Mayil Publishing House

Mayil uitgeverij

Levensverdieping en wijsheid van MORYA

Mayil publicaties

Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn

Geert Crevits
232 blz. - hardcover, gebonden
ISBN 978-90-75702-34-7
24 €

Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn

Meester Morya zegt:
“Er is een kracht in het leven die je verder brengt, en de mogelijkheden in jezelf zijn oneindig. Jouw leven is in werkelijkheid oneindig, omdat de capaciteit in jouw hart oneindig is.
Dit boek is eigenlijk een pleidooi dat je de weg naar de vreugde zou gaan voor jezelf. Wacht niet op de anderen, maar zet een klein stapje vanuit jezelf."

'Kiezen om jezelf te zijn' is een prachtig boek over leren leven met je innerlijke kracht. Meester Morya spreekt o.a. over meditatie, verantwoordelijkheid, omgaan met mensen, gevoelens en gedachten, genezend werk, therapeut zijn en hoe je van het leven kan leren houden. Hij heeft het in dit boek ook uitgebreid over allerlei aspecten van groepswerk en meditatiegroepen (inhoud, evolutie, problemen, mogelijkheden, subtiele begeleiding enz.)

Kijk binnenin

De “Morya Kracht” reeks is het vervolg op de "Morya Wijsheid" reeks. Dit boek is het eerste van een nieuwe reeks van 9 (nog niet volledig uitgegeven). Elk boek kan steeds zonder problemen op zich gelezen worden.

Hoofdstukken in Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn

 • 1 - De school van het leven
 • 2 - Oefenterrein van meditatie
 • 3 - Inspiratie
 • 4 - De innerlijke kracht keert zich naar God
 • 5 - Wat is nu echt van mij?
 • 6 - De bron
 • 7 - Genezend werk
 • 8 - Kruispunten van samenkomen
 • 9 - Samen mediteren
 • 10 - Het moeilijkste en het mooiste: je leven maakt een sprong
 • 11 - Omgaan met mensen
 • 12 - De sleutel van je kracht
 • 13 - Hoe leer ik te houden van het leven?
 • 14 - De groep en haar mogelijkheden
 • 15 - Antwoorden leiden tot verantwoordelijkheid
 • 16 - Zoeken naar harmonie in de groep

Enkele citaten uit Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn

"Probeer rustig te worden, vooral in je gedachten. Dit is niet makkelijk, want als je je gedachten leert beheersen, komen er voortdurend gedachten in je op. Dan ontdek je pas hoeveel je denkt en waar je allemaal over nadenkt en wat er allemaal door je hoofd gaat. Dan begin je misschien te vermoeden wat voor een deel de bedoeling is van je leven, maar de grote bedoeling van je leven kan je dikwijls niet zien. Dan kan het zijn dat je ontgoocheld wordt, in jezelf, in de anderen, in de wereld en in zoveel zaken die je eigenlijk zou moeten kunnen doen of die je jezelf zou kunnen opleggen om te doen."
"Af en toe moet je in staat zijn de wereld los te laten. Vandaar dat meditatie zo belangrijk kan zijn, die vorm van concentratie waarin je de dingen, de mensen, de omstandigheden loslaat, maar waarin je wel jezelf terugvindt op een nieuwe manier. Het is in die beweging van jezelf dat je in de diepte komt van jouw leven, dat je weet dat er iets in jou is wat zo groot is en zo mooi dat het zichzelf toont, moeiteloos, en dat het aanwezig is in jouw leven, dat het eigenlijk jouw leven ondersteunt zoals het is."
"Zeer zeker mag je in je meditatie met jouw dagelijkse leven bezig zijn. Dat is niet tegengesteld aan die meditatie."
"Besef dat je een grote verantwoordelijkheid draagt voor de mensheid, of op zijn minst voor sommige mensen, en dat je ook in een zeer nauwe verbondenheid leeft met de mensen die om en bij je zijn, jouw familieleden, je vrienden, de mensen die je kent, het is allemaal niet toevallig en het heeft allemaal iets te betekenen, het kan iets te betekenen hebben."
"Je gewone gevoelens daarentegen kan je in het algemeen ervaren als een soort aanval. Als je bijvoorbeeld angsten kent of woede of ergernis of ontgoocheling, dan zit dat in jouw gevoelens ingebakken en die gevoelens blijven daar omdat je er geen greep op hebt op een bepaald moment. Maar als je in je hart gaat leven, komen er andere gevoelens, transformerende gevoelens, die een nieuwe aandacht vragen, die iets nieuws meebrengen in jouw leven, een nieuwe energie aanboren en die maken dat je in een groter vertrouwen komt tegenover jezelf."
"Als therapeut word je heel vaak geconfronteerd met mensen die het wel eens moeilijk kunnen hebben in hun leven. Hun leven verloopt niet zo eenvoudig, ze hebben verschillende gedachten die met elkaar in strijd zijn, je ziet in hun leven misschien een onverantwoordelijke houding, waardoor je je afvraagt: ‘waarom doen ze dat, waarom zeggen ze dat, menen ze dat nu echt of praten ze er alleen maar zo over en handelen ze straks op een andere manier?’ Het zou kunnen zijn dat het inderdaad een hele tijd van jou vraagt eer je erachter komt wat de werkelijkheid van hun leven is, wat ze werkelijk bedoelen wanneer ze iets zeggen en wat ze in werkelijkheid doen, wat hun handelingen zijn. Probeer dan ook als therapeut tijd te maken voor de ander om die ander zichzelf te laten zijn in jouw aanwezigheid. Laat heel veel vooroordelen wegvloeien"
"De manier waarop je een bepaald probleem bekijkt, is van een heel grote betekenis. Probeer de problemen van jouw leven, van de levens van anderen, niet groter te zien dan ze zijn. Probeer ze zelfs eerder kleiner te zien, vooral omdat je met problemen heel veel kan doen. Je kan een bepaald probleem op verschillende manieren benaderen, en dat moet je ook leren doen. Kijk naar je probleem niet als één groot probleem, maar als een aantal kleinere probleempjes."
"Wanneer je samen mediteert, zijn de mensen in die meditatiegroep daar niet toevallig. De een brengt dit aan, de ander brengt dat aan, vanuit het wezenlijke, diepe niveau van het leven, vanuit de zielenkracht van het leven. Je voelt: ‘het is niet toevallig dat we hier samen zijn om dit te beleven.’ Maar het duurt een tijd voor je dat inderdaad op een bewuste manier ter sprake kan brengen in de groep, en het is ook niet altijd nodig om dit te doen."
"Als je het een keer presteert om die vreugde bij je te houden, ondanks de spanningen van anderen, misschien ondanks een zekere vorm van verlegenheid die je hebt wanneer je bij anderen bent, dan is het zo dat die diepe rust, die diepe vrede inderdaad langer bij jou kan blijven. Het is een kwestie van seconden, misschien minuten. Maar dit gevecht is belangrijk, dit gevecht om gelukkig te durven zijn en om niet te veel dingen op te nemen van anderen op het moment dat je gelukkig bent."
"Denk niet dat je voortdurend bezig moet zijn. Dit is niet haalbaar. Sommige mensen leven met een ideaal en ze staan ermee op, ze gaan ermee slapen. Maar soms moet je gewoon totaal andere dingen doen, even eruit springen en zeggen: “Ideaal, okay, al wat je wil en werken al wat je wil, maar nu is het eens tijd om andere dingen te doen.” Dat moet je durven doen, het patroon van jouw leven doorbreken"
"Een groep is iets heel specifieks, het is iets wat moeilijk te omschrijven is. Als er iemand bij komt kan dat soms een heel ander klimaat scheppen in de groep, schrik daar niet voor terug. Je moet de dingen ook niet steeds willen kaderen, dat het uitgesproken wordt tot en met, want dat is te belastend, te moeilijk. Eigenlijk moet er een soort levensstroom zijn, een leven dat van de groep is, een ziel die van de groep is, en het is die ziel die je moet leren begrijpen. Daarom moet je in een groep met waarden kunnen leven."
"Want daar waar je je verantwoordelijkheden neemt, komt er een rust en een vrede in jouw leven. Dit kan je heel dikwijls niet zien, want precies door je verantwoordelijkheden te nemen, kom je vaak in moeilijkheden zogezegd. Maar in werkelijkheid is dat niet zo, jouw moeilijkheden lossen op en dat wordt wel eens verkeerd gezien. Door jouw verantwoordelijkheden te nemen, komt er een orde in jouw leven."

Morya.org Ontdek nog andere fragmenten en citaten uit "Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn" op Morya.org

Bezoek Morya.org

Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn

Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn

Geert Crevits
232 blz. - hardcover, gebonden
ISBN 978-90-75702-34-7
24 €

Bestel Kracht 1