handelen Morya Wijsheid 3: God woont in je hart Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen

Terug naar boven Terug naar alle publicaties